Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:martin-dusek-16

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:martin-dusek-...'

Nalezené veřejné zakázky 277 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P23V00000071 25.01.2023 neuvedena Karlovarský kraj Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Smlouva o veřejných službách pro období od 1 776 375 Kč
  P23V00000074 25.01.2023 neuvedena Karlovarský kraj Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Smlouva o veřejných službách pro období od 19 253 092 Kč
  P20V00000252 07.05.2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Strojní zametání CS Loket a Sokolov - Kynšperk nad 74 866 Kč
  P19V00000565 23.10.2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Kácení 40 ks dřevin na středisku Cheb 350 992 Kč
  P18V00000016 28.05.2023 02.05.2018 Město Ostrov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Hluboký východ, oprava místní komunikace 786 459 Kč
  P20V00000757 26.11.2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava poškozeného dřevěného zábradlí u Hradiště 261 995 Kč
  P18V00144838 27.08.2018 neuvedena Obec Velká Hleďsebe Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava MK ulic Nad Riviérou, Klimentovská, 713 069 Kč
  P18V00005319 17.04.2023 neuvedena Město Oloví Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava místních komunikací v Oloví 1 714 728 Kč
  P22V00000496 18.06.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Strojní čištění a sekání trávy na CS Ohře v úseku 391 906 Kč
  P22V00000544 06.07.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Strojní čištění a sekání trávy Loket - Sokolov - 495 239 Kč
  P21V00000090 01.05.2023 neuvedena Obec Hazlov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava MK na p. č. 1729 Hazlov 0 Kč
  P21V00000091 04.05.2023 neuvedena Obec Hazlov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Pokládka asfaltového betonu v obytné zóně 0 Kč
  Z2018-020595 21.06.2018 neuvedena Karlovarský kraj Václav Drofa
KHL-EKO, a. s.
+3 další dodavatelé
Realizace opatření k omezení výskytu invazních odhad.cena 5 785 124 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka je dělena do 10 částí. Zadávací dokumentace je společná pro všech 10 částí, stejně tak jako návrh smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli a to na dobu určitou, jejímž předmětem je realizace opatření na omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji.
  Z2017-023312 24.08.2017 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
II/230 - II/210 Mnichov 4 997 835 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava povrchu silnic č. II/230 a II/210 v souhrnné délce 920 bm v obci Mnichov u Mariánských Lázní, II/210 v km cca 26,243 – 26,710 a II/230 v km cca 102,547 – 103,000 Mnichov u Mariánských Lázní. Odstranění krytu vozovky frézováním, položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy mod. ACL 16+ tl. 60 mm, postřik z modif. spojovací emulze, položení asfalt. betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm, položení výztužné vrstvy z geomřížoviny o ploše 800 m2, výspravy trhlin asf. zálivkou, obnova 1 uli
  Z2017-024855 08.09.2017 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
III/1947 Mokrá 7 996 991 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava povrchu silnice III/1947 v délce 2.025 m, ve staničení 1,080 – 3,105 km.a) Úseky extravilánu: ve staničení 1,080 – 1,291 a 1,882 – 3,105 bude provedeno: odfrézování asfaltového souvrství na hloubku 70 mm, sanace okrajů vozovky, odstranění stávajících porušených vrstev na šířku 1000 mm na hloubku 500 mm, recyklace za studena, provedení infiltračního postřiku, položení ložní vrstvy z asfalt. směsi typu asfaltový beton ACL 16 + v tl. b) Úsek intravilánu: ve staničení 1,292 – 1,882 bude
  P16V00000069 20.05.2023 30.06.2016 Obec Hazlov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Smlouva o dílo č. 2/9/056/16 - Oprava komunikace 911 731 Kč
  P16V00000068 17.05.2023 30.06.2016 Obec Hazlov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Smlouva o dílo č. 2/9/055/16 - Oprava komunikace 565 910 Kč
  P20V00000149 20.08.2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
,,Údržba cyklostezky Ohře" 1 987 500 Kč
  P18V00000213 19.08.2023 neuvedena Město Hranice Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava místních komunikací - Studánka 646 473 Kč
  P21V00006024 18.08.2023 neuvedena Technická služba města Toužim, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava MK Toužim 2021 3 022 684 Kč
  Z2020-016764 15.07.2020 neuvedena Karlovarský kraj Marles s.r.o.
KHL-EKO, a.s.
+1 dodavatel
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení 5 490 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Chebsko jih a Mariánskolázeňsko.
