Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:00262978

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:00262978'

Nalezeno 944 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00000060 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec ELSET, s. r. o.
Liberecký advent 445 000  Kč
P16V00000049 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Skládka TKO Zlaté návrší – zajištění údržby rekultivované skládky 2016-2017 314 304  Kč
P18V00000111 30. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova-Hrubínova-Svobody 7 321 398  Kč
P14V00000162 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s.
Elektronické zastupitelstvo pro Statutární město Liberec 1 138 720  Kč
P14V00000004 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve měste Liberec 2014, včetně zajištění následné péče 200 567  Kč
P16V00000065 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Souvislá údržba chodníků v Liberci 4 780 417  Kč
505308 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s.
Otevřené město Liberec 19 107 319  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00000035 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve městě Liberci - jaro 2016 596 588  Kč
P18V00000062 30. 5. 2018 neuvedena Statutární město Liberec FCC Liberec, s.r.o.
Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území města Liberec 14 560 128  Kč
P12V00000030 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Rekultivovaná skládka Zlaté návrší - údržba 830 000  Kč
P16V00000017 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2016 5 506 586  Kč
P14V00000068 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Přechod pro chodce, ulice Jabloňová - Liberec 498 251  Kč
P14V00000113 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve městě Liberci - podzim 2014 221 197  Kč
P14V00000069 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Jugoslávská – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 2 605 309  Kč
P12V00000068 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s.
DODÁVKA SOFTWARE NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ STAVEBNĚ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 613 670  Kč
Z2017-034743 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec FCC Liberec, s.r.o.
Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území města Liberec 14 560 128  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000136 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve městě Liberec – podzim 2018 621 126  Kč
Z2018-037322 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova-Hrubínova-Svobody 7 321 398  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P14V00000088 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Sokolovské náměstí - oprava komunikace po rekonstrukci sítí 2 902 338  Kč
P15V00000060 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Havárie propustku Janovská, Liberec 193 741  Kč
Z2018-029032 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (ul. Průmyslová) 496 725  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
632303 21. 11. 2018 neuvedena Sportovní areál Liberec s.r.o. ROLMONT s.r.o.
Dodávka stroje na úpravu ledové plochy 2 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P14V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Stavební úpravy restaurace Formanka odhad.cena 0 Kč
345343 12. 2. 2013 neuvedena Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Neznámý
P14V00000003 26. 10. 2018 neuvedena Liberecká IS, a.s. Dodávka aktivních prvků a firewallů odhad.cena 0 Kč
372135 6. 11. 2013 neuvedena Liberecká IS, a.s. Servis a dohled logické vrstvy sítě 3 636 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisních a dohledových služeb logické vrstvy datové, hlasové a WiFi sítě zadavatele na základě servisní smlouvy na dobu 48 měsíců.
P14V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Dodávka zařízení pro celoroční údržbu areálu Záchranné stanice pro handicapované živočichy v Liberci vč. ochranných pomůcek odhad.cena 0 Kč
P14V00002497 26. 10. 2018 neuvedena Sportovní areál Liberec s.r.o. Částečná oprava střechy Svijanské arény odhad.cena 0 Kč
210608 26. 3. 2012 neuvedena Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace ZÁCHRANNÁ STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČIHY V LIBERCI 11 977 358  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výstavba areálu záchranné stanice pro handicapované živočichy v Liberci v rámci stávajícího areálu Centra pro zvířata v nouzi. Areál záchranné stanice je rozdělen do následujících stavebních objektů: A) pozemní stavební objekty (hospodářský objekt, 3 řady voliér, oplocenka pro srny a oplocenka pro vodní ptáky, rozlétávací voliéra, oplocení a brány, B) venkovní rozvody ZTI (prodloužení kanalizace, splašková kanalizace hospodářského objektu, splašková kanalizace stávajícího objektu útulku, vodovodní přípojka hospodářského objektu, požární hydrant, studna, areálové rozvody užitkové vody a plynová přípojka hospodářského objektu; C) elektroinstalace, rozvody (přípojka NN, venkovní rozvody elektroinstalace, venkovní osvětlení a přeložka nadzemního vedení Telefonica O2; D) komunikace a zpevněné plochy (makadamové cesty v areálu)
401460 13. 4. 2015 neuvedena Liberecká IS, a.s. Zajištění prodloužení a dodávky softwarových licencí dle podmínek Microsoft Enterprise Agreement včetně poskytování služeb podpory technologiím Microsoft. 6 088 330  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je prodloužení používaných a dodávka nových licencí dle požadavků a potřeb zadavatele za podmínek multilicenčního programu Microsoft Enterprise Agreement a dále také poskytování souvisejících služeb podpory technologiím Microsoft.
P16V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace Dodávka nákladního automobilu odhad.cena 0 Kč
P15V00005342 26. 10. 2018 neuvedena Sportovní areál Liberec s.r.o. Částečná oprava střechy Svijanské arény - II.etapa odhad.cena 0 Kč
480868 2. 5. 2016 neuvedena .A.S.A. Liberec s.r.o.
Neznámý
351525 19. 4. 2013 neuvedena Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace
Neznámý
371493 30. 10. 2013 neuvedena Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci - dodatečné práce 116 406  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které zadavatel v době zadání zakázky nepředvídal a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace veřejné zakázky „Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“. Jedná se o odvedení zvýšeného množství spodní a povrchové vody z prostoru stavebních objektů SO 160 Oplocenka vodní ptáci a SO 170 Rozlétávací voliéra odvodňovacím rigolem a vsakovací štěrkovou jámou s retenční funkcí, která je dále odvodněna do stávajícího přepadu a navazující vodoteče. Práce jsou nezbytné k dokončení původní zakázky.
P14V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Liberecká IS, a.s. Podpora typového aplikačního programového vybavení odhad.cena 0 Kč
234862 24. 4. 2013 neuvedena Liberecká IS, a.s. Nový ekonomický informační systém pro Statutární město Liberec 4 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a dodávka úplného a plně funkčního nového ekonomického informačního systému (dále jen "EIS") formou systémové integrace do stávajícího provozního prostředí Statutárního města Liberce a zadavatele a jeho následná podpora. Základním požadavkem na EIS je zejména komplexní zajištění procesů v oblasti rozpočtu, účetnictví, fakturace, výkaznictví, platebního styku, majetku, skladů atd. Nabízené řešení EIS musí být ve všech ohledech v souladu s platnou legislativou a dále dle požadavků podrobně vymezených v zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění není dodávka HW.
Z2017-030834 2. 2. 2018 12. 12. 2017 Sportovní areál Liberec s.r.o. WARMNIS spol. s r.o.
Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci 7 530 851  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka servisu 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základní vymezení rozsahu plnění předmětu této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující: a) obnovu kogeneračních jednotek v rozsahu specifikovaném v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu a v souladu technickým řešením požadovaným zadavatelem; b) kontrolu funkčnosti a případnou výměnu některých částí technologických pomocných provozů strojovny kogenerací; c) kontrolu funkčnosti a případnou výměnu některých částí systému elektroinstalace; d) kontrolu funkčnosti a případnou výměnu některých částí systému MaR.
377015 19. 12. 2013 neuvedena Liberecká IS, a.s. Vzdělávání zaměstnanců spol. Liberecká IS, a.s. 746 410  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností a vzdělávání - ICT a optické sítě.
492666 18. 7. 2014 neuvedena .A.S.A. Liberec s.r.o. Systém svozu biologicky rozložitelného odpadu .A.S.A. Liberec s.r.o. 5 630 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení dodávka automobilu s nástavbou a nádoby o objemu 240 l a 140 l,
P14V00000006 26. 10. 2018 neuvedena Liberecká IS, a.s. Rozvoj zaměstnanců Liberecké IS, a.s. na léta 2013-2015 II, ICT a Optické sítě odhad.cena 0 Kč
374641 28. 11. 2013 neuvedena Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci - dodatečné práce č.2 256 579  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které zadavatel v době zadání zakázky nepředvídal a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace veřejné zakázky „Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“. V důsledku nepříznivých klimatických podmínek (vysoce nadprůměrné srážky) v průběhu provádění zemních prací a souvisejících činností byly zemní práce u velké části stavebních objektů doprovázeny zvýšeným čerpáním vod ze stavebních jam a zvýšenou lepivostí zemin. V případě SO 170 Rozlétávací voliéra bylo nutné provést před založením stabilizaci podloží. U stavebního objektu SO 200 (Prodloužení kanalizačního řadu Ostašovská) byl zohledněn souběh kanalizace s vysokonapěťovým kabelem a nezbytnost realizace části zemních prací ručně včetně drobných oprav betonových žlabovek. Práce jsou nezbytné k dokončení původní zakázky.
222795 29. 6. 2012 neuvedena Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p.o. Multifunkční hřiště - Lesní 5 307 391  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba víceúčelového hřiště v areálu Základní školy Liberec, Lesní 575/12, p.o. Výstavba nového hřiště bude probíhat v prostoru stávajícího hřiště, které je na hranici životnosti a nesplňuje požadavky na sportoviště pro základní školu. Prohlídka stávajících konstrukci opěrných zídek, oplocení, dětských prvků a zpevněných ploch odhalila jejich špatný technický stav a jsou navrženy ke kompletní demolici. Nové hřiště bude multifunkčního charakteru - basketbal, volejbal apd. Umělý povrch hřiště bude řešen umělým trávníkem ve skladbě 15-20 mm. Celý prostor bude oplocen a vybaven prvky pro sporty. Jako zázemí bude sloužit nově vybudovaný projekt, v němž budou umístěny univerzální unisex toalety a sklad sportovního vybavení a náčiní.
404059 11. 12. 2014 neuvedena Technické služby města Liberce a.s. Dodávka zametacího vozu ke snížení prašnosti a zlepšení kvality ovzduší ve městě Liberec 6 013 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového samosběrného oboustranného zametacího stroje -vozidla, homologovaného pro provoz na pozemních komunikacích v ČR.
233295 26. 2. 2013 neuvedena Sportovní areál Liberec, s.r.o. Obnova kogeneračních jednotek odhad.cena 9 700 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je obnova 2 ks kogeneračních jednotek pro Tipsport Arénu Liberec. Zadavatel připouští následující varianty obnovy kogeneračních jednotek:;1) generální oprava stávajících jednotek;2) dodávka, instalace a zprovoznění 2 ks repasovaných kogeneračních jednotek;3) dodávka, instalace a zprovoznění 2 ks nových kogeneračních jednotek;Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu či více výše uvedených variant.;Všechny varianty musí splňovat následující výkonové a technické parametry u každé kogenerační jednotky:;-elektrický výkon 299 kW nebo vyšší, při cos fí 1,0. V případě vyššího elektrického výkonu bude dodavatel povinen si projednat zvýšení výkonu s provozovatelem distribuční soustavy.;-využitelý tepelný výkon je maximálně 396 kW s tolerancí +5 % a -10 % při teplotním spádu 90/70°C.;-elektrická účinnost kogeneračních jednotek musí být minimálně 38%.;-celková provozní...
P14V00000004 26. 10. 2018 neuvedena Liberecká IS, a.s. Rozvoj zaměstnanců Liberecké IS, a.s. na léta 2013-2015 II, ICT a Optické sítě odhad.cena 0 Kč
P16V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Výměna stávajícího trafa za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor- 22 (10) / 0,4 kV, 630 kVA odhad.cena 0 Kč
210878 27. 3. 2012 neuvedena Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Neznámý
342212 3. 1. 2013 neuvedena Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace
Neznámý
350904 27. 8. 2013 neuvedena Sportovní areál Liberec, s.r.o. Obnova kogeneračních jednotek odhad.cena 9 700 000  Kč
Neznámý Předmětem zakázky je obnova 2 ks kogeneračních jednotek ve sportovním areálu. Současné kogenerační jednotky mají odpracováno 60 000 motohodin provozu, z toho důvodu je nutná jejich obnova.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 283 lidí darovalo 751 589 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy