Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:josef-bernard

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:josef-bernard'

Nalezené veřejné zakázky 171 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P18V00009021 16. 11. 2018 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Pryžo-kovové díly odhad.cena 0 Kč
 Z2019-004569 14. 6. 2019 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. COMTES FHT a.s.
COMTES FHT a.s.
Testování a smluvní výzkum 14 199 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 342317 21. 8. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace expozic Vodní svět, 19 536 233 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel požaduje dodání exponátů a doplňujících částí expozic"Vodní svět", "Obnovitelné zdroje energie", které budou umístěny v rekonstruovaných stavebních objektech Techmania Science Centra na adrese Tylova 1/57, PSČ 316 00, Česká republika.
 524549 15. 10. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Online propagační kampaň regionálního centra 1 796 932 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění online propagační kampaně spočívající v nákupu propagačního prostoru na webových stránkách s dostatečným počtem uživatelů z určených cílových skupin k dosažení cíle kampaně. Cílem kampaně je zvýšení zájmu o Techmania Science Center, udržení celkové návštěvnosti a prezentace nových upgradovaných činností a vzdělávacích aktivit coby součást dlouhodobého cíle budování pozitivního vnímání centra jako významného místa popularizace vědy a neformálního vzdělávání. Kampaň bude tvořena: • zobrazovací kampaní (bannery) a • videospot pre-roll.
 524083 8. 10. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Outdoor propagační kampaň regionálního centra 2 948 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávané veřejné zakázky na služby je zajištění realizace outdoor propagační kampaně, jejímž cílem je zvýšení zájmu o Techmania Science Center, udržení celkové návštěvnosti a prezentace nových upgradovaných činností a vzdělávacích aktivit coby součást dlouhodobého cíle budování pozitivního vnímání centra jako významného místa popularizace vědy a neformálního vzdělávání, a to vše dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 P15V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Identifikační systémy, s.r.o.
Dodávka identifikačních pásků 462 500 Kč
 P14V00000019 19. 12. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Didaktické kufříky odhad.cena 0 Kč
 366192 10. 9. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Techmania Science Center – stavební objekty – 2 796 576 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je: provedení nových stavebních prací dle projektové dokumentace ve stupni DPS, „Napojení koleje v hale TSC na vlečku Škoda Investment a.s.“ a výkazu výměr, které byly zpracovány společností KTA technika, s.r.o.
 370282 29. 9. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Úprava exponátu VES-D29 – Soubor nosičů raket
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky na dodávky je dodatečná dodávka spočívající v upraveném exponátu VES-D29 – Soubor nosičů raket.
 525533 30. 10. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Upgrade stávajících expozic 2 982 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro sběr a prezentaci dat, dodávka výstavního systému a dodávka žíněnek za účelem upgradu stávající infrastruktury expozic a expozičního prostoru, a to dle požadavků a specifikace uvedených v příloze č. 1 ZD. Část A) Dodávka systému pro sběr a prezentaci dat Část B) Dodávka výstavního systému Část C) Dodávka žíněnek pro zvýšení bezpečnosti expozice Malá věda
 P17V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka identifikačních pásků odhad.cena 0 Kč
 P15V00000006 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Operativní leasing užitkového vozidla odhad.cena 0 Kč
 515036 1. 6. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Propagační kampaň regionálního centra popularizace
Předběžné oznámení Komplexní propagační kampaň science centra obsahující realizaci a tisk letáků, billboardovou kampaň, TV kampaň, internetovou kampaň.
 635816 8. 4. 2016 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Oprava interaktivních exponátů 3 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávané veřejné zakázky na služby je oprava a dokončení jednotlivých interaktivních exponátů expozice „Edutorium Matematika“. Základní údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace
 P15V00000017 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Modernizace nabídky stávajících laboratoří a dílen odhad.cena 0 Kč
 P15V00000021 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Oprava interaktivních exponátů odhad.cena 0 Kč
 480124 30. 1. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. BERGER BOHEMIA a. s.
Vliv interiérů na stavební část SO 55 3 556 167 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 524598 15. 10. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Pořízení know-how včetně získání licence na výrobu
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je pořízení know-how American Museum of Natural History (NYC), a to včetně získání licence na výrobu putovní expozice Beyond Planet Earth, a to za účelem modernizace stávající expozice zadavatele – Vesmír. Pořízením expozice Beyond Planet Earth dojde k rozšíření stávající expozice Vesmír o výhled do budoucnosti kosmonautiky, čímž se pro návštěvníky vytvoří celistvější pohled na tématiku vesmíru. Klíčová témata expozice jsou: Proč zkoumat vesmír - Měsíc, Mars, blízké planetky, měsíc Saturnu - Europa, vnější solární systém a dále: Historie průzkumu vesmíru Co jsou výzvy průzkumu vesmíru Jak se bude dobývat vesmír v budoucnosti Jaké to bude žít na měsících nebo Marsu Jak budou moci lidé cestovat mimo sluneční soustavu
 240358 10. 12. 2012 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Řešení interiérů science centra a planetária 745 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vypracování podrobného projektu interéru, vypracování technické specifikace a doheldu nad dodávkou a realizací interiéru. Podrobnosti uvedeny v zadávací dokumentaci
 229456 25. 1. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace expozice Lidské tělo 8 597 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace expozice nazvané "Lidské tělo" do sídla zadavatele dle bližší specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
 240483 26. 7. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace expozic Malá věda, Edutorium odhad.cena 26 315 000 Kč
Neznámý Zadavatel požaduje dodání exponátů a doplňujících částí expozic "Malá věda", "Edutorium II.", "MáToHáček", které budu umístěny v rekonstruovaných stavebních objektech Techmania Science Centra na adrese Tylova 1/57, PSČ 316 00, Česká republika.
 366098 28. 1. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace vybavení biologické laboratoře 3 198 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení chemické laboratoře včetně jejího multimediálního vybavení a včetně instalace tohoto zařízení, dle bližší specifikace.
 629757 8. 1. 2016 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Nákup licence k 3D filmu Titans of Ice age 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nabytí licenčního oprávnění k 3D filmu Titans of Ice age. Film je určený k promítání na velkoformátové projekci, přičemž prostor, kde velkoformátová projekce bude promítána má kapacitu 36 osob. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 353969 16. 5. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Jednací řízení související s dodatkem č. 6 ke 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka veškerých stavebních prací: ve vztahu k Stavebním úpravám a nástavbě haly č. 55, se jedná o stavební práce nově vyplývající z projektové dokumentace ve stupni DPS "Úprava návštěvnického provozu - dodatek č. 2", "Úprava návštěvnického provozu - wi-fi kabelové rozvody", "Úprava návštěvnického provozu - vytápění okapních žlabů a svodů", "Změna rozsahu bourání podlah v hale", "Přeložka vody - severní přístavek", "Změna kanalizační přípojky", "Změna konstrukce anglického dvorku-východní přístavek", "Vypuštění odlučovače tuků", "Změna podhledů v místnostech 1.20 a 1.21", "Sanace zaolejovaného zdiva", "Konferenční sál 1. NP", ve vztahu k stavebním úpravám a rekonstrukci objektu č. 56 se jedná o stavební práce nově vyplývající z projektové dokumentace ve stupni DPS, "SO 56 - ZTI a Kanalizační přípojky", "SO 56 - Architektonické stavební řešení- turnikety"...
 238213 16. 11. 2012 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Úprava a optimalizace kanalizace 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace .
 360898 30. 1. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace expozic do Techmania Science 26 765 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel požaduje dodání dále uvedených exponátů a doplňujících částí expozic „Malá věda“ (část A předmětné veřejné zakázky), „Edutorium fyzika“ (část B předmětné veřejné zakázky), „MáToHáček“ (část C předmětné veřejné zakázky), „Edutorium matematika“ (část D předmětné veřejné zakázky) a „Filmohraní“ (část E předmětné veřejné zakázky), které budou umístěny v rekonstruovaných stavebních objektech Techmania Science Centra na adrese Tylova 1/57, PSČ 316 00, Česká republika (vchod V. bránou areálu ŠKODA z Borské ulice). Výše uvedené expozice představují jednotlivé části veřejné zakázky.
 P14V00000007 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka expozice Nové trendy v osobní dopravě odhad.cena 0 Kč
 P18V00000003 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Zajištění úklidových služeb pro objekt Techmania odhad.cena 0 Kč
 P20V00000001 29. 2. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. „Zajištění výroby audiovizuálních děl – výukových odhad.cena 0 Kč
 P15V00000011 24. 7. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Online propagační kampaň regionálního centra odhad.cena 0 Kč
 646548 24. 10. 2016 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. SOFTWARE PRO SBĚR VÝROBNÍCH DAT - MES
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka SW pro sběr výrobních dat - MES dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách a technické specifikaci viz příloha č. 4).
 Z2017-006647 14. 3. 2017 20. 4. 2017 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. DODÁVKA SW – LICENCE K ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, konkrétně dodávka softwaru. Předmětem plnění této veřejné zakázky je SW, který umožní rozšíření stávajících možností statických a pevnostních výpočtů, přípravy geometrie pro tyto výpočty a možnosti parametrizace výpočtů. Dále dodávka SW musí obsahovat speciální programový modul pro predikci únavové životnosti strojních konstrukcí a modul, který umožňuje řešit proudění tekutin (vhodný při návrhu aerodynamiky, klimatizací, topení).
 P18V00009024 12. 4. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Trubky na vzduch odhad.cena 0 Kč
 P20V00002397 31. 3. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Tenzometrické snímače odhad.cena 0 Kč
 P20V00002395 31. 3. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 3D tiskárna odhad.cena 0 Kč
 P16V00004450 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dvounosníkový mostový jeřáb - II odhad.cena 0 Kč
 514620 26. 5. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Nákup, doprava a instalace existující expozice -
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky na dodávky je nákup, doprava a instalace již existující expozice s názvem Heureka Classics. JZákladní expozice každého science centra, která umožňuje návštěvníkovi seznámit se s fyzikálními zákony a optickými iluzemi činností na interaktivních exponátech. Expozice je velmi variabilní ve využití prostoru a zajímavě designově řešena. V expozici jsou exponáty jako např.: pomalé bubliny, bubliny potápějící loď, vzduchový kanón apod.
 238209 16. 11. 2012 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Realizace úprav PJ 56 a vypuštění výtahu mostu pro 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace .
 479024 20. 1. 2014 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace technického vybavení 718 632 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávané veřejné zakázky na dodávky je dodávka a instalace technického vybavení odpočinkové zóny, a to dle specifikace obsažené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 238260 19. 11. 2012 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Opláštění ASAPU 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace .
 P18V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. DOdá odhad.cena 0 Kč
 514617 9. 7. 2015 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa A Estonian Maritime Museum
Dodávka expozice Sail or Sink 8 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 642263 14. 7. 2016 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dodávka SW - 3D CAD licence na tvorbu digitálních odhad.cena 225 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka SW na tvorbu digitálních modelů a simulací výrobků.
 P20V00003877 22. 5. 2020 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Software pro crashové výpočty II odhad.cena 0 Kč
 P19V00006323 23. 7. 2019 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Výzkumné díly - Odlitky odhad.cena 0 Kč
 P19V00002603 3. 4. 2019 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Táhlo torzního stabilizátoru odhad.cena 0 Kč
 P19V00006950 12. 8. 2019 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Zkušební jízdní okruh odhad.cena 0 Kč
 P16V00001086 neuvedena ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dvounosníkový mostový jeřáb odhad.cena 0 Kč
 100720 18. 11. 2011 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Zajištění technického dozoru stavebníka a odhad.cena 3 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění technického dozoru investora resp. výkon technického dozoru stavebníka, který zahrnuje zejména (nikoli však pouze) výkon dozoru ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., nad prováděním staveb a dále výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., při realizaci stavební akce dle specifikace obsažené v zadávací dokumentaci.
 357993 24. 6. 2013 neuvedena Techmania Science Center o.p.s. Dodávka a instalace ICT a AV techniky do SO 56
Neznámý Předmětem zadávané veřejné zakázky na dodávky je dodávka a instalace ICT a AV techniky do stavebního objektu SO 56, pomocí níž bude zajištěn audiovizuální provoz tohoto stavebního objektu v souladu s projektem Techmania Science Center, a to dle specifikace obsažené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 744 lidí darovalo 2 137 750 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy