Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:27582167

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:27582167'

Nalezeno 80 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P14V00028958 31. 10. 2018 neuvedena Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o.
Poskytování služeb v oblasti daňového poradenství 1 800 000  Kč
P16V00113810 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo dopravy Deloitte Advisory s.r.o.
Smlouva o poskytování služeb 0 Kč
Z2019-014534 4. 11. 2019 31. 5. 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o.
Evaluation Advisory CE s.r.o.
Deloitte Advisory s.r.o
PROCES – centrum pro rozvoj obcí a regionů, s r.o.
Asociace pro evropské fondy, z.s.
Inboox CZ, s.r.o.
Ernst & Young, s.r.o.
INESAN, s.r.o.
Asistenční centrum, a.s.
Asociace pro evropské fondy, z.s.
BDO Advisory s.r.o.
Dynamický nákupní systém na zajištění plnění Evaluačního plánu OP PIK 16 015 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem OPPIK pro programové období 2014-2020. Půjde tedy o realizaci evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s EP OP PIK a jejich aktualizace, realizaci příp. ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (evaluace).
P19V00157401 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Rámcová podpora řízení přípravy a realizace vybraných akcí provozního úseku ŘSD 1 950 000  Kč
Z2017-007500 24. 3. 2017 neuvedena ČEZ, a. s. Deloitte Advisory s.r.o.
Odborná pomoc- Altworx security JE 30 000 009  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Poradenství související s rozšířením stávající kontinuálního systému monitoringu (Altworx) sloužícího pro zajištění ekonomické bezpečnosti o mudul Altworx Security, který bude používat všechny současné relevantní zdroje.
P13V00010372 31. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Vytvoření a zavedení pravidel projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy 890 400  Kč
P18V00142427 25. 6. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Zpracování „Analýzy Tarifu PID na území HMP a StřK s výhledem na rozvoj společného IDS Prahy a StřK“. 1 951 000  Kč
P15V00035410 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Deloitte Advisory s.r.o.
Průběžná evaluace implementace OP VVV 9 180 000  Kč
P18V00144708 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Deloitte Advisory s.r.o.
Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň - opakování 893 000  Kč
P19V00001216 16. 7. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o.
Záměr konsolidace informačních systémů řízení provozu SŽDC 1 760 000  Kč
P15V00101734 31. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Deloitte Advisory s.r.o.
Předběžné posouzení finančních nástrojů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 490 000  Kč
P17V00050487 26. 10. 2018 neuvedena Český statistický úřad Deloitte Advisory s.r.o.
Vypracování návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2021 a strategie realizace SLDB 2021 835 000  Kč
P18V00133576 7. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Koordinace provozně-ekonomického plnění projektů implementačního plánu ITS a dalších významných akcí 1 950 000  Kč
P18V00143891 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Řízení implementace rozhraní Integrační platformy 14 178 000  Kč
P16V00000828 26. 10. 2018 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenství související s implementací Přílohy č. 7 PD OPŽP /říjen 2012/ 1 236  Kč
484619 21. 5. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Vytvoření a zavedení pravidel projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy 890 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
233956 21. 11. 2018 neuvedena Český statistický úřad Deloitte Advisory s.r.o.
Projektový manažer a publicita projektu ‐ část 1 Služby projektového manažera 2 590 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00141035 3. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v C-ROADS CZ 1 290  Kč
Z2019-039621 6. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství Deloitte Advisory s.r.o.
Zajištění bezpečnostních informačních auditů a poskytování penetračních testů 1 024 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o zajištění bezpečnostních informačních auditů a komplexních penetračních testů, včetně souvisejících služeb. Audity a testy slouží k ověření a zajištění odpovídající úrovně zabezpečení systémů, aplikací, infrastruktury provozované v prostředí Ministerstva zemědělství, a to na dobu čtyř let.
636619 21. 11. 2018 neuvedena ČEZ, a. s. Raiffeisen Bank International AG
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
C.S. commerce service, a.s
Deloitte Advisory s.r.o.
Pricewatterhouse Coopers Česká republika, s.r.o.
BNP Paribas
A.T. Kearney GmbH
Česká spořitelna a.s.
Societe Generale
CYRRUS
RBC Europe Limited
RSM TACOMA, a.s.
Společnost BDO
Patria Corporate Finance, a.s.
Barclays Bank PLC
ING Bank N.V.
Citigroup Global Markets Limited
Finanční poradenství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2017-000737 10. 1. 2017 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Deloitte Advisory, s.r.o.
Analýza ICT 64 680  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování konzultačních služeb - analýza dat
P13V00007346 31. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Deloitte Advisory s.r.o.
Evaluace procesů souvisejících s administrací žádostí o platbu včetně návrhu opatření směřujících k zvyšování jejich efektivnosti 0 Kč
Z2019-014960 19. 9. 2019 6. 6. 2019 Česká národní banka Deloitte Advisory s.r.o.
Poskytování služeb bezpečnostních auditů informačních systémů 1 125  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních auditů informačních systémů a infrastruktury v prostředí zadavatele. Část předmětu plnění veřejné zakázky má přímou návaznost na plnění požadavků dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění. Dodavatel bere na vědomí, že bude v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, zadavatelem evidován jako významný dodavatel ve smyslu § 8 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, a to ve vztahu k těmto informačním systémům zadavatele: ABO/ABO-K, CERTIS, JERRS, KRZR, SKD. Bližší specifikace předmětu veřejné...
P18V00135342 14. 2. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Identifikace rizik souvisejících s otevřeným výběrovým řízením na ekonomický systém v prostředí HMP 1 820 000  Kč
Z2016-004746 7. 10. 2019 3. 1. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj KPMG Česká republika, s.r.o.
Ernst & Young, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
SPF Group s.r.o.
HOPE GROUP, s.r.o.
Sdružení HaskoningDHV – IREAS
Deloitte Advisory s.r.o.
STEM/MARK, a.s.
Univerzita Pardubice
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP 485 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o realizaci evaluačních, analytických a souvisejících prací v souladu s EP - DoP, IROP či OPTP, jejich aktualizace, příp. ad hoc zajištění evaluací - analytických a souvisejících prací, poptávaných dle aktuálních potřeb.
P13V00008942 26. 10. 2018 neuvedena Český statistický úřad Deloitte Advisory s.r.o.
Etapa přípravy migrace CVS 158 678  Kč
P14V00015167 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Deloitte Advisory s.r.o.
Zajištění podkladů pro hodnocení nabídek na VZ Provoz eAGRI a související aplikační infrastruktury 1 738  Kč
641206 9. 10. 2019 neuvedena Hlavní město Praha SÍŤ, spol. s r.o.
HEWLETT-PACKARD s.r.o
Proact Czech Republic, s.r.o.
Servodata a.s.
Com-Sys TRADE spol.s r.o.
AutoCont CZ a.s.
ALEF NULA, a.s.
Wincor Nixdorf s.r.o.
AMI Praha a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o
Asseco Central Europe, a.s.
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Grant Thornton Advisory s.r.o.
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
DATASYS s.r.o.
Corpus Solutions a.s.
Simac Technik ČR, a.s.
Kancelářské stroje s.r.o.
Grant Thornton Advisory, s.r.o.,
TOTAL SERVICE s.r.o
S.ICZ a.s.
KSP Computer & Services, s.r.o.
Deloitte Advisory s.r.o.
ICZ a.s.
OR-NEXT spol. s r.o.
TOTAL SERVICE a.s.
Com-Sys TRADE spol.s r.o.
Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství 600 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky běžně dostupného HW, standarního SW a odborných služeb technického poradenství pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy na dobu 4 let. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. V rámci DNS budou nakupovány jak stolní počítače včetně příslušenství (zejména klávesnice, monitory atd.), tak např. přenosné počítače, ale i tiskárny, servery, HW vybavení datových center, síťové prvky, bezkontaktní čipové karty a jiné datové nosiče apod., dále také standardní SW (zejména operační systémy, webové prohlížeče, textové, grafické a tabulkové editory, e-mailové klienty, antiviry, firewally a obdobný SW), vše včetně nezbytných instalačních a...
P14V00015179 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Deloitte Advisory s.r.o.
Zajištění podkladů pro hodnocení nabídek ve VZ Služby ICT provozu. 1 695  Kč
P19V00152667 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Organizační a ekonomické poradenství v rámci činnosti pracovních skupin při přípravě a implementaci SEM 1 920 000  Kč
P17V00127278 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Deloitte Advisory s.r.o.
Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v OP VVV 0 Kč
P18V00145339 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Podpora strategického rozvoje Odpočívek ŘSD 1 500 000  Kč
631686 21. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo dopravy Deloitte Advisory s.r.o.
Výkon funkce projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v ČR po roce 2019 30 352 320  Kč
Předběžné oznámení
631686 21. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo dopravy Deloitte Advisory s.r.o.
Výkon funkce projektového manažera pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v ČR po roce 2019 30 352 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P13V00006074 31. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Posouzení zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy 350 000  Kč
P16V00111112 1. 11. 2018 neuvedena Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenství v oblasti regulace 1 700 000  Kč
Z2017-020682 31. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 1 075 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky jsou služby spočívající v realizaci předběžného posouzení (ex-ante posouzení) finančních nástrojů (dále FN) Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 v oblasti sociálního podnikání: a) vypracování studie „Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020“ (dále jen „Studie“) a b) poskytování poradenských služeb v oblasti finančních nástrojů při přípravě a implementaci zvolených finančních nástrojů (především podrobný návrh budoucích kroků při nastavení implementační struktury, včetně harmonogramu nezbytných kroků; metodická podpora při implementaci finančních nástrojů), (dále jen „Poradenství“). Cílem služeb je připravit podklady požadované zadavatelem související s předběžným posouzením FN Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) podle čl. 37 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č....
P17V00118792 26. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Analýza uživatelských požadavků a datových potřeb SHV 2 000 000  Kč
P18V00144262 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT – informačních systémů a inteligentních dopravních systémů. 0 Kč
P15V00031576 31. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
„Posouzení a návrh opatření souvisejících se změnou vybraných tarifů PID na území hl.m. Prahy“ 930 000  Kč
P14V00022223 31. 10. 2018 neuvedena Státní fond dopravní infrastruktury Deloitte Advisory s.r.o.
Metodika pro zadání veřejné zakázky formou „DESIGN & BUILD“ pro dopravní stavby v ČR 1 284 000  Kč
P18V00147681 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Poskytování grantů - analýza rizik 680 000  Kč
P16V00037600 1. 11. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Objednávka - Posouzení převodu agend z HMP na OICT a zpracování metodiky tohoto přechodu 1 780 000  Kč
P18V00139567 7. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Analýza podkladů soutěžního dialogu a metodická podpora sestavení zadávací dokumentace k SHV 1 950 000  Kč
Z2018-011168 1. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
INESAN, s.r.o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Inboox CZ, s.r.o.
SocioFactor s.r.o.
INESAN, s.r.o.
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00008508 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT – informačních systémů a inteligentních dopravních systémů 1 490 000  Kč
P14V00000411 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Deloitte Advisory s.r.o.
Analýza sloučení organizací CENIA a ČHMÚ - Základní vize budoucího fungování ICT - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 980 000  Kč
753/14/VZMR 31. 10. 2018 neuvedena Městská část Praha 1 Deloitte Advisory s.r.o.
Právní a ekonomické posouzení smluvního vztahu mezi ÚMČP1 a společností EP-SC, jakožto správce objektu Na Poříčí 36, 38 248 000  Kč
P16V00116490 1. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Podpora sestavení ZD výběrového řízení Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR 1 222 200  Kč
P16V00036411 1. 11. 2018 neuvedena Česká pošta, s.p. Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenství při výběru partnera (nebo partnerů) pro poskytování finančních služeb na pobočkách České pošty po roce 2017 3 879 000  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 309 lidí darovalo 860 431 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy