Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:46342796

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 380 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
490610 21. 11. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
TOMI - REMONT a.s.
OHL ŽS, a.s.
TOMI - REMONT a.s.
Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota, dodatečné stavební práce (dod.č.2) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000666 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava 1.P.P administrativní budovy OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5 0 Kč
P18V00000619 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Zateplení obvodového pláště PS ve Valašském Meziříčí 4 014 418  Kč
P19V00000565 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 0 Kč
P19V00000956 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
TOMI-REMONT a.s.
STRIX Chomutov, a.s.
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019 8 861 065  Kč
P19V00000800 12. 6. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Obalovna Boskovice, s.r.o.
RS na dodávku asfaltového betonu 1 000 000  Kč
P17V00001893 7. 1. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TOMI-REMONT a.s.
II/430 Rousínov, most ev.č. 430-013 2 424 694  Kč
P18V00000287 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava mostu v km 25,938 trati Horní Lideč – Vsetín – výměna mostnic v TK 2 12 968 334  Kč
P19V00001041 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava traťového úseku Vsetín – Velké Karlovice 5 896 226  Kč
P18V00000231 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Údržbové práce u SMT 0 Kč
P18V00000406 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava mostních objektů na trati Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí 23 248 353  Kč
P18V00000273 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava výhybek a přípojů v ŽST Štítina 18 945 226  Kč
P19V00001033 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava propustků v km 147,596 a 152,862 na trati Retz - Kolín 2 497 221  Kč
P18V00001544 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace T RAIL a.s.
MoSeV Olomouc s.r.o.
IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o.
Hroší stavby Morava a.s.
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
TOMI-REMONT a.s.
Delta servis s.r.o.
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST 2019 0 Kč
P18V00001556 12. 6. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Obalovna Boskovice, s.r.o.
RS na dodávku asfaltového betonu 0 Kč
Z2017-010699 20. 7. 2017 29. 5. 2017 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace TOMI - REMONT a.s.
Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích v km 56,594-56,729 3 090 040  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích v km 56,594-56,729)“. Stavba řeší nestabilitu zemního tělesa v podloží silnice II/457 v obcích Jindřichov a Petrovice a městě Janově rekonstrukcí opěrné zdi mezi silnicí a vodním tokem Petrovický potok. V Petrovicích bude provedeno podchycení OZ na úrovni vodního toku a nová římsa. V Janově bude provedeno zpevnění břeh potoka těžkým kamenným záhozem na konci opěrné zdi včetně rekonstrukce poškozených úseků. Jedná se o podchycení zdi a nové římsy v opravované části OZ a provedení nové OZ v poškozené části.
P19V00000818 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hroší stavby Morava a.s.
TOMI-REMONT a.s.
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 54 869 308  Kč
P19V00000972 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava traťového úseku Opava východ - Jakartovice 8 348 689  Kč
P18V00000573 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Zřízení přístřešku pro cestující na zastávce Hrachovec 5 252 525  Kč
P17V00125557 1. 11. 2018 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace TOMI - REMONT a.s.
Most ev.č. 37010-9 Bedřichov 1 535 653  Kč
478108 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov TOMI-REMONT a.s.
CS Prostějov - Žešov, dodatečné stavební práce 422 158  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000978 23. 1. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TOMI-REMONT a.s.
III/42510 Rajhrad - Ledce, mosty 42510-3,4 a III/42510 Ledce-Pohořelice, mosty 42510-8 8 955 741  Kč
P19V00000918 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Údržba u ST v obvodu PS Opava, Krnov, Bruntál 0 Kč
P19V00000665 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Odstranění nežádoucí zeleně na regionálních tratích v obvodu OŘ 0 Kč
P17V00000061 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc TOMI - REMONT a.s.
Lávka pro pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly v Olomouci 1 196 163  Kč
P18V00000557 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava traťové koleje v úseku Kravaře - Chuchelná 6 848 892  Kč
P19V00001245 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava traťového úseku Nezamyslice – Olomouc 14 658 011  Kč
479772 21. 11. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A 25 910 550  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00121775 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce výdejny léků III 4 206 935  Kč
357873 20. 11. 2018 neuvedena Pražská vodohospodářská společnost a.s. OHL ŽS, a.s.
PČOV Miškovice - modernizace, č. akce: 1359700 147 987 304  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-015607 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Brno OHL ŽS, a.s.
Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 54 699 500  Kč
Oznámení o změně
345794 22. 5. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce objektů pro projekt „Modernizace ZF JU“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-006653 30. 6. 2017 neuvedena Město Lanškroun OHL ŽS, a.s.
KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335, 137 964 509  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000784 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Drahanovice ON - SA 4 229 830  Kč
P18V00000458 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava kolejí na trati Kunovice – Újezdec u Luhačovic 29 367 168  Kč
P19V00000662 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Most v km 267,935, ŽST Ostrava hl.n. 0 Kč
P19V00000432 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava traťového úseku Nezamyslice – Přerov 16 475 050  Kč
P18V00001084 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava staničních kolejí v obvodu OŘ Ostrava 23 475 266  Kč
P19V00000808 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Traťová strojní společnost, a.s.
Oprava geometrických parametrů koleje 2019 0 Kč
P19V00000877 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava traťového úseku Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město 77 494 484  Kč
P18V00000473 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava traťové koleje v úseku Břidličná - Rýmařov 9 385 106  Kč
P18V00001030 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Oprava zemního tělesa v koleji č.1, km 101,640 - 101,750 tratě Přerov – Břeclav 14 956 392  Kč
P18V00000956 3. 6. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TOMI-REMONT a.s.
II/416 Újezd – Žatčany, most 416-008 4 640 339  Kč
P18V00001451 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI-REMONT a.s.
Opravné práce na trati Nezamyslice - Olomouc 14 945 397  Kč
P19V00000822 12. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hroší stavby Morava a.s.
TOMI-REMONT a.s.
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2019 0 Kč
633136 21. 11. 2018 neuvedena Obec Bělotín T4 Building s.r.o.
OHL ŽS, a.s.
Bělotín kanalizace a ČOV, zhotovitel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
352657 20. 5. 2019 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
Domov seniorů POHODA Chválkovice – rekonstrukce budovy B 17 951 484  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00112373 6. 5. 2019 neuvedena Město Plánice OHL ŽS, a.s.
Plánice – kanalizace a ČOV – opakování 40 480 100  Kč
Z2017-004076 26. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
SÚ - přemístění laboratoří HOK a oprava Kliniky chorob kožních a pohlavních a Kliniky pracovního lékařství 15 908 374  Kč
Oznámení o změně
646524 13. 6. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace OHL ŽS, a.s.
Revitalizace trati Břeclav – Znojmo 471 852 173  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby