Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:25095145

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:25095145'

Nalezené veřejné zakázky 62 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P16V00110544 16. 8. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Abbott Laboratories, s.r.o.
Diagnostika pro stanovení infekčního markeru HCV 10 390 949 Kč
 P16V00109085 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové MEDISTA spol.s r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Zajištění analýz na plně automatických systémech 26 515 379 Kč
 516074 12. 8. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové MEDISTA spol.s r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Zajištění analýz na plně automatických systémech 26 515 379 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-020484 8. 11. 2019 24. 7. 2019 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace Abott Laboratoires, s.r.o.
Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického 5 808 699 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou: a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti níže definovaného spektra vyšetření, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Karviná, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, NsP Karviná- Ráj. b) Bezplatná výpůjčka 1 ks nového (rok výroby 2018, 2019) plně automatizovaného imunochemického analyzátoru pro provádění vyšetření v biologických materiálech.
 P18V00146709 25. 4. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Abbott Laboratories, s.r.o.
Hematologické analyzátory 4 978 568 Kč
 P19V00150941 12. 4. 2020 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Abbott Laboratories, s.r.o.
Diagnostika k vyšetření virových hepatitid a HIV 1 747 656 Kč
 641842 18. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Boskovice s.r.o. Abbott Laboratories, s.r.o.
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Dodávka reagencií včetně kalibrátorů a kontrolního 3 244 414 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-016422 16. 4. 2018 1. 8. 2017 Městská nemocnice Čáslav RADIX CZ s.r.o.
Z TECHNIK s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
Modernizace zdravotnické techniky Městské 31 177 983 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění jsou dodávky, které jsou rozděleny na 23 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to: Operační stoly, operační světla, ultrazvuky, analyzátory, monitory, lůžka, kardiotokografy, videolaryngoskop, harmonický skalpel, bateriová modulární vrtačka, rehabilitace, vany, FULL HD laparoskopická sestava vč. příslušenství, skiaskopické přístroje, anesteziologický přístroj, endoskopický systém, plicní ventilátor, defibrilátor, tlakový holter, mikroskop, bilirubinometr, lůžka pro intenzivní péči, imunohematologický analyzátor. Blíže v Zadávací dokumentaci.
 233596 26. 4. 2017 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Abbott Laboratories, s.r.o.
Imunoreagencie pro OKB 11 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka vybraných imunoreagencií pro Oddělení klinické biochemie na základě objednávek dle rámcové smlouvy.
 P18V00000283 7. 2. 2020 neuvedena Klatovská nemocnice, a. s. Abbott Laboratories, s.r.o.
MEDESA s.r.o.
+1 dodavatel
Modernizace návazné péče – laboratorní technika 50 419 610 Kč
 521176 4. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. Abbott Laboratories, s.r.o.
Nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro 1 515 965 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup reagencií do integrovaného analyzátoru pro potřeby Oddělení klinických laboratoří, konkrétně se bude jednat o nákup reagencií, kalibračních vzorků, kontrolních vzorků, provozních roztoků pro výkony dle specifikace metod, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí kupní smlouvy. Součástí předmětu veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka 2 kusů nových plnohodnotných plně automatizovaných integrovaných analyzátorů a jejich instalace v místě laboratoře. Analyzátory musí umět vyhodnocovat minimálně metody uvedené v příloze č. 1 a dle požadavků uvedených v příloze č. 2 kupní smlouvy. Analyzátory musí být stejného výkonu, musí být dodány včetně příslušenství a SW.
 Z2019-001556 3. 6. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Abbott Laboratories, s.r.o.
Rutinní biochemická a imunochemická automatizovaná 61 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění rutinní biochemické a imunochemické automatizované diagnostiky (stanovení koncentrací a aktivit analytů pomocí biochemických a imunoanalytických metod se sortimentem podle specifikace) s bezplatnou zápůjčkou analytického systému (systémů). Jedná se o postupné dodávky reagencií a navazujícího spotřebního materiálu pro zajištění rutinních biochemických a imunochemických vyšetření na integrovaném analytickém systému (systémech) pro oblast základní biochemie, měření koncentrací antibiotik, hormonů, oblast infekční sérologie, speciální biochemie, imunosupresiv.
 P18V00143727 31. 7. 2018 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Abbott Laboratories, s.r.o.
+2 další dodavatelé
20499/2018 VLRZ - zdravotechnika, přístrojové 3 609 600 Kč
 233596 26. 7. 2016 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Abbott Laboratories, s.r.o.
Imunoreagencie pro OKB 393 208 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybraných imunoreagencií pro Oddělení klinické biochemie FN Brno na základě objednávek dle rámcové smlouvy.
 512206 4. 9. 2019 neuvedena INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Abbott Laboratories, s.r.o.
IKEM – Biochemie I – Integrovaný analytický systém 52 484 480 Kč
Neznámý
 515387 12. 8. 2019 neuvedena Nemocnice Na Homolce Abbott Laboratories, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávky činidel pro plně 9 382 668 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-003394 5. 9. 2018 6. 3. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Olympus Czech Group s.r.o., člen koncernu
Abbott Laboratories s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP 6 679 213 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: Centrifuga laboratorní – velkoobjemová s chlazením (1ks) - Centrifuga laboratorní (1ks) - Mikroskop laboratorní (A-hematologie) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B1 - OKB) (1 ks) - Mikroskop laboratorní (B2 - OKB) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B3 - OKB) (2 ks) - Osmometr (1 ks) - Analyzátor biochemický (1ks) - Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1ks) - Analyzátor imunohematologický (1ks) - Analyzátor hematologický (1ks) - Analyzátor imunochemický (1ks) - Analyzátor POCT (1ks) - Hrnec tlakový na imunohistochemii (1 ks) - Lednice laboratorní (5ks) - Mikrotom rotační - poloautomatický (1ks) - Separátor krve (1ks), pro potřeby pracovišť zadavatele.
 Z2019-010903 4. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Abbott Laboratories, s.r.o.
ROCHE s.r.o.
In vitro diagnostika 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P15V00104041 22. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany MEDESA s.r.o.
INLAB Medical, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Přístroje pro zdravotnické moduly polní nemocnice 9 515 790 Kč
 P16V00114920 neuvedena Nemocnice Na Homolce Abbott Laboratories, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávky činidel pro plně 9 382 668 Kč
 P19V00001621 29. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o.
Kupní smlouva na dodávky diagnostických reagencií 1 574 161 Kč
 P19V00000308 6. 2. 2020 neuvedena Centrální nákup, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o.
Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky 0 Kč
 632465 18. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Abbott Laboratories, s.r.o.
ROCHE s.r.o.
+3 další dodavatelé
FN Motol - diagnostika na vybrané analytické 140 932 154 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-030028 4. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Abbott Laboratories, s.r.o.
Hematologické analyzátory 4 978 568 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 60062513 21. 1. 2014 neuvedena Fakultní nemocnice Brno PHARMOS, a.s.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
+2 další dodavatelé
Antivirotika 427 637 Kč
Neznámý
 509510 18. 5. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Abbott Laboratories, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Diagnostika pro stanovení krevního obrazu s 6 809 790 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 495368 18. 5. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Abbott Laboratories, s.r.o.
Dodávka diagnostik pro vyšetřování infekčních 2 194 484 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2017-035789 4. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Prachatice, a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
HOSPIMED, spol. s r.o.
+8 dalších dodavatelů
Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00111827 5. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Abbott Laboratories, s.r.o.
Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů s 38 638 032 Kč
 636222 5. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Abbott Laboratories, s.r.o.
Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů s 38 638 032 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 478184 18. 5. 2020 neuvedena Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o.
Dodávka diagnostik pro hematologicko-transfúzní 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-020138 4. 6. 2020 neuvedena Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o.
Dodávky diagnostických testů pro testování 2 809 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2017-028039 1. 10. 2018 31. 10. 2017 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o.
Imunochemický analyzátor 3 357 131 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice s poliklinikou Karviná (areál nemocnice v Orlové, Masarykova 900) příspěvková organizace, Vydmuchov 399,Karviná-Ráj. b) Bezplatná výpůjčka nového, neopotřebovaného a nerepasovaného (rok výroby 2016, 2017) plně automatického imunochemického analyzátoru pro imunochemické analýzy v biologických materiálech, včetně: - dodávky UPS ( včetně dokumentace a manuálu v českém jazyce) - zajištění on-line...
 Z2019-020146 4. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Abbott Laboratories, s.r.o.
BIO-RAD spol.s r.o.
+1 dodavatel
Diagnostika OKB II. 2019 8 848 942 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-004740 4. 6. 2020 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze Abbott Laboratories, s.r.o.
DODÁVKA DIAGNOSTIK PRO SEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 9 814 404 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-025889 1. 10. 2018 6. 10. 2017 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o.
Hepatální a tumorové markery 4 601 156 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorního vyšetření biologického materiálu v oblasti hepatálních a tumorových markerů v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení - Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Karviná. Bezplatná výpůjčka nového, neopotřebovaného a nerepasovaného (rok výroby 2016, 2017) imunoanalytického systému k provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu v oblasti hepatálních a tumorových markerů.
 P17V00000343 2. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Brno Abbott Laboratories, s.r.o.
Spotřební materiál pro hematologické vyšetření pro 0 Kč
 Z2019-002778 4. 6. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Jičín a.s. Abbott Laboratories, s.r.o.
Výpůjčka ZP a dodávka diagnostik pro zajištění 56 121 707 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009105 4. 6. 2020 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě DYNEX LabSolutions, s.r.o.
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
+27 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na dodávky diagnostik odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-030914 4. 6. 2020 neuvedena Vojenská nemocnice Olomouc Fresenius Kabi s.r.o.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
+27 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na dodávky SZM a léčivých odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00109104 27. 8. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Abbott Laboratories, s.r.o.
ROCHE s.r.o.
+3 další dodavatelé
FN Motol - diagnostika na vybrané analytické 140 932 154 Kč
 510524 18. 5. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany MEDESA s.r.o.
INLAB Medical, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Přístroje pro zdravotnické moduly polní nemocnice 9 515 790 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P13V00000293 27. 3. 2013 neuvedena Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o.
Reagencie, vzorky a roztoky pro imunochemický 8 931 127 Kč
 Z2019-022214 4. 6. 2020 neuvedena Centrální nákup, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o.
DiaSorin Czech s.r.o.
+3 další dodavatelé
Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 515387 18. 5. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce Abbott Laboratories, s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávky činidel pro plně 9 382 668 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 516074 18. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové MEDISTA spol.s r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Zajištění analýz na plně automatických systémech 26 515 379 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 512206 18. 5. 2020 neuvedena INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Abbott Laboratories, s.r.o.
IKEM – Biochemie I – Integrovaný analytický systém 52 484 480 Kč
Oprava
 497188 18. 5. 2020 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Philips Česká republika s.r.o. - 2.část
Abbott Laboratories s.r.o. - část G
+2 další dodavatelé
Modernizace a obnova přístrojového vybavení 13 922 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-023464 4. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové bioMérieux CZ s.r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
PCR systémy včetně dodávek spotřebního materiálu a 9 023 788 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-001983 4. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Abbott Laboratories, s.r.o.
Diagnostika pro stanovení endokrinologických a 7 666 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 427 lidí darovalo 1 206 240 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy