Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:vaclav-simanek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:vaclav-simane...'

Nalezené veřejné zakázky 71 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00000765 07.02.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Parenterální výživa 0 Kč
  Z2018-038789 03.12.2018 10.12.2018 Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Lékařský šicí materiál odhad.cena 4 255 918 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů a druhů chirurgického šicího materiálu pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) Plzeňského kraje, které jsou ovládány společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu dvou let a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Chirurgický šicí materiál je určen pro použití ve zdravotnických zařízeních a musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jeho výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a dle příslušných Nařízení vlády, zejména č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky. Zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 8 části dle jednotlivých typů a druhů šicího materiálu.
  Z2019-033687 22.03.2021 14.11.2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem 13 176 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a ostatních plynů spojené s pronájmem zásobníků a tlakových lahví včetně všech souvisejících poplatků a ostatních nákladů pro vybrané společnosti z koncernu Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele.
  P19V00000542 06.02.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. NEXIA AP a.s.
Poskytování auditorských služeb pro skupinu 0 Kč
  P18V00000755 01.10.2018 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Poskytování auditorských služeb pro Nemocnice odhad.cena 0 Kč
  P19V00000717 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část B: Břišní roušky předeprané, sterilní s RTG odhad.cena 0 Kč
  P11V00000067 27.05.2011 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Badyan, s.r.o.
PR a marketingové služby pro Zdravotnický holding 0 Kč
  Z2020-024340 19.10.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000109 28.02.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. SEFIMA s.r.o.
Podpora systému Medixen 1 944 000 Kč
  P19V00000724 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část CH: Náplasti z netkané textilie s polštářkem, odhad.cena 0 Kč
  P19V00000716 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část A: Břišní roušky předeprané, nesterilní s RTG odhad.cena 0 Kč
  P13V00000075 19.02.2013 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Poradenské služby pro ZHPK, a.s., zakázka na 1 odhad.cena 0 Kč
  P11V00000426 16.01.2012 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Koučink v nemocnicích při implementaci požadavků odhad.cena 0 Kč
  Z2020-033883 21.12.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. HARTMANN - RICO a.s.
PANEP s.r.o.
+1 dodavatel
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000718 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část C: Sádry, tubulární obvazy a podkladový odhad.cena 0 Kč
  P19V00000722 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část G: Tampony stáčené - sterilní odhad.cena 0 Kč
  P16V00000387 04.08.2016 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. ICZ a.s.
SW nástroj pro vykazování diagnóz pro zdravotnická 950 400 Kč
  P20V00000314 20.07.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro 0 Kč
  Z2020-036264 14.04.2022 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Black-Storm s.r.o.
BATIST Medical a.s.
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje 4 072 194 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ jsou průběžné dodávky různých typů a druhů obvazového materiálu pro potřeby jednotlivých zdravotnických zařízení společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena do 13 částí. Rámcová dohoda byla uzavřena na dobu určitou v jednotlivých částech VZ s vybraným dodavatelem.
  P20V00000280 25.06.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. PANEP s.r.o.
PANEP s.r.o.
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje – 0 Kč
  Z2020-000227 06.01.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. NEXIA AP a.s.
Poskytování auditorských služeb pro skupinu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu