Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:00284653

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:00284653'

Nalezeno 78 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Dům kultury Vizovice – vnitřní úpravy – Knihovna odhad.cena 0 Kč
P17V00000008 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy - Vizovice odhad.cena 0 Kč
Z2017-013719 24. 5. 2017 neuvedena Základní škola Vizovice, příspěvková organizace
Oznámení profilu zadavatele
237522 28. 5. 2013 neuvedena Město Vizovice
Neznámý
60057773 24. 5. 2017 neuvedena Základní škola Vizovice, příspěvková organizace
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
238227 16. 11. 2012 neuvedena Město Vizovice Svoz odpadů ve městě Vizovice 9 533 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady na území města Vizovice, tj. odvoz a odstranění komunálních odpadů ze sběrných nádob a míst k tomu určených, vznikajících při činnosti fyzických osob, svoz a odstranění odpadů velkoobjemovými kontejnery, svoz a odstranění vytříděných odpadů využitelných, stavebních a nebezpečných, sběr, svoz a využití bioodpadů a další služby v oblasti recyklace, odvozu a odstraňování odpadů.
P15V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Zahrada v přírodním stylu při MŠ Vizovice II odhad.cena 0 Kč
60063492 26. 6. 2012 neuvedena Město Vizovice Stavba č.p.24 - Demolice 759 806  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou bourací práce - Stavba č.p. 24, na parcele st. 1416/3 k.ú. Vizovice, objekt občanské vybavenosti - bývalé městské kino.
P18V00000008 13. 5. 2019 neuvedena Město Vizovice SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín
Vizovice - oprava chodníku sídliště Růžová 2 794 811  Kč
P14V00000003 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Oprava a rozšíření místní komunikace Vizovice - ul. Pod Hájem odhad.cena 0 Kč
P16V00000003 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Komunikace k RD Pod Hájem ve Vizovicích - větev A odhad.cena 0 Kč
P16V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Zlínské stavby, a.s.
Vizovice - Rekonstrukce a modernizace chodníku ulice Školní 824 600  Kč
211074 28. 3. 2012 neuvedena Město Vizovice Úvěr Vizovice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je služba – poskytnutí úvěru na zabezpečení financování projektů zadavatele spolufinancovaných z prostředků EU a z prostředků MZe ČR v celkové výši 12mil.,-Kč .
P15V00000005 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Rekonstrukce plynové kotelny a páteřních rozvodů UT a ZTI MŠ Vizovice odhad.cena 0 Kč
P17V00000003 16. 7. 2019 neuvedena Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Oprava zpevnění ploch v zahradě družiny ZŠ Vizovice odhad.cena 0 Kč
485302 12. 5. 2014 neuvedena Město Vizovice Elektroinstalace ZŠ Vizovice odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní elektroinstalaci v objektu základní školy , a to : - rozváděče nn - hlavní napájecí kabelové rozvody - elektroinstalaci pro osvětlovací soustavu - elektroinstalaci pro spotřebičové rozvody - elektroinstalaci pro technologické zařízení kuchyně - slaboproudé rozvody Podrobné specifikace stanovuje technická dokumentace společnosti E – PROJEKT ZLÍN ,kancelář elektrotechniků, Soudní 6/554,760 01 Zlín uveřejněná na profilu zadavatele.
P15V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Oprava MK Janova hora 2 odhad.cena 0 Kč
P17V00000005 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Mateřská škola Vizovice - oprava střechy odhad.cena 0 Kč
205674 15. 5. 2012 neuvedena Město Vizovice Zdravotní středisko Vizovice 18 134 775  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba nepodsklepeného třípodlažního objektu s posledním ustupujícím podlažím a plochou střechou. Více viz. zadávací dokumentace
P18V00000006 13. 5. 2019 neuvedena Město Vizovice EUROVIA CS, a.s.
Vizovice - oprava dráhy na stadionu 1 978 000  Kč
104351 31. 1. 2012 neuvedena Město Vizovice TC Vizovice
Neznámý Předmětem zakázky je vybudování technologického centra ORP , pořízení elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu pro ORP, organizace zřizované ORP a obce ve spádové oblasti ORP včetně jeho technické podpory po dobu udržitelnosti.
Z2018-044067 19. 12. 2018 neuvedena Město Vizovice EMPEMONT s.r.o.
Protipovodňová opatření města Vizovice 2 404 456  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00000002 16. 7. 2019 neuvedena Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Modernizace jeviště v divadelní sále ZŠ Vizovice odhad.cena 0 Kč
P17V00000001 16. 7. 2019 neuvedena Základní škola Vizovice, příspěvková organizace Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790 odhad.cena 0 Kč
P15V00000006 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Systém sběru BRKO pro město Vizovice odhad.cena 0 Kč
P17V00000003 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Dětské hřiště a venkovní fitness - Vizovice odhad.cena 0 Kč
646240 22. 9. 2016 neuvedena Město Vizovice Revitalizaci zeleně – sídliště Štěpská a čvrť A. Háby odhad.cena 2 181 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je revitalizace zeleně v intravilánu města Vizovice v lokalitě sídliště Štěpská a čtvrti A. Háby o celkové ploše 54 274m2, z toho na 16 738m2 ve vlastnictví Lesů ČR proběhne pouze ošetření stávajících dřevin. Předmětem prací na ostatní ploše je provedení: Odstranění keřů, Zmlazení keřů, Odstranění stromů, Ošetření stávajících dřevin, Výsadba vzrostlých stromů s balem ( 117 ks), Založení a úprava záhonů (2 100 m2), Záhonová výsadba – keřové skupiny (2 100 m2), Keře – materiál (6 314 ks) Výsadba trvalek, Založení trávníků včetně osiva (636 m2). Realizace zakázky bude provedena podle projektové dokumentace Arch.č.922/2015, Arvita P spol. s r.o., Ing. Hedviky Psotové.
Z2017-008359 3. 4. 2017 neuvedena Město Vizovice Stavební úpravy Domu kultury Vizovice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P19V00000003 16. 7. 2019 neuvedena Město Vizovice ELCOMAT SERVICE s.r.o.
Snížení energetické náročnosti VO Vizovice – EFEKT 2019 4 298 275  Kč
355569 2. 8. 2013 neuvedena Město Vizovice Vizovice - chodníky I/69 (SO 102, SO 107 ) 3 489 595  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících zpevněných chodníků ve Vizovicích, a to podél silnice I. třídy č. 69.
P18V00000007 19. 4. 2018 neuvedena Město Vizovice Vizovice Razov - doplnění vodovodu odhad.cena 0 Kč
P17V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Zlínmat s.r.o.
Mateřská škola Vizovice - oprava střechy 653 288  Kč
P18V00000004 5. 4. 2019 neuvedena Město Vizovice VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VIZOVICE odhad.cena 0 Kč
P18V00000010 24. 6. 2019 neuvedena Město Vizovice RM GAS s.r.o.
Vizovice Razov - doplnění vodovodu 406 035  Kč
646240 18. 11. 2016 neuvedena Město Vizovice Kaisler s.r.o.
„Revitalizaci zeleně – sídliště Štěpská a čvrť A. Háby“ 1 141 314  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je revitalizace zeleně v intravilánu města Vizovice v lokalitě sídliště Štěpská a čtvrti A. Háby o celkové ploše 54 274m2, z toho na 16 738m2 ve vlastnictví Lesů ČR proběhne pouze ošetření stávajících dřevin. Předmětem prací na ostatní ploše je provedení: Odstranění keřů, Zmlazení keřů, Odstranění stromů, Ošetření stávajících dřevin, Výsadba vzrostlých stromů s balem ( 117 ks), Založení a úprava záhonů (2 100 m2), Záhonová výsadba – keřové skupiny (2 100 m2), Keře – materiál (6 314 ks) Výsadba trvalek, Založení trávníků včetně osiva (636 m2). Realizace zakázky bude provedena podle projektové dokumentace Arch.č.922/2015, Arvita P spol. s r.o., Ing. Hedviky Psotové.
211454 29. 3. 2012 neuvedena Město Vizovice Vizovice - chodníky I/69 (SO 102, SO 107 ) odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících zpevněných chodníků ve Vizovicích, a to podél silnice I. třídy č. 69.
211059 24. 8. 2012 neuvedena Město Vizovice TC Vizovice
Neznámý Předmětem zakázky je vybudování technologického centra ORP , pořízení elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu pro ORP, organizace zřizované ORP a obce ve spádové oblasti ORP včetně jeho technické podpory po dobu udržitelnosti.
P17V00000006 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice mmcité 1 a.s.
Dětské hřiště a venkovní fitness - Vizovice 1 833 800  Kč
P15V00000004 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Rekonstrukce plynové kotelny a páteřních rozvodů UT a ZTI MŠ Vizovice odhad.cena 0 Kč
P14V00000006 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Informační panely KORIS a přípojky el. energie odhad.cena 0 Kč
P14V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Elektroinstalace ZŠ Vizovice odhad.cena 0 Kč
P18V00000001 1. 2. 2019 neuvedena Město Vizovice VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VIZOVICE odhad.cena 0 Kč
P18V00000018 16. 7. 2019 neuvedena Město Vizovice Traffic Design s.r.o.
Projektová dokumentace - Cyklostezka Vizovice 590 000  Kč
P16V00000006 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice „Revitalizaci zeleně – sídliště Štěpská a čvrť A. Háby“ odhad.cena 0 Kč
P19V00000001 16. 7. 2019 neuvedena Město Vizovice AF-PROSTAVBY, s.r.o.
"Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících" stavební objekt: "SO 106 - Chodník ulice Štěpská" 1 874 365  Kč
P19V00000004 27. 3. 2019 neuvedena Město Vizovice Potrusil s.r.o.
Dodávka židlí pro koncerty Vizovického zámeckého kulturního léta A. Háby 387 900  Kč
214220 17. 4. 2012 neuvedena Město Vizovice TC Vizovice
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je vybudování technologického centra ORP , pořízení elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu pro ORP, organizace zřizované ORP a obce ve spádové oblasti ORP včetně jeho technické podpory po dobu udržitelnosti.
P15V00000001 26. 10. 2018 neuvedena Město Vizovice Informační panely KORIS a přípojky el. energie II. odhad.cena 0 Kč
P18V00000002 5. 3. 2019 neuvedena Město Vizovice KLIMATRON SERVIS s.r.o.
Výměna klimatizačních jednotek v kancelářích Lidového domu 519 654  Kč
P18V00000012 11. 6. 2018 neuvedena Město Vizovice INSTOP, spol. s r.o.
Stavební úpravy Domu dětí a mládeže č.p. 813, Vizovice 719 000  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy