Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:42194920

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 207 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
490376 21. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Západočeské komunální služby a.s.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Hradecké služby a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Odvoz a likvidace odpadů pro AHNM Praha a Pardubice 12 524 890  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
512913 20. 11. 2018 neuvedena Město Valašské Meziříčí TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Technické služby Děčín a.s.
Poskytování technických služeb ve městě Valašské Meziříčí - navýšení četnosti svozu 514 073  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000788 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Smlouva o odvozu a odstranění komunálního a plastového odpadu - OOP Valašské Meziříčí 21 488  Kč
P15V00000122 26. 10. 2018 neuvedena Město Kaznějov Becker Bohemia s.r.o.
Komplexní zajištění odpadového hospodářství 0 Kč
P15V00108158 1. 11. 2018 neuvedena Město Kožlany Becker Bohemia s.r.o.
Smlouva o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství 0 Kč
Z2018-015167 14. 1. 2019 neuvedena Město Valašské Meziříčí TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu ve městě Valašské Meziříčí 1 099 855  Kč
Oznámení o změně Předmětem veřejné zakázky je komplexní celoroční poskytování svozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu z domácností, kuchyní a jídelen na území města Valašské Meziříčí včetně místních částí, v souladu s obecně závaznými vyhláškami zadavatele.
403096 20. 11. 2018 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk, z odpadových nádob v letech 2015-2016 4 463 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00120430 1. 11. 2018 neuvedena Město Kožlany Becker Bohemia s.r.o.
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství 0 Kč
P16V00000119 26. 10. 2018 neuvedena Město Kaznějov Becker Bohemia s.r.o.
Likvidace komunálního a separovaného odpadu města 0 Kč
375992 27. 3. 2019 neuvedena Obec Hlubočky REMIT s.r.o.
Svoz odpadů v obci Hlubočky 2 405 136  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00027771 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj Severočeské komunální služby s.r.o.
KP Jablonec – zahradnické služby 15 480  Kč
P18V00001561 5. 3. 2019 neuvedena Město Rožnov pod Radhoštěm TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Opravy komunikací v majetku města 2018 0 Kč
P14V00100998 31. 10. 2018 neuvedena Obec Nekoř EKOLA České Libchavy s.r.o.
Nekoř - vybavení sběrného dvora 644 100  Kč
526723 20. 11. 2018 neuvedena Město Kelč TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Komplexní nakládání s odpadem ve městě Kelč 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-025588 11. 12. 2017 neuvedena Město Lázně Bělohrad Severočeské komunální služby s.r.o.
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad 13 439 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: Zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem ve městě Lázně Bělohrad.
P16V00113072 21. 11. 2018 neuvedena Město Letohrad EKOLA České Libchavy s.r.o.
Provozování svozu směsného komunálního odpadu v období od 1.1.2017 do 31.12.2021 4 410 000  Kč
Z2018-005423 18. 5. 2018 19. 3. 2018 Technická univerzita v Liberci Severočeské komunální služby s.r.o.
027_Lo_Odvoz, využití či odstranění odpadů 9 295 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Převzetí, odvoz, odstranění či další využití odpadů. Na 4 roky (48 měsíců) od nabytí účinnosti smlouvy.
P13V00004181 31. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany REMIT s.r.o.
Úklid venkovních prostor - VUSS Olomouc 6 674 903  Kč
P18V00000046 10. 10. 2018 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik TRANSPORT Trutnov s.r.o.
Likvidace areálu vodojemu Jiří, DJŠ Žacléř 375 813  Kč
Z2017-017832 29. 1. 2019 neuvedena Městys Katovice Odpady Bohemia s.r.o.
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu, vývoz a likvidace odpadu ze sběrného dvora v Katovicích 6 815 005  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-016585 29. 1. 2019 neuvedena Město Rokytnice v Orlických horách EKOLA České Libchavy s.r.o.
Nakládání s komunálním odpadem ve Městě Rokytnice v Orlických horách 3 491 570  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00025681 18. 4. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Pardubického kraje EKOLA České Libchavy s.r.o.
Svoz a likvidace odpadů z objektů KŘP Pak - Ústeckoorlicko - r. 2019 143 879  Kč
P18V00000106 18. 4. 2019 neuvedena Technické služby Turnov, s.r.o. Severočeské komunální služby s.r.o.
Zajištění zimní údržby místních komunikací 1  Kč
Z2016-000678 17. 10. 2016 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město žamberk, z odpadových nádob v letech 2017 -2018 4 463 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042881 18. 4. 2019 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019-2020 5 052 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00008060 18. 4. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Pardubického kraje EKOLA České Libchavy s.r.o.
Svoz a likvidace odpadů z objektů KŘP Pak - Ústeckoorlicko - r. 2018 141 865  Kč
492577 20. 11. 2018 neuvedena Město Ústí nad Orlicí EKOLA České Libchavy s.r.o.
VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ – DODÁVKA VYBAVENÍ 1 658 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
223018 5. 4. 2019 neuvedena Obec Neubuz Marius Pedersen a.s.
Čisté Valašsko 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-019051 22. 1. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany Pražské služby, a.s.
Marius Pedersen a.s.
Marius Pedersen a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2018 - 2021 69 559 415  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-026160 27. 12. 2017 neuvedena Město Choceň EKOLA České Libchavy s.r.o.
Svoz a nakládání s odpadem města Choceň odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00113136 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany Purum s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
FCC Česká republika, s.r.o.
Odvoz objemného a nebezpečného odpadu z vojenských areálů pro rok 2017 3 398 344  Kč
P16V00008200 26. 10. 2018 neuvedena Obec Velichov Marius Pedersen a.s.
Velichov - oprava místní komunikace na pozemku p. č. 1084 v k. ú. Velichov II. etapa 459 451  Kč
P19V00151844 5. 4. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Marius Pedersen a.s.
15457/2011-Rámcová smlouva na odpady VZ Bedřichov 0 Kč
Z2017-006219 11. 4. 2019 19. 4. 2017 České dráhy, a.s. Marius Pedersen a.s.
Převzetí a odstranění nebezpečného odpadu, objemného odpadu a pronájem shromažďovacích nádob 27 621 309  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb při odstraňování odpadů, spočívajících zejména v následujících činnostech: 1) převzetí odpadu včetně jeho nakládky, 2) zpracování evidenčních listů přepravy odpadu včetně jejich odesílání na věcně a místně příslušné správní úřady, 3) přepravě odpadu, 4) odstranění, resp. využití odpadu, 5) poskytnutí prázdných nádob určených k shromažďování odpadu, 6) čištění skladovacích kapacit u vybraných odpadů
Z2017-024846 7. 12. 2017 neuvedena Město Nové Město nad Metují Marius Pedersen a.s.
Svoz komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020 15 944 111  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
528347 16. 1. 2017 neuvedena Město Dolní Benešov Marius Pedersen a.s.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROKY 2017-2020 NA SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA DOLNÍ BENEŠOV 13 201 608  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provádění svozu a likvidace komunálního odpadu, svozu a likvidace vytříděných složek komunálního odpadu, pronájem nádob na komunální a tříděný odpad, 2x ročně mobilní sběrna nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. To vše ve správním území města Dolní Benešov po dobu 4 let, tj. v období od 1.1.2017 do 31.12.2020.
P14V00023739 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Marius Pedersen a.s.
Odstranění jiného než komunálního odpadu - převážně objemný odpad - KŘP Zlín 90 000  Kč
492493 22. 11. 2018 neuvedena Obec Proboštov Marius Pedersen a.s.
Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov 10 585 845  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-033300 27. 11. 2017 neuvedena Obec Doubrava Marius Pedersen a.s.
Svoz komunálního odpadu a jeho likvidace z obce Doubrava odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00004049 26. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo obrany Marius Pedersen a.s.
Dílčí plnění - převzetí odpadů za měsíc únor 2018 101  Kč
235606 30. 1. 2013 neuvedena Česká pošta, s.p.

Likvidace směsného komunálního odpadu, plastů a papíru z provozoven ČP - Plzeňský kraj 5 000  Kč
Neznámý
403293 11. 11. 2015 neuvedena DIAMO, státní podnik
Rámcová smlouva na dodavatele kompostu v letech 2015-2017 21 000 000  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kompostu dle požadovaných jakostních parametrů a v předpokládaném množství k rekultivaci pozemků po likvidaci průmyslových areálů.
Z2018-000263 29. 1. 2019 neuvedena Město Meziboří Marius Pedersen a.s.
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu a využití vytříděných složek komunálního odpadu 9 204 922  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
516981 11. 4. 2016 neuvedena Statutární město Děčín Marius Pedersen a.s.
Údržba zeleně 69 829 011  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
642268 17. 1. 2017 neuvedena Statutární město Teplice Marius Pedersen a.s.
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na rok 2017 - 2019 17 869 684  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Údržba a opravy místních komunikací a jejich správa
Z2018-001870 17. 1. 2018 neuvedena Město Vamberk Marius Pedersen a.s.
Svoz komunálního a separovaného odpadu ve Vamberku 3 511 424  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství Města Vamberk (včetně místních částí Peklo nad Zdobnicí a Merklovice) při nakládání s komunálním odpadem a při nakládání s vytříděnými složkami separovaného odpadu.
P16V00001796 26. 10. 2018 neuvedena Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Marius Pedersen a.s.
Shromažďování, odvoz a odstranění odpadu kategorie "ostatní" 137 400  Kč
645237 26. 10. 2018 neuvedena CHETES s.r.o. Marius Pedersen a.s.
Odstraňování, využívání směsného komunálního odpadu, objemného odpadu 1 220  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
524874 3. 4. 2019 neuvedena Obec Čerčany Marius Pedersen a.s.
Zajištění sběru, přepravy a odstranění či využití směsného komunálního odpadu, separovaných složek komunálních odpadů, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany 13 782 671  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00000054 18. 4. 2019 neuvedena Město Ostrov Marius Pedersen a.s., provozovna Ostrov
Zajištění správy a provozu stavby s názvem: Ostrov, Skatepark- Plochy pro volnočasové aktivity 116 698  Kč