Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:vitezslav-vavrousek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:vitezslav-vav...'

Nalezené veřejné zakázky 169 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2020-017988 8. 10. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Dodávka 2 ks myček podložních mís 196 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00002823 28. 6. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. medisap,s.r.o.
Monitory vitálních funkcí a centrální monitorovací 2 466 000 Kč
  P18V00018826 29. 1. 2019 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Resuscitační lůžka a antidekubitní matrace pro ARO odhad.cena 0 Kč
  Z2020-042654 3. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Ing. Aleš Závorka
Ohřev pacienta 168 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-021478 10. 8. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Operační stůl pro všeobecnou chirurgii odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2016-001334 20. 10. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Vnitřní vybavení LDN Jesenické nemocnice a.s. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace sub-projektu CH.10/1/016 - Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí, financovaného z programu implementace švýcarsko-české spolupráce. realizace projektu bude dosažena nákupem souboru zdravotnických prostředků, nemocničních lůžek a kompenzačních pomůcek, sanitárního příslušenství, nábytku a vybavení místnosti léčebny dlouhodobě nemocných.
  644164 12. 8. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice s.r.o. Dodatečné stavební práce Nemocnice Jeseník - LDN 2 734 026 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V rámci realizace VZ ev. č. 513684 byl zjištěn problém v zdravotně technické instalaci, kdy byl zjištěn havarijní stav původního litinového odpadního potrubí, rozvodů vody a elektroinstalace. Z hlediska přípravy stavebního projektu za plného provozu LDN bylo problematické provádět vrtací práce s hlukovou zátěží za přítomnosti pacientů hospitalizovaných na LDN, některé vrty šlo provést až po vyklizení prostoru po odstranění instalovaných technologických prvků. Po provedení průzkumných sond a vrtů do rozvodů vody a kanalizace byla zjištěna značná nesoudržnost a nehomogenita stávajících rozvodů. Dále bylo zjištěno, že napojení nových zařizovacích předmětů zdravotně technické instalace na stávající stoupačky a rozvody je rizikové z hlediska utěsnění a udržení tlaku. Jde o skryté vady původní konstrukce, které bylo možné zjistit až při demoličních pracích, kdy se odkryly různé podhledy, zdi...
  P20V00181294 17. 9. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. MeWAdia s.r.o.
Operační světlo 245 800 Kč
  Z2021-011069 6. 4. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Lůžka nemocniční pro Nemocnici AGEL Jeseník a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-019717 8. 10. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Dodávka 1 ks pacientského zvedáku 242 309 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-019001 16. 11. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. medisap,s.r.o.
Anesteziologický přístroj 845 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-021463 29. 6. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Electric Medical Service, s.r.o.
Electric Medical Service, s.r.o.
Diagnostický ultrazvuk pro ARO a kardiologii 2 707 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2017-000308 5. 1. 2017 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. FICHNA - HUDECZEK a.s.
Zkvalitnění přístupu do LDN 1 466 317 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-036017 1. 3. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Stargen EU s.r.o.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
+2 další dodavatelé
CLR - Soubor přístrojů pro pohybovou rehabilitaci 7 711 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00198145 13. 7. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka šokových zmrazovačů odhad.cena 0 Kč
  Z2020-028905 6. 4. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Pneumatický turniket pro Nemocnici AGEL Prostějov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00196816 21. 6. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka digitálních RTG přístrojů s C ramenem odhad.cena 0 Kč
  P21V00189053 22. 2. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Projektová dokumentace rekonstrukce interny odhad.cena 0 Kč
  Z2021-010068 26. 3. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Arthrex s.r.o.
Artroskopická věž pro Nemocnici AGEL Prostějov 1 940 219 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P21V00198771 22. 7. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka závěsných zvedáků odhad.cena 0 Kč
  Z2021-020934 14. 6. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka 2 ks multidetektorové CT, upgrade HW a SW odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-043637 11. 3. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
CLR- Posilovací rehabilitační cvičební stroje 2 498 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-010210 29. 3. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. BLOCK CRS a.s.
BLOCK CRS a.s.
Rekonstrukce operačních sálů, dodávka stropních 24 424 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P21V00199073 27. 7. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka zákrokových/vyšetřovacích světel odhad.cena 0 Kč
  Z2020-009836 21. 9. 2020 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. GETINGE Czech Republic s.r.o.