  Z2018-028974 23.08.2018 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava povrchu dvou úseků silnice II/210 - Rotava 5 598 248 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Oprava povrchu dvou úseků silnice II. třídy č. 210 v okrese Sokolov: Úsek Rotava: stan. 74,969 – 75,960 km (délka opravy = 991 bm, plocha opravy = 7.492 m2) u křiž. se silnicí III/21041; Úsek Oloví: stan. 76,580 – 77,155 km (délka opravy = 575 bm, plocha opravy = 4.206 m2) u křiž. se silnicí III/21042. Celk. délka opravy vozovkového krytu = 1.566 bm, celk. plocha opravy = 11.698 m2. V rámci opravy vozovky silnice II/210 bude provedeno frézování živičného krytu tl. 50 mm, lokální opravy hloubkových poruch a vyrovnávky z nemodifikov. asfaltu ACL 16. Na takto připra
  Z2019-000681 11.01.2019 neuvedena Obec Černava Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava místní komunikace 1 256 522 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Oprava místní komunikace
  P22V00000589 23.07.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava havarijního propustku na silnici III/21227, 159 017 Kč
  642608 20.07.2016 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
II/212 Kopanina 2 993 163 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  642604 20.07.2016 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
III/22127 Moříčov - Velichov 1 904 910 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00005172 05.05.2023 neuvedena Obec Podhradí Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava části MK č. 02 v obci Podhradí, k.ú. 769 934 Kč
  P22V00000606 26.07.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava DZ a dřevěného zábradlí v Citicích a mytí 56 968 Kč
  P22V00000407 26.05.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava havarijního propustku na silnici III/21229, 87 918 Kč
  P22V00000096 03.08.2022 neuvedena Město Jáchymov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava části místních komunikací ve městě Jáchymov 1 528 982 Kč
  P19V00000146 21.03.2023 neuvedena Obec Hazlov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Obnova místních komunikací ve Vlastislavi a 1 947 173 Kč
  P20V00000136 22.04.2023 neuvedena Obec Hazlov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Novostavba komunikace v obytné zóně 996 151 Kč
  P22V00000899 04.11.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava propustku v silnici III/22126 Jakubov 154 195 Kč
  P22V00000001 04.05.2023 neuvedena Obec Otročín Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava MK v obci Otročín od hlavní silnice směr k 2 567 939 Kč
  P18V00000017 04.05.2023 neuvedena Město Ostrov Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Ostrov, Hlavní třída, oprava krytu - frézování 580 396 Kč
  P19V00000120 04.05.2023 neuvedena Obec Útvina Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Útvina - oprava místní komunikace v Útvině 497 353 Kč
  P21V00000395 09.06.2021 neuvedena Karlovarský kraj Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení 74 052 Kč
  P22V00000813 14.10.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
III/19821 - Oprava havarijního stavu propustku za 189 259 Kč
  P22V00000953 18.11.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Havarijní oprava propustku na silnici III/2189 169 073 Kč
  P22V00000906 22.03.2023 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava propustku na silnici č. III/1934 Pšov 142 999 Kč
  P22V00000802 12.10.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Havarijní oprava povrchu, silnice III/21030a, 499 880 Kč
  P21V00000443 21.03.2023 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Rámcové zajištění škod na silničním majetku silnic 1 239 669 Kč
  P22V00006878 04.05.2023 neuvedena Technická služba města Toužim, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava chodníku Toužim, ulice Plzeňská 2 179 747 Kč
  P22V00000901 04.11.2022 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
III/210 47 Pernink - havarijní oprava propustku 257 648 Kč
  P22V00000898 09.01.2023 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Havarijní oprava povrchu sil. III/2091, Háje 514 142 Kč
  Z2021-019670 15.07.2021 neuvedena Karlovarský kraj Václav Drofa
Marles s.r.o.
+1 dodavatel
„Rámcová dohoda realizace opatření k omezení 5 493 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti koridorů pozemních komunikací.
  P16V00000282 25.04.2023 20.06.2016 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava povrchu silnice č. III/21011, stan. 601 028 Kč
  P16V00000392 25.04.2023 09.09.2016 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava vozovky na silnici III/22222 Hájek - Ostrov 1 421 538 Kč
  P16V00000139 17.05.2023 20.04.2016 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava vozovky na silnici III/2087 Kolová - Háje 1 222 613 Kč
  P16V00000194 19.05.2023 17.05.2016 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Oprava povrchu sil. III/2114 Valy u Mariánských 775 030 Kč