Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:pavel-trpak

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:pavel-trpak'

Nalezené veřejné zakázky 894 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00000006 09.11.2023 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Bella Bohemia s.r.o.
Dodávky sad pro inkontinenci - Inkontinenční 0 Kč
  P19V00000591 06.03.2020 12.09.2019 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz požadavek č. 4 Přílohy č. 2 Technické podmínky_Cenová nabídka) včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce.
  P19V00000222 09.11.2023 21.05.2019 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávky jednorázového rouškování 0 Kč
  P13V00000002 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávky materiálu pro laboratoře odhad.cena 0 Kč
  P13V00000001 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávky obvazového materiálu odhad.cena 0 Kč
  P16V00000001 26.06.2017 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy s jedním uchazečem s délkou trvání pět let na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů pro jednotlivé veřejné zadavatele - zdravotnická zařízení.
  P16V00000002 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. B. Braun Medical s.r.o.
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro 3 524 855 Kč
  P16V00000004 03.02.2017 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka diagnostik a vypůjčení přístrojového 14 022 692 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou po dobu 96 měsíců dodávky diagnostik a dalšího spotřebního materiálu včetně bezplatné výpůjčky analyzátorů ABR s příslušenstvím a jejich servisu, včetně vzdálené správy pro jednotlivé pověřující zadavatele.
  P19V00000485 27.07.2023 26.07.2019 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávky základních infuzních roztoků pro 0 Kč
  P18V00000750 08.11.2023 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
„Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového 0 Kč
  P15V00000001 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro odhad.cena 0 Kč
  P17V00000644 05.03.2018 31.10.2017 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro 57 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro hemodialýzu a on-line hemodiafiltraci a výpůjčka 40 ks hemodialyzačních přístrojů na období 4 let od uzavření smlouvy o veřejné zakázce včetně provádění bezplatného servisu.
  P24V00000002 12.01.2024 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka pytlů na odpad odhad.cena 0 Kč
  P17V00000001 19.06.2017 23.02.2017 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávky obvazového materiálu odhad.cena 22 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zajištění dodávek obvazového materiálu pro zadavatele. Veřejná zakázka byla rozdělena na tyto dvě části: Část 1: Gáza a netkaný textil, Část 2: Obvazy a obinadla, Část 3: Vata
  P17V00000002 29.12.2017 23.02.2017 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávky sad pro inkontinenci odhad.cena 18 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zajištění dodávek sad pro inkontinenci pro zadavatele. veřejná zakázka je rozdělena na tyto dvě části: Část 1: Inkontinenční plenkové kalhotky, Část 2: Inkontinenční absorpční podložky
  P18V00000165 09.11.2023 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. BATIST Medical a.s.
BATIST Medical a.s.
+22 dalších dodavatelů
Dodávky obvazového materiálu 0 Kč
  P19V00000088 09.11.2023 11.03.2019 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávky základních infuzních roztoků pro 0 Kč
  P23V00000675 12.05.2023 31.05.2023 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Inkontinenční plenkové kalhotky odhad.cena 4 600 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek inkontinenčních pomůcek pro zdravotnická zařízení pověřujících zadavatelů. Pro účely plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda (příloha č. 1) s jedním účastníkem zadávacího řízení. Jejím předmětem budou dodávky inkontinenčních plenkových kalhotek tří různých druhů vždy v různých velikostech, které jsou podrobněji specifikovány v cenové tabulce (příloha č. 2), včetně zajištění dopravy do konsignačního skladu zadavatele a souvisejících služeb.
  P22V00000082 21.02.2022 21.03.2022 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro 79 368 740 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je průběžná dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro hemodialýzu a on-line hemodiafiltraci a výpůjčka 43 ks hemodialyzačních přístrojů na období 4 let od uzavření smlouvy o veřejné zakázce včetně provádění bezplatného servisu. Rozsah výpůjčky může být za podmínek dle § 100 odst. 1 zákona rozšířen na 50 kusů.
  P24V00000001 25.02.2024 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka xerografického papíru A4 odhad.cena 0 Kč
  P24V00000127 25.02.2024 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávka xerografického papíru A4 - OPAKOVANÉ odhad.cena 0 Kč
  P24V00000450 01.07.2024 neuvedena Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. Dodávky sad pro inkontinenci - Inkontinenční odhad.cena 0 Kč
  P16V00000457 04.05.2023 04.08.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. drevotvar.com družstvo
Malířské, natěračské práce a oprava dveří v budově 237 266 Kč
  P16V00000787 04.05.2023 17.06.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. ARBES Technologies, s.r.o.
Sjednocení databází informačních systémů 663 375 Kč
  P19V00000789 12.11.2019 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. AUTOCONT a.s.
Nákup nových firewallů pro obchodní firmu 1 934 250 Kč
  P17V00000001 05.05.2023 01.12.2008 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Nájem movitých věcí 779 391 Kč
  P19V00000038 13.02.2019 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický odhad.cena 0 Kč
  P16V00000323 04.05.2023 20.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. AMV CZECH s.r.o.
Rekonstrukce elektroinstalace, datové sítě a 293 613 Kč
  P20V00000009 22.01.2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický odhad.cena 0 Kč
  P17V00000004 25.05.2023 27.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Studie proveditelnosti odhad.cena 0 Kč
  Z2016-004770 28.11.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Koupě akcií společnosti Královéhradecká lékárna 51 378 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o prodeji a koupi akcií.
  P17V00000005 09.08.2023 27.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SOFO Group a.s.
Studie proveditelnosti 442 200 Kč
  Z2020-041924 26.11.2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. APOGEO Audit, s.r.o.
APOGEO, s.r.o.
Provedení auditu ročních účetních závěrek, 3 795 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu ročních účetních závěrek, konsolidované účetní závěrky a daňové poradenství podle zákona 93/2009 Sb., v platném znění a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR, v subjektech specifikovaných v zadávací dokumentaci.
  P18V00000749 28.05.2023 31.10.2018 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. APOGEO Audit, s.r.o.
„Provedení auditu ročních účetních závěrek, 300 000 Kč
  645984 15.09.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Logistické služby 3 924 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění logistických služeb pro pověřující zadavatele - zdravotnická zařízení. Konkrétně dodavatel zajistí logistické služby, administrativní služby, prostory konsignačního skladu, centrální zásobování a související činnosti.
  519424 27.09.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Logistické služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  100118 17.12.2012 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Neznámý
  210539 13.07.2012 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. VYBUDOVÁNÍ PRIVÁTNÍ DATOVÉ SÍTĚ WAN 9 244 839 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku hardware dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace nebo srovnatelného, výstavba datové sítě WAN dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace a zajištění provozu a dalších služeb spojených s vysokorychlostním datově neomezeným internetovým připojením.
  639215 25.07.2016 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
SIAD Czech spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Dodávky medicinálních a technických plynů 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  60060176 12.11.2011 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. Zajištění prádelenských služeb Oblastní nemocnice 34 676 271 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je dodavatelské zajištění prádelenských a čistírenských služeb včetně pronájmu prádla části A) zakázky: ON Náchod a.s., Nemocnice Broumov, Nemocnice Nové Město n. Metují (alternativně Opočno), Nemocnice Jaroměř s ohledem na připravovanou rekonstrukci nemocnice Nové Město n. Metují zadavatel předpokládá, že ve druhé polovině roku 2011 bude provoz této nemocnice přesunut do nemocnice v Opočně. Po cca 12-18 měsících dojde k přesunu celého provozu zpět do nemocnice Nové Město n. Metují. Struktura složení prádla: ložní, pacientské, operační, personální a ostatní. V případě části A) zakázky bude zakázka realizována tak, že ON Náchod, a.s. (platí pro všechny nemocnice) zahájí smluvní vztah se 100% vlastního prádla - dodavatel prádelenských služeb bude zpočátku zajišťovat pouze praní prádla ve vlastnictví nemocnice (PP), ON Náchod a.s. však v případě zničení či...
  230315 01.02.2013 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávka RTG přístrojů s C ramenem 4 257 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů s C ramenem pro ortopedické operační sály interního oddělení ON Náchod a operační sály Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem. Součástí nabídky je doprava a manipulace nutná k instalaci zařízení na určené místo a zaškolení obsluhy.
  226197 30.07.2012 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávka RTG přístrojů s C ramenem
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů s C ramenem pro ortopedické operační sály interního oddělení ON Náchod a Operační sály Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Součástí nabídky je doprava a manipulace nutná k instalaci zařízení na určené místo a zaškolení obsluhy.
  P21V00000204 19.05.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Integrace systému Farmis a nemocničního odhad.cena 0 Kč
  P22V00000929 15.12.2022 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SW systém pro plánování směn určený pro odhad.cena 0 Kč
  Z2021-018131 21.05.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s. Integrace systému Farmis a nemocničního
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je rozvoj stávajícího lékárenského systému Farmis o integraci s novými nemocničními informačními systémy nemocnic. Dále je předmětem veřejné zakázky poskytování konzultací jak objednateli, tak dodavateli nemocničního informačního systému ICT a.s., poskytování podpory během testovacího provozu a nájezdu do ostrého provozu. Nemocniční informační systém je realizován v Oblastní nemocnici Náchod a.s., Městské nemocnici, a.s., Oblastní nemocnici Trutnov a.s. a Oblastní nemocnici Jičín a.s. v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048.
  P16V00000720 17.05.2023 14.10.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Koupě akcií společnosti Královéhradecká lékárna
  P13V00000501 06.04.2023 14.06.2013 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Infrastruktura pro nasazení jednotného NIS pro ZH odhad.cena 900 000 Kč
  P13V00000053 06.04.2023 23.11.2012 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávka RTG přístrojů s C ramenem
  P16V00000533 17.05.2023 01.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Logistické služby (do 31. 12. 2016) odhad.cena 4 970 875 Kč
  P16V00000422 04.05.2023 21.07.2016 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Vilímek s.r.o.
Rekonstrukce zdravotně technické instalace a 594 676 Kč