Vybavení pro operační sály Nemocnice Prostějov 122 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-032267 2. 3. 2020 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Petr Bílek
Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici 617 691 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  376805 3. 7. 2019 neuvedena Středomoravská nemocniční a.s. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
PhDr. Miroslav Dobeš
+1 dodavatel
„Odborné vzdělávání v Středomoravské nemocniční 309 000 Kč
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2019-032042 13. 3. 2020 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. BMT Medical Technology s.r.o.
GETINGE Czech Republic s.r.o.
Sterilizátory pro Nemocnici Prostějov 3 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-004934 6. 8. 2020 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. LaparoTech Instruments s.r.o.
2 ks koagulační systém pro Nemocnici Přerov 566 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00198814 23. 7. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka monitoringu vitálních funkcí odhad.cena 0 Kč
  Z2020-007141 31. 12. 2020 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. VW WACHAL a.s.
Rekonstrukce operačních sálů Nemocnice Prostějov 20 949 613 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00199916 10. 8. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka ergometrů odhad.cena 0 Kč
  P20V00172510 7. 4. 2020 neuvedena Středomoravská nemocniční a.s. CLR-senzorická rehabilitace ruky vč. odhad.cena 0 Kč
  P19V00162877 19. 9. 2019 neuvedena Středomoravská nemocniční a.s. Electric Medical Service, s.r.o.
Ultrazvuk pro Nemocnici Přerov 1 284 498 Kč
  Z2019-043586 6. 4. 2020 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. MIELE,spol. s r.o.
2 ks mycí a dezinfekční automat pro Nemocnici 2 095 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00196814 21. 6. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka RTG skiagrafie a skiaskopie odhad.cena 0 Kč
  Z2021-000286 15. 4. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. BLOCK CRS a.s.
Speciální zdravotnický nábytek pro Nemocnici AGEL 9 105 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00200740 23. 8. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka hemodynamických monitorů odhad.cena 0 Kč
  P21V00202243 13. 9. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Dodávka zákrokových/vyšetřovacích světel odhad.cena 0 Kč
  Z2016-005610 5. 12. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. PROMA REHA, s.r.o.
HOSPIMED, spol. s r.o.
+1 dodavatel
Vnitřní vybavení LDN Jesenické nemocnice a.s. 1 920 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Soubor nábytku a vybavení, lékařského nábytku, pomůcek pro staré lidi, nemocniční lůžka, zdravotnické pomůcky. Tímto nákupem bude dosažena modernizace a obnova přístrojového a technického vybavení oddělení LDN Jesenické nemocnice, kdy v konečném důsledku dojde ke zlepšení péče o seniory a dlouhodobě nemocné.
  513684 26. 1. 2016 neuvedena JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. Nemocnice Jeseník – LDN (stavební úpravy) 9 125 967 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rozšíření a rekonstrukce prostor léčebny dlouhodobě nemocných včetně výměny oken a topných těles.
  P20V00175352 29. 5. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Dodávka 2 ks myček podložních mís 196 000 Kč
  P16V00001579 11. 10. 2016 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. Vnitřní vybavení LDN Jesenické nemocnice a.s. odhad.cena 0 Kč
  Z2020-017980 31. 8. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Videokolonoskop 430 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-019704 21. 9. 2020 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Plicní ventilátor 718 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-022496 26. 10. 2018 neuvedena Jesenická nemocnice a.s. A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Plicní ventilátory, odsávací systémy a oxymetry 1 129 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-015738 3. 5. 2021 neuvedena Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Chironax Frýdek - Místek s.r.o.
Ultrasonografický přístroj 1 235 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2019-022482 4. 7. 2019 neuvedena Středomoravská nemocniční a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  376805 18. 12. 2013 neuvedena Středomoravská nemocniční a.s. Everesta, s.r.o.
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
+1 dodavatel
„Realizace odborných kurzů zaměstnanců společnosti 1 027 400 Kč
Neznámý
  P21V00190118 11. 3. 2021 neuvedena AGEL Středomoravská nemocniční a.s. Projektová dokumentace rekonstrukce interny odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy