Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jaromir-strnad

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jaromir-strna...'

Nalezené veřejné zakázky 295 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P16V00112947 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. D a M Pospíšil s.r.o.
Obnova kanalizace Třebízského ulice, Uhlířské 1 034 040 Kč
  P21V00191493 01.04.2021 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Vodovod Polipsy, Losiny, DSP,DPS,ZD 810 000 Kč
  Z2019-036104 15.10.2019 05.11.2019 Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice - odhad.cena 42 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Výstavba vodovodu, kterým budou napojeny obce Rataje nad Sázavou a Staňkovice na systém Skupinového vodovodu Kutná Hora – Sázava s vodním zdrojem ÚV Trojice. Napojení bude provedeno z přivaděče DN 250 do Sázavy mezi lokalitami Bláto a Chmeliště. Po trase přívodního vodovodního řadu do Ratají nad Sázavou bude současně zřízen vodovod v obci Staňkovice a místních částech Nová Ves, Ostašov, Chlum a Milovice. Součástí výstavby přívodního řadu budou stavební objekty v podobě posilovací čerpací stanice u lokality Nová Ves, vodojem Chlum s ATS (vč. příjezdné komunikace a odpadu) a dále vodoměrné a redukční šachty. Přívodní, výtlačné a zásobní vodovodní řady PE 100 RD, DN 100 - 125 v celkové délce 12 700 m a rozvodné vodovodní řady PE 100 RC DN 80 v délce 2 110 v lokalitách Staňkovice, Nová Ves, Ostašov a Smilovice. Součástí stavby jsou dále objekty posilovací čerpací stanice a trubní...
  373872 20.11.2013 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  Z2018-008320 16.03.2018 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. IBOS a.s.
Kombinovaný čistící vůz 8m3 4 365 648 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-032448 21.05.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VPK Suchý s.r.o.
Tlaková kanalizace Krchleby, Žáky - odvedení na 73 622 222 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00125368 03.07.2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Fučíkova ulice, Kutná Hora 921 270 Kč
  P17V00132952 20.12.2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. I.B.O.S. EU a.s.
Kombinovaný čistící vůz 8m3 4 365 648 Kč
  P15V00104265 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. I.B.O.S. EU a.s.
Dodávka fekálního vozidla 11,4m3 5 212 000 Kč
  363612 23.07.2014 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VCES a.s.
ÚV Svatá Trojice, rekonstrukce a intenzifikace 95 877 789 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00004614 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. "Zpracování zadávací dokumentace a výkon odhad.cena 0 Kč
  P15V00102331 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 0 Kč
  P18V00136931 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova vodovodního řadu U14 Kaňk, Kutná Hora 651 516 Kč
  P16V00109497 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. FONTANA R, s.r.o.
Česle ČOV Kutná Hora 617 500 Kč
  P13V00010159 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Svahová sekačka Spider ILD02 odhad.cena 0 Kč
  P20V00176496 15.06.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. IBOS a.s.
Rámový podvozek pro cisternu včetně nástavby 4 336 500 Kč
  633236 24.10.2016 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. OHL ŽS, a.s.
Obnova vodojemu Sukov, Kutná Hora - technologická 7 839 000 Kč
Oprava
  484810 02.10.2014 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Výběr dodavatele elektrické energie odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P15V00104265 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. IBOS a.s.
Dodávka fekálního vozidla 11,4m3 5 212 000 Kč
  P19V00154489 04.04.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Čáslav, kanalizace - ul. Nazaret - jednostupňová 599 000 Kč
  P17V00125368 03.07.2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Fučíkova ulice, Kutná Hora 921 270 Kč
  P16V00113552 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. EVOS-HYDRO, s.r.o.
Splašková kanalizace a vodovod, Černé Budy 4 484 456 Kč
  P17V00120364 17.03.2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Zeppelin CZ s.r.o.
Rypadlo nakladač 4x4 2 209 400 Kč
  P19V00157819 07.06.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Dodávka rypadlo - nakladač odhad.cena 0 Kč
  P18V00133236 02.01.2018 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. STAVONEL, spol. s r.o.
Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu 740 893 Kč
  P16V00117129 05.12.2016 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu odhad.cena 0 Kč
  642171 13.07.2016 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. Nákladní automobil pro 12 000 kg
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nového nákladního vozu včetně automobilové korby v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.
  P20V00172527 25.05.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. KUNST, spol. s r.o.
Oprava ČS Polánka, ÚV Trojice, Kutná Hora 651 744 Kč
  P19V00155001 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. MOVAstav s.r.o.
Výměna oken na úpravně vody U Svaté Trojice v 0 Kč
  P21V00190025 10.03.2021 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Novostavba vodovodu a kanalizace pro obce 1 120 000 Kč
  P17V00130099 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Obnova ČOV Zruč nad Sázavou - stavební část 505 400 Kč
  P16V00110648 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. I.B.O.S. EU a.s.
Kamerový vůz 1 905 491 Kč
  P17V00124602 20.06.2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Jungmannova ulice II, Uhlířské 513 741 Kč
  P16V00113123 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Realitní a stavební společnost s.r.o.
Rekonstrukce areálu Vodohospodářské společnosti 2 208 033 Kč
  P19V00167179 10.12.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. TELSIG-servis, spol. s r.o.
Zruč nad Sázavou - Baťov - rekonstrukce vodovodu a 5 700 000 Kč
  Z2021-034499 04.02.2022 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. VPK Suchý s.r.o.
Vodovod Polipsy - Losiny 27 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka představuje stavbu vodovodu v lokalitách Polipsy (m. č. obce Čestín) a Losiny (m. č. Petrovice II) na systém Skupinového vodovodu Kutná Hora - Čáslav se zdrojem vody v nádrži Vrchlice a úpravou vody Svatá Trojice. Napojení bude provedeno ze stávajícího vodovodu pro obec Kácov v lokalitě Račíněves. Naplň stavby zahrnuje výstavbu vodovodních řadů průměr 63 - 110 mm v celkové délce 6 670 m. ATS s akumulací 30 m3 a vodoměrnou a redukční šachtu.
  P16V00110446 17.08.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
DOSTAVBA vodovodů a kanalizací pro 4 939 447 Kč
  P13V00004641 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Skupinový vodovod Bernardov, Habrkovice,Svatý odhad.cena 0 Kč
  P13V00001419 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. """Vypracování dokumentace pro stavební povolení odhad.cena 0 Kč
  P21V00190023 10.03.2021 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Vavřinec – vodovod a kanalizace s napojením na ČOV 1 165 000 Kč
  P21V00197647 02.07.2021 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Uhlířské Janovice, ulice Jungmannova-prodloužení 573 708 Kč
  P18V00136099 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Přeložka vodovodu a kanalizace Sázava, ul. 5 449 751 Kč
  P17V00124602 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROKOS STAVBY s.r.o.
Obnova kanalizace Jungmannova ulice II, Uhlířské 513 741 Kč
  P20V00171992 27.03.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vápenka Čertovy schody a.s.
Dodávka chemie pro úpravu vody 2019 0 Kč
  P18V00149429 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obnova vodojemu Kaňk - stavební část II odhad.cena 0 Kč
  Z2020-036436 09.03.2021 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VCES a.s.
Vodovod Vidice vč.místních částí 41 992 226 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00155001 11.04.2019 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. MOVAstav s.r.o.
Výměna oken na úpravně vody U Svaté Trojice v 0 Kč
  P16V00113520 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Stanislav Hušpauer
Obnova technologického mostu ve Zruči nad Sázavou 998 400 Kč
  P17V00128370 11.09.2017 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
„Vidice – splašková kanalizace“ Zpracování 755 000 Kč
  P15V00107929 12.04.2020 neuvedena Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojištění majetku a odpovědnosti 0 Kč