Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:42194920

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:42194920'

Nalezeno 230 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
490376 21. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Odvoz a likvidace odpadů pro AHNM Praha a Pardubice 12 524 890  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
512913 20. 11. 2018 neuvedena Město Valašské Meziříčí TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Technické služby Děčín a.s.
Poskytování technických služeb ve městě Valašské Meziříčí - navýšení četnosti svozu 514 073  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00027771 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj Severočeské komunální služby s.r.o.
KP Jablonec – zahradnické služby 15 480  Kč
P18V00001561 5. 3. 2019 neuvedena Město Rožnov pod Radhoštěm TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Opravy komunikací v majetku města 2018 0 Kč
P13V00004181 31. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany REMIT s.r.o.
Úklid venkovních prostor - VUSS Olomouc 6 674 903  Kč
P18V00000011 31. 8. 2018 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019-2020 5 052 060  Kč
P15V00000122 26. 10. 2018 neuvedena Město Kaznějov Becker Bohemia s.r.o.
Komplexní zajištění odpadového hospodářství 0 Kč
P14V00100998 31. 10. 2018 neuvedena Obec Nekoř EKOLA České Libchavy s.r.o.
Nekoř - vybavení sběrného dvora 644 100  Kč
526723 20. 11. 2018 neuvedena Město Kelč TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Komplexní nakládání s odpadem ve městě Kelč 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
403096 20. 11. 2018 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk, z odpadových nádob v letech 2015-2016 4 463 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000788 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Smlouva o odvozu a odstranění komunálního a plastového odpadu - OOP Valašské Meziříčí 21 488  Kč
P16V00000119 26. 10. 2018 neuvedena Město Kaznějov Becker Bohemia s.r.o.
Likvidace komunálního a separovaného odpadu města 0 Kč
Z2019-028196 14. 8. 2019 neuvedena Město Valašské Meziříčí TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Optimalizace provozu a záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R38, R39 v části města Bynina a R52 a R53 v části města Juřinka ve Valašském Meziříčí v roce 2019 2 049 981  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka osvětlovacích těles veřejného osvětlení, v rámci projektu: Optimalizace provozu a záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R38, R39 v části města Bynina a R52 a R53 v části města Juřinka ve Valašském Meziříčí v roce 2019 dle technické dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, jenž řeší rekonstrukci vybraných částí veřejného osvětlení pro město Valašské Meziříčí. Předmětem veřejné zakázky je rovněž: - řádná montáž a instalace dodávky v souladu s technickou dokumentací tak, aby výsledná rekonstrukce veřejného osvětlení splňovala veškeré technické a kvalitativní požadavky zadavatele stanovené zadávací dokumentací včetně jejích příloh. - dodání světelně technického výpočtu pro nabízená svítidla potvrzující dodržení parametrů daných projektem pro všechny řešené oblasti - kontrola měření doložená měřícím...
Z2017-025588 11. 12. 2017 neuvedena Město Lázně Bělohrad Severočeské komunální služby s.r.o.
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad 13 439 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: Zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem ve městě Lázně Bělohrad.
P16V00113072 21. 11. 2018 neuvedena Město Letohrad EKOLA České Libchavy s.r.o.
Provozování svozu směsného komunálního odpadu v období od 1.1.2017 do 31.12.2021 4 410 000  Kč
P17V00120430 1. 11. 2018 neuvedena Město Kožlany Becker Bohemia s.r.o.
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství 0 Kč
Z2017-016585 26. 5. 2019 neuvedena Město Rokytnice v Orlických horách EKOLA České Libchavy s.r.o.
Nakládání s komunálním odpadem ve Městě Rokytnice v Orlických horách 3 491 570  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-005423 18. 5. 2018 19. 3. 2018 Technická univerzita v Liberci Severočeské komunální služby s.r.o.
027_Lo_Odvoz, využití či odstranění odpadů 9 295 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Převzetí, odvoz, odstranění či další využití odpadů. Na 4 roky (48 měsíců) od nabytí účinnosti smlouvy.
Z2018-015167 14. 1. 2019 neuvedena Město Valašské Meziříčí TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu ve městě Valašské Meziříčí 1 099 855  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je komplexní celoroční poskytování svozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu z domácností, kuchyní a jídelen na území města Valašské Meziříčí včetně místních částí, v souladu s obecně závaznými vyhláškami zadavatele.
P15V00108158 1. 11. 2018 neuvedena Město Kožlany Becker Bohemia s.r.o.
Smlouva o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství 0 Kč
375992 28. 5. 2019 neuvedena Obec Hlubočky REMIT s.r.o.
Svoz odpadů v obci Hlubočky 2 405 136  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-017832 26. 5. 2019 neuvedena Městys Katovice Odpady Bohemia s.r.o.
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu, vývoz a likvidace odpadu ze sběrného dvora v Katovicích 6 815 005  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000046 4. 4. 2019 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik TRANSPORT Trutnov s.r.o.
Likvidace areálu vodojemu Jiří, DJŠ Žacléř 375 813  Kč
Z2016-000678 26. 5. 2019 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město žamberk, z odpadových nádob v letech 2017 -2018 4 463 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042881 16. 7. 2019 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019-2020 5 052 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
492577 20. 11. 2018 neuvedena Město Ústí nad Orlicí EKOLA České Libchavy s.r.o.
VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ – DODÁVKA VYBAVENÍ 1 658 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-026160 26. 5. 2019 neuvedena Město Choceň EKOLA České Libchavy s.r.o.
Svoz a nakládání s odpadem města Choceň odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000106 16. 7. 2019 neuvedena Technické služby Turnov, s.r.o. Severočeské komunální služby s.r.o.
Zajištění zimní údržby místních komunikací 0 Kč
P17V00008060 16. 7. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Pardubického kraje EKOLA České Libchavy s.r.o.
Svoz a likvidace odpadů z objektů KŘP Pak - Ústeckoorlicko - r. 2018 141 865  Kč
223018 5. 4. 2019 neuvedena Obec Neubuz Marius Pedersen a.s.
Čisté Valašsko 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-019051 26. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Pražské služby, a.s.
Marius Pedersen a.s.
Marius Pedersen a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2018 - 2021 69 559 415  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-021976 1. 7. 2019 neuvedena Město Rokytnice v Orlických horách Ekola České Libchavy s.r.o.
Nakládání s komunálním odpadem ve Městě Rokytnice v Orlických horách 4 361 218  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je svoz směsného komunálního odpadu, využitelných složek komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu a mobilního sběru odpadu. Dále pronájem nádob na komunální a separovaný odpad a provoz Sběrného dvora odpadů.
P18V00025681 16. 7. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Pardubického kraje EKOLA České Libchavy s.r.o.
Svoz a likvidace odpadů z objektů KŘP Pak - Ústeckoorlicko - r. 2019 143 879  Kč
528347 16. 1. 2017 neuvedena Město Dolní Benešov Marius Pedersen a.s.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROKY 2017-2020 NA SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA DOLNÍ BENEŠOV 13 201 608  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provádění svozu a likvidace komunálního odpadu, svozu a likvidace vytříděných složek komunálního odpadu, pronájem nádob na komunální a tříděný odpad, 2x ročně mobilní sběrna nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. To vše ve správním území města Dolní Benešov po dobu 4 let, tj. v období od 1.1.2017 do 31.12.2020.
P14V00023739 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Marius Pedersen a.s.
Odstranění jiného než komunálního odpadu - převážně objemný odpad - KŘP Zlín 90 000  Kč
492493 22. 11. 2018 neuvedena Obec Proboštov Marius Pedersen a.s.
Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov 10 585 845  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-033300 26. 5. 2019 neuvedena Obec Doubrava Marius Pedersen a.s.
Svoz komunálního odpadu a jeho likvidace z obce Doubrava odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00004049 26. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany Marius Pedersen a.s.
Dílčí plnění - převzetí odpadů za měsíc únor 2018 101  Kč
235606 30. 1. 2013 neuvedena Česká pošta, s.p.

Likvidace směsného komunálního odpadu, plastů a papíru z provozoven ČP - Plzeňský kraj 5 000  Kč
Neznámý
403293 11. 11. 2015 neuvedena DIAMO, státní podnik
Rámcová smlouva na dodavatele kompostu v letech 2015-2017 21 000 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kompostu dle požadovaných jakostních parametrů a v předpokládaném množství k rekultivaci pozemků po likvidaci průmyslových areálů.
516981 11. 4. 2016 neuvedena Statutární město Děčín Marius Pedersen a.s.
Údržba zeleně 69 829 011  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-000263 26. 5. 2019 neuvedena Město Meziboří Marius Pedersen a.s.
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu a využití vytříděných složek komunálního odpadu 9 204 922  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00113136 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany Purum s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
FCC Česká republika, s.r.o.
Odvoz objemného a nebezpečného odpadu z vojenských areálů pro rok 2017 3 398 344  Kč
P16V00008200 26. 10. 2018 neuvedena Obec Velichov Marius Pedersen a.s.
Velichov - oprava místní komunikace na pozemku p. č. 1084 v k. ú. Velichov II. etapa 459 451  Kč
P19V00151844 5. 4. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Marius Pedersen a.s.
15457/2011-Rámcová smlouva na odpady VZ Bedřichov 0 Kč
Z2017-024846 26. 5. 2019 neuvedena Město Nové Město nad Metují Marius Pedersen a.s.
Svoz komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020 15 944 111  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-006219 12. 7. 2019 19. 4. 2017 České dráhy, a.s. Marius Pedersen a.s.
Převzetí a odstranění nebezpečného odpadu, objemného odpadu a pronájem shromažďovacích nádob 27 621 309  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb při odstraňování odpadů, spočívajících zejména v následujících činnostech: 1) převzetí odpadu včetně jeho nakládky, 2) zpracování evidenčních listů přepravy odpadu včetně jejich odesílání na věcně a místně příslušné správní úřady, 3) přepravě odpadu, 4) odstranění, resp. využití odpadu, 5) poskytnutí prázdných nádob určených k shromažďování odpadu, 6) čištění skladovacích kapacit u vybraných odpadů
Z2019-010703 22. 8. 2019 14. 5. 2019 Armádní Servisní, příspěvková organizace AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO 10 424 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu, včetně pronájmu nádob na jeho uložení z objektů AS-PO po dobu 4 let.
516982 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Děčín Marius Pedersen a.s.
Nakládání s odpady 179 311 324  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P16V00110825 1. 11. 2018 neuvedena Obec Proboštov Marius Pedersen a.s.
Zajištění správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení pro období 2016 – 2019 v obci Proboštov 1 795 000  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 628 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy