Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:00262978

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:00262978'

Nalezené veřejné zakázky 1 123 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P16V00000060 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec ELSET, s. r. o.
Liberecký advent 445 000 Kč
 P14V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve měste Liberec 2014, včetně 200 567 Kč
 P12V00000068 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s.
DODÁVKA SOFTWARE NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ STAVEBNĚ 613 670 Kč
 P16V00000065 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Souvislá údržba chodníků v Liberci 4 780 417 Kč
 P14V00000162 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s.
Elektronické zastupitelstvo pro Statutární město 1 138 720 Kč
 505308 7. 5. 2015 neuvedena Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s.
Otevřené město Liberec 19 107 319 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P14V00000068 30. 5. 2014 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Přechod pro chodce, ulice Jabloňová - Liberec 498 251 Kč
 P18V00000062 30. 5. 2018 neuvedena Statutární město Liberec FCC Liberec, s.r.o.
Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního 14 560 128 Kč
 P14V00000069 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Jugoslávská – oprava komunikace po rekonstrukci 2 605 309 Kč
 P14V00000113 22. 8. 2014 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve městě Liberci - podzim 2014 221 197 Kč
 P14V00000088 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Sokolovské náměstí - oprava komunikace po 2 902 338 Kč
 P16V00000035 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve městě Liberci - jaro 2016 596 588 Kč
 Z2017-034743 25. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec FCC Liberec, s.r.o.
Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního 14 560 128 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00000017 23. 3. 2016 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 5 506 586 Kč
 P12V00000030 24. 3. 2012 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Rekultivovaná skládka Zlaté návrší - údržba 830 000 Kč
 P18V00000111 18. 7. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita 7 321 398 Kč
 Z2018-037322 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita 7 321 398 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P15V00000060 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Havárie propustku Janovská, Liberec 193 741 Kč
 P16V00000049 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Skládka TKO Zlaté návrší – zajištění údržby 314 304 Kč
 P20V00000043 23. 3. 2020 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve městě Liberec – jaro 2020 199 838 Kč
 P18V00000136 27. 8. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve městě Liberec – podzim 2018 621 126 Kč
 Z2018-029032 24. 8. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit 496 725 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2017-030834 2. 2. 2018 12. 12. 2017 Sportovní areál Liberec s.r.o. WARMNIS spol. s r.o.
Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home 7 530 851 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka servisu 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základní vymezení rozsahu plnění předmětu této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující: a) obnovu kogeneračních jednotek v rozsahu specifikovaném v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu a v souladu technickým řešením požadovaným zadavatelem; b) kontrolu funkčnosti a případnou výměnu některých částí technologických pomocných provozů strojovny kogenerací; c) kontrolu funkčnosti a případnou výměnu některých částí systému elektroinstalace; d) kontrolu funkčnosti a případnou výměnu některých částí systému MaR.
 238972 3. 7. 2013 neuvedena Nákup koncertního klavíru Fazioli F278 Nákup koncertního klavíru 2 215 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem dodávky této veřejné zakázky je 1 kus koncertního klavíru. Samostatnou součástí dodávky bude dále 1 kus klavírní židličky a 1 kus přehozu přes nástroj. Hudební nástroj bude na náklady dodavatele dopraven a instalován, včetně seřízení a naladění do místa stanoveného zadavatelem. Dodavatel poskytne zadavateli jednou ročně odborný bezplatný servis nástroje v délce trvání nejméně tři roky od protokolárního data předání předmětu plnění této zakázky zadavateli.
 401460 13. 4. 2015 neuvedena Liberecká IS, a.s. Zajištění prodloužení a dodávky softwarových 6 088 330 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je prodloužení používaných a dodávka nových licencí dle požadavků a potřeb zadavatele za podmínek multilicenčního programu Microsoft Enterprise Agreement a dále také poskytování souvisejících služeb podpory technologiím Microsoft.
 P14V00000001 neuvedena Technické služby města Liberce a.s. Dodávka zametacího vozu ke snížení prašnosti a odhad.cena 0 Kč
 351525 19. 4. 2013 neuvedena Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace
Neznámý
 222795 29. 6. 2012 neuvedena Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p.o. Multifunkční hřiště - Lesní 5 307 391 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba víceúčelového hřiště v areálu Základní školy Liberec, Lesní 575/12, p.o. Výstavba nového hřiště bude probíhat v prostoru stávajícího hřiště, které je na hranici životnosti a nesplňuje požadavky na sportoviště pro základní školu. Prohlídka stávajících konstrukci opěrných zídek, oplocení, dětských prvků a zpevněných ploch odhalila jejich špatný technický stav a jsou navrženy ke kompletní demolici. Nové hřiště bude multifunkčního charakteru - basketbal, volejbal apd. Umělý povrch hřiště bude řešen umělým trávníkem ve skladbě 15-20 mm. Celý prostor bude oplocen a vybaven prvky pro sporty. Jako zázemí bude sloužit nově vybudovaný projekt, v němž budou umístěny univerzální unisex toalety a sklad sportovního vybavení a náčiní.
 P16V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Oprava krajnice odhad.cena 0 Kč
 P19V00003298 20. 4. 2020 neuvedena Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace OSOBNÍ AUTOMOBIL odhad.cena 0 Kč
 P17V00001478 12. 4. 2020 neuvedena Sportovní areál Liberec s.r.o. Dodávka konferenčních židlí odhad.cena 0 Kč
 P16V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace Dodávka nákladního automobilu odhad.cena 0 Kč
 Z2020-008266 20. 3. 2020 neuvedena Technické služby města Liberec, p.o.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 632303 18. 5. 2020 neuvedena Sportovní areál Liberec s.r.o. ROLMONT s.r.o.
Dodávka stroje na úpravu ledové plochy 2 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 480868 2. 5. 2016 neuvedena .A.S.A. Liberec s.r.o.
Neznámý
 365015 14. 3. 2014 neuvedena Sportovní areál Liberec, s.r.o. Obnova kogeneračních jednotek 11 446 695 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je generální oprava 2 ks stávajících kogeneračních jednotek pro Tipsport Arenu Liberec nacházející se ve Sport Parku Liberec. Generální oprava spočívá v demontáži stávajících kogeneračních jednotek , jejich odvozu, opravě a opětovné instalaci v místě dodání, dále v kontrole funkčnosti ostatních částí celého systému pro výrobu tepla a elektrické energie (energobloku) Tipsport Areny, jejich případné opravě nebo výměně nefunkčních prvků a následném zprovoznění celého systému. Po provedené generální opravě musí zůstat zachovány následující výkonové a technické parametry u každé kogenerační jednotky: elektrický výkon 299 kW nebo vyšší, při cos fí 1,0. V případě vyššího elektrického výkonu bude dodavatel povinen si projednat zvýšení výkonu s provozovatelem distribuční soustavy. využitelný tepelný výkon je maximálně 396 kW s tolerancí +5 % a – 10 %.při teplotním...
 400130 21. 10. 2014 neuvedena Liberecká IS, a.s. Dodávka aktivních prvků a firewallů 2 794 164 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka páteřních prvků - technologie, instalace a konfigurace. Jedná se o dodávku a implementaci Páteřních L3 přepínačů a dodávka firewallů - technologie, instalace a konfigurace. Jedná se o dodávku a implementaci firewallů.
 P18V00001642 12. 4. 2020 neuvedena Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace OSOBNÍ AUTOMOBILY - 3ks odhad.cena 0 Kč
 P17V00006991 12. 4. 2020 neuvedena Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace Užitkový automobil odhad.cena 0 Kč
 P17V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Úprava expozice - Kůň převalský odhad.cena 0 Kč
 492666 18. 7. 2014 neuvedena .A.S.A. Liberec s.r.o. Systém svozu biologicky rozložitelného odpadu 5 630 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení dodávka automobilu s nástavbou a nádoby o objemu 240 l a 140 l,
 404059 11. 12. 2014 neuvedena Technické služby města Liberce a.s. Dodávka zametacího vozu ke snížení prašnosti a 6 013 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového samosběrného oboustranného zametacího stroje -vozidla, homologovaného pro provoz na pozemních komunikacích v ČR.
 233295 26. 2. 2013 neuvedena Sportovní areál Liberec, s.r.o. Obnova kogeneračních jednotek odhad.cena 9 700 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je obnova 2 ks kogeneračních jednotek pro Tipsport Arénu Liberec. Zadavatel připouští následující varianty obnovy kogeneračních jednotek:;1) generální oprava stávajících jednotek;2) dodávka, instalace a zprovoznění 2 ks repasovaných kogeneračních jednotek;3) dodávka, instalace a zprovoznění 2 ks nových kogeneračních jednotek;Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu či více výše uvedených variant.;Všechny varianty musí splňovat následující výkonové a technické parametry u každé kogenerační jednotky:;-elektrický výkon 299 kW nebo vyšší, při cos fí 1,0. V případě vyššího elektrického výkonu bude dodavatel povinen si projednat zvýšení výkonu s provozovatelem distribuční soustavy.;-využitelý tepelný výkon je maximálně 396 kW s tolerancí +5 % a -10 % při teplotním spádu 90/70°C.;-elektrická účinnost kogeneračních jednotek musí být minimálně 38%.;-celková provozní...
 350904 27. 8. 2013 neuvedena Sportovní areál Liberec, s.r.o. Obnova kogeneračních jednotek odhad.cena 9 700 000 Kč
Neznámý Předmětem zakázky je obnova 2 ks kogeneračních jednotek ve sportovním areálu. Současné kogenerační jednotky mají odpracováno 60 000 motohodin provozu, z toho důvodu je nutná jejich obnova.
 239501 3. 12. 2012 neuvedena Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace
Neznámý
 210878 27. 3. 2012 neuvedena Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Neznámý
 377015 19. 12. 2013 neuvedena Liberecká IS, a.s. Vzdělávání zaměstnanců spol. Liberecká IS, a.s. 746 410 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností a vzdělávání - ICT a optické sítě.
 P17V00000092 12. 4. 2020 neuvedena Technické služby Turnov, s.r.o. Technické služby města Liberce a.s.
Výměna silničních obrubníků Pekařova ul. v Turnově 969 312 Kč
 P14V00000006 12. 4. 2020 neuvedena Liberecká IS, a.s. Rozvoj zaměstnanců Liberecké IS, a.s. na léta odhad.cena 0 Kč
 P17V00003188 12. 4. 2020 neuvedena Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace OSOBNÍ AUTOMOBILY - 2KS odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 526 lidí darovalo 1 458 168 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy