Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:00075370

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 2250 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
346362 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň DOMINIK CENTRUM s.r.o.
Zajišťování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda v Plzni a nájem objektu Měšťanská beseda v Plzni. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00126616 1. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Koterovská ulice, Plzeň 1 559 964  Kč
P16V00109548 1. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň Obytná zóna Sylván a.s.
Správa kolektorů ve vlastnictví města Plzně 70 850  Kč
496057 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
Administrace stavby PVTP III 16 319 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
527779 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Nákup projektové dokumentace - Rekonstrukce úpravny vody Plzeň 21 748 543  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00126010 1. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Prešovská ulice, Plzeň 671 268  Kč
635560 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Čištění a opravy uličních vpustí a dešťové kanalizace - rok 2016 3 952 333  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00155141 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Veřejné osvětlení Plzeň Doudlevce (Strnišťová, Prosná) 1 981 153  Kč
Z2018-021839 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s.
Úplatný převod 100% obchodního podílu ve společnosti Čistá Plzeň s.r.o. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
60056937 10. 5. 2013 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. ZEVO CHOTÍKOV (Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov) 1 935 495 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Výstavba závodu na energetické využití komunálního odpadu o výkonu 95 000 t/rok vč. turbosoustrojí.
356016 4. 6. 2013 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Neznámý
348382 19. 3. 2013 neuvedena Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace Stavební úpravy vrtu Košinář 2 567 383  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Stavební úpravy vrtu Košinář“ dle projektové dokumentace. Tato akce zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. Příprava pozemku 2. Vybudování příjezdových komunikací 2.1 Příjezdová komunikace s obratištěm 2.2 Brod 2.3 Manipulační plocha 3. Úpravy stávajícího vrtu HV-01 3.1 Stavební část 3.2 Potrubí v šachtě a vrtu 4. Terénní úpravy a oplocení 5. Přívod vody do rybníka 6. Přívod vody pro havarijní zásobování 7. Přípojka elektro.
489202 20. 2. 2015 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Výměna řídícího systému kotlů K4, K5 a strojovny II 21 981 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je provedení výměny řídícího systému Contronic S. Výměna řídícího systému se týká řízení kotlů K4, K5 a strojovny II, včetně projektové dokumentace a dokumentace skutečného stavu, podrobněji viz. Zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.
211197 23. 7. 2012 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku 3 130 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany a ostrahy majetku a osob v areálu Vědeckotechnického parku v Plzni zejména v rozsahu: ? komplexních opatření k zamezení vniknutí nepovolaných osob do areálu Vědeckotechnického parku; ? minimalizace rizik rozkrádání a poškozování majetku nacházejícího se v areálu Vědeckotechnického parku; ? zamezení úniku utajovaných skutečností, obchodních tajemství, předmětů duševní či průmyslového vlastnictví z areálu Vědeckotechnického parku; ? zabránění vzniku mimořádných událostí v areálu Vědeckotechnického parku; ? namátkových kontrolu osob při vstupu do areálu Vědeckotechnického parku; ? vykázání nežádoucích osob z areálu Vědeckotechnického parku; ? zadržení osoby při páchání trestné činnosti nebo osoby z této činnosti podezřelé a její předání Policii ČR; ? kontrola neporušenosti vnějšího pláště objektů Vědeckotechnického...
225895 7. 8. 2013 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Investiční úvěr 641 638 886  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Poskytnutí investičního úvěru za podmínek, které budou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci v rámci výzvy k podání nabídek. Očekávané základní obchodní podmínky úvěru jsou: Účel použití úvěru - Financování projektu „Spalovna komunálních odpadů ZEVO Chotíkov a horkovod Chotíkov“. Druh úvěru - Investiční. Limit úvěru - 2.000.000.000,- CZK. Začátek čerpání úvěru - Předpokládaný termín /nejdříve 3/2013. Konec čerpání úvěru - Předpokládaný termín 3/2016. Způsob splácení úvěru - Splácení jistiny úvěru v pravidelných, rovnoměrných, čtvrtletních splátkách (identické splátky po celou dobu splácení) po načerpání požadovaného objemu úvěru. Platby jistiny a příslušných úroků budou probíhat poslední pracovní den daného čtvrtletí. Bude se jednat o 48 kvartálních splátek. Délka splácení úvěru - 12 let (tj. 6/2016-3/2028, požadován je 3 letý odklad splátek jistiny v období 3/2013-3/2016). Začátek...
224212 12. 7. 2012 neuvedena Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace Ožin lesních kultur na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2012 1 420 653  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s ožinováním lesních kultur v předpokládaném objemu dle lesnických úseků za dobu trvání zakázky. Cílem zadavatele je zajištění ochrany lesních kultur před buřením. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí z hlediska místa plnění na jednotlivé lesnické úseky LHC Městské lesy Plzeň.
401864 23. 10. 2018 neuvedena Čistá Plzeň
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
60050785 5. 6. 2012 neuvedena Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.
Neznámý
P16V00113257 1. 11. 2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. RAVAL projekt v. o. s.
Havarijní zdroj pro město Plzeň 0 Kč
353691 4. 4. 2014 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Přechod kotle K6 na 100% spalování biomasy
Neznámý Úprava fluidního kotle K6, o parním výkonu 185 t/hod., tak, aby byl schopen provozu pouze na biomasu, při zachování výstupních parametrů páry a zachování možnosti provozu na hnědé uhlí.
218867 30. 5. 2012 neuvedena Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace Úklid administrativních objektů SVSMP 898 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je úklid administrativních objektů SVSMP po dobu 5 let.
P14V00023466 31. 10. 2018 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Artlingua, a.s.
ADS LangLinx, s.r.o.
PETRA BOROVANSKÁ
Artlingua, a.s.
ADS LangLinx, s.r.o.
PETRA BOROVANSKÁ
Artlingua, a.s.
ADS LangLinx, s.r.o.
PETRA BOROVANSKÁ
Překladatelské služby pro projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 13 658 904  Kč
(neuvedeno) 21. 3. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury odhad.cena 0 Kč
365173 29. 8. 2013 neuvedena BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
Neznámý
60056783 4. 1. 2012 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Úprava spalování parních kotlů K4, K5
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky byl projekt, dodávka a provedení takových úprav granulačního kotle K4, resp. K5 (185 t/hod., výstup 13, 5 MPa/540°C), aby jejich provoz v regulačním rozsahu 60-185 t/hod. vyhovoval emisním limitům platným od roku 2016, tj. CO2, NOX.
P14V00022891 31. 10. 2018 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Zajištění služeb při realizaci projektu Skryté město odhad.cena 0 Kč
P16V00112751 1. 11. 2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 a s transportním chlazením odhad.cena 0 Kč
P17V00133018 30. 11. 2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dodávka armatur odhad.cena 0 Kč
P15V00000003 4. 4. 2019 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Sběr, přeprava (svoz), úprava (dotřídění) a využívání (odstraňování) separovaných složek komunálního odpadu na území města Plzně odhad.cena 0 Kč
217052 4. 6. 2013 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Neznámý
Z2017-001107 13. 1. 2017 neuvedena SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace SOLITERA spol. s r.o.
Milan Dobiáš
Úmyslné předmýtní a mýtní těžby na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2017 3 687 595  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování služeb souvisejících s výrobou dříví technologií JMP (jednomužná motorová pila) + UPKT (univerzální přibližovací kolový traktor) a harvestorovou technologií v předpokládaném objemu dle stanovených lesnických úseků po dobu trvání veřejné zakázky. Cílem zadavatele je zajištění výroby dříví (4 sortimenty) na odvozním místě. Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona o rozdělení veřejné zakázky na 2 části: • 1 část výroby dříví technologií JMP + UPKT pro předpokládaný objem těžby na 1 lesnickém úseku, • 1 část výroby dříví harvestorovou technologií pro celý předpokládaný objem těžby na 3 lesnických úsecích. Uchazeči byli oprávněni podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Účelem zadávacího řízení je uzavření jedné smlouvy o dílo plněné technologií JMP + UPKT a...
P14V00023600 31. 10. 2018 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost ASTRON studio CZ, a.s.
Kartis + Co s.r.o.
NAVA DTP, spol. s r.o.
ASTRON studio CZ, a.s.
Kartis + Co s.r.o.
NAVA DTP, spol. s r.o.
ASTRON studio CZ, a.s.
Kartis + Co s.r.o.
NAVA DTP, spol. s r.o.
Zajištění velkonákladového tisku 18 000 000  Kč
60066323 15. 2. 2013 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Provádění stavebních, montážních a dalších souvisejících prací, dodávek a činností při výstavbě, údržbě a opravách rozvodných tepelných zařízení pro zajištění bezpečné dodávky tepelné energie odběratelům zadavatele 720 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Činnosti, spočívající zejména v provádění stavebních, montážních a dalších souvisejících prací, dodávek a činností při výstavbě, údržbě a opravách rozvodných tepelných zařízení pro zajištění bezpečné dodávky tepelné energie odběratelům zadavatele. Bližší popis předmětu veřejné zakázky bude uveden v zadávací dokumentaci, která bude poskytnuta uchazečům, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
211248 28. 3. 2012 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Zajištění úklidu areálu Vědeckotechnického parku odhad.cena 6 641 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti úklidu budov v areálu Vědeckotechnického parku v Plzni zejména v rozsahu poskytování úklidových, hygienických a dezinfekčních služeb.
348385 19. 3. 2013 neuvedena Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace Vypracování lesního hospodářského plánu pro LHC Městské lesy Plzeň na období 2015 - 2024 971 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektu „Lesní hospodářský plán pro LHC Městské lesy Plzeň na období 2015 - 2024“.
P17V00120237 1. 11. 2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. ČOV II - provozní objekty - obnova mostu v areálu ČOV Plzeň odhad.cena 0 Kč
P16V00113405 1. 11. 2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. KUNST, spol. s r.o.
ÚV III - usazovací nádrže - obnova potrubí čeřící vody vč. kotvení - 3.etapa 3 672 302  Kč
528101 10. 12. 2015 neuvedena SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Úklid administrativních objektů SVSMP 1 399 219  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je úklid administrativních objektů SVSMP v Plzni: - Klatovská 10 a 12, - Klatovská 56, - Radčická 6 (administrativní budova odtahového parkoviště), - 28. října (zázemí lesní školky Čtyrák), - U Velkého rybníka 24.
209735 7. 3. 2013 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Úprava spalování parního kotle K5 16 939 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je projekt, dodávka a provedení takových úprav parního granulačního kotle K5 (185 t/hod., výstup 13,5 MPa / 540°C), aby jeho provoz v regulačním rozsahu 60-185 t/hod. vyhovoval emisním limitům platným od roku 2016, tj. CO2, NOX.
208770 5. 3. 2012 neuvedena Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace Úmyslné předmýtní a mýtní těžby na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2012 4 452 790  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií a technologií JMP (jednomužná motorová pila) + UPKT (univerzální přibližovací kolový traktor), popř.SLKT (speciální lesnický kolový traktor) v předpokládaném objemu dle lesnických úseků a technologií za dobu trvání zakázky. Cílem zadavatele je zajištění výroby dříví (3 sortimenty) na odvozním místě.
480640 5. 2. 2014 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Technické zajištění projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v komplexním technickém zajištění projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, zejm. jde-li o zajištění zvukové a osvětlovací techniky, elevace, podií, audiovizuální techniky, projektorů, mobilních plotů, mobilních kontejnerů, manipulační techniky a dalších obdobných technických prostředků nutných k řádné realizaci projektu a v rámci něj realizovaných dílčích akcí z technického hlediska. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: plnění od uzavření rámcové smlouvy do 31.12.2015.
P16V00113682 1. 11. 2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 a s transportním chlazením II 870 309  Kč
632373 17. 2. 2016 neuvedena SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Úmyslné předmýtní a mýtní těžby na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2016 2 325 915  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií a technologií JMP (jednomužná motorová pila) + UPKT (univerzální přibližovací kolový traktor) v předpokládaném objemu dle stanovených lesnických úseků po dobu trvání veřejné zakázky. Cílem zadavatele je zajištění výroby dříví (4 sortimenty) na odvozním místě. Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona o rozdělení veřejné zakázky na 4 části: 1. část – l.ú. 3 – Druztová 2. část – l.ú. 5 – Bušovice 3. část – l.ú. 6 – Pytel 4. část – těžby úmyslné harvestorovou technologií (spojené úseky). Uchazeči byli oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky či na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
350948 6. 1. 2014 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Zajištění výkonu činnosti správce stavby ZEVO Chotíkov odhad.cena 70 000 000  Kč
Neznámý Předmětem plnění VZ je vykonávat činnosti správce stavby (stavebně-technický dozor investora) po dobu realizace stavby ZEVO CHOTÍKOV v areálu skládky Chotíkov. Správcem stavby se rozumí zejména (nikoliv však výhradně) administrativní vedení Díla, kontrolní činnosti a dohled uchazeče/zájemce (dodavatele), kterými se sleduje, zda je Dílo prováděno v souladu s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, projektovou dokumentací pro provedení Díla (Basic Design a Detail Design), z hlediska kvality prováděných prací, v souladu s platnými právními předpisy pro výstavbu, technickými normami, popř. jinými potřebnými povoleními a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem Díla.
Z2017-031013 27. 5. 2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. SOKOFLOK s.r.o.
SOKOFLOK s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku polymerního flokulantu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
632376 17. 2. 2016 neuvedena SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Úmyslné předmýtní a mýtní těžby na LHC Městské lesy Plzeň v roce 2016
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií a technologií JMP (jednomužná motorová pila) + UPKT (univerzální přibližovací kolový traktor) v předpokládaném objemu dle stanovených lesnických úseků po dobu trvání veřejné zakázky. Cílem zadavatele je zajištění výroby dříví (4 sortimenty) na odvozním místě.;Zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona o rozdělení veřejné zakázky na 4 části:;1. část – l.ú. 3 – Druztová;2. část – l.ú. 5 – Bušovice;3. část – l.ú. 6 – Pytel;4. část – těžby úmyslné harvestorovou technologií (spojené úseky).;Uchazeči byli oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky či na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
P14V00021964 31. 10. 2018 neuvedena BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným Rekonstrukce kancelářských prostor společnosti BIC, 5.NP odhad.cena 0 Kč
482415 14. 8. 2014 neuvedena Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Manéž v Plzni 3 113 641  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je instalace, zprovoznění dočasné autorsky vytvořené multimediální a interaktivní výstavy s názvem "Ateliér Jiřího Trnky", pronájem autorských děl tvořících tuto výstavu a získání licenčního oprávnění k užití jednotlivých děl i výstavy jako celku.
P16V00112752 1. 11. 2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. IC WEST, s.r.o.
Dodávka 3 ks vozidel kategorie N1 1 171 998  Kč
233113 1. 10. 2012 neuvedena Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
Neznámý