Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:46342796

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 288 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
490610 21. 11. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
TOMI - REMONT a.s.
OHL ŽS, a.s.
TOMI - REMONT a.s.
Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota, dodatečné stavební práce (dod.č.2) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000061 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Olomouc TOMI - REMONT a.s.
Lávka pro pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly v Olomouci 1 196 163  Kč
Z2017-010699 20. 7. 2017 29. 5. 2017 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace TOMI - REMONT a.s.
Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích v km 56,594-56,729 3 090 040  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Silnice II/457 – rekonstrukce opěrné zdi v Petrovicích v km 56,594-56,729)“. Stavba řeší nestabilitu zemního tělesa v podloží silnice II/457 v obcích Jindřichov a Petrovice a městě Janově rekonstrukcí opěrné zdi mezi silnicí a vodním tokem Petrovický potok. V Petrovicích bude provedeno podchycení OZ na úrovni vodního toku a nová římsa. V Janově bude provedeno zpevnění břeh potoka těžkým kamenným záhozem na konci opěrné zdi včetně rekonstrukce poškozených úseků. Jedná se o podchycení zdi a nové římsy v opravované části OZ a provedení nové OZ v poškozené části.
646347 15. 11. 2016 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TOMI-REMONT a.s.
II/383 OCHOZ U BRNA – HOSTĚNICE, MOST 383-005 5 848 652  Kč
Oznámení o změně
P17V00001893 7. 1. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TOMI-REMONT a.s.
II/430 Rousínov, most ev.č. 430-013 2 424 694  Kč
P17V00001925 5. 3. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TOMI-REMONT a.s.
III/4166 Šaratice most 4166-4 4 272 505  Kč
Z2018-032781 14. 1. 2019 29. 10. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI – REMONT a.s.
Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu Ostrava 19 948 140  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla je odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu Ostrava (kácení stromů, výřez křoví, likvidace dřevní hmoty).
Z2017-002254 13. 2. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. TOMI-REMONT a.s.
VN Sedlinka - odbahnění a úprava přelivných hran VN 12 576 601  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00000956 5. 3. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TOMI-REMONT a.s.
II/416 Újezd – Žatčany, most 416-008 4 640 339  Kč
P18V00001556 5. 3. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Obalovna Boskovice, s.r.o.
RS na dodávku asfaltového betonu 1  Kč
P17V00125557 1. 11. 2018 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace TOMI - REMONT a.s.
Most ev.č. 37010-9 Bedřichov 1 535 653  Kč
478108 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov TOMI-REMONT a.s.
CS Prostějov - Žešov, dodatečné stavební práce 422 158  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000978 23. 1. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TOMI-REMONT a.s.
III/42510 Rajhrad - Ledce, mosty 42510-3,4 a III/42510 Ledce-Pohořelice, mosty 42510-8 8 955 741  Kč
Z2018-032784 14. 1. 2019 29. 10. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TOMI - REMONT a.s..
Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu Český Těšín 19 949 925  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Likvidace vyšší a nižší zeleně (kácení stromů, výřez křoví, likvidace dřevní hmoty) v obvodu Oblastní ředitelství Ostrava.
P18V00142153 4. 3. 2019 neuvedena Obec Drahanovice TOMI - REMONT a.s.
Rekonstrukce chodníku v Drahanovicích 452 296  Kč
P18V00000073 14. 2. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc TOMI - REMONT a.s.
Most U Obrázku 2 675 952  Kč
P18V00000031 14. 2. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc TOMI - REMONT a.s.
M 21 - Most přes Hamerský náhon na Jaselské ulici v Olomouci 910 395  Kč
Z2018-019314 5. 3. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TOMI-REMONT a.s.
III/42510 Rajhrad - Ledce, mosty 42510-3,4 a III/42510 Ledce-Pohořelice, mosty 42510-8 8 955 741  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00121775 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce výdejny léků III 4 206 935  Kč
357873 20. 11. 2018 neuvedena Pražská vodohospodářská společnost a.s. OHL ŽS, a.s.
PČOV Miškovice - modernizace, č. akce: 1359700 147 987 304  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
345794 31. 10. 2018 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OHL ŽS, a.s.
Rekonstrukce objektů pro projekt „Modernizace ZF JU“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
479772 21. 11. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A 25 910 550  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-015607 29. 1. 2019 neuvedena Statutární město Brno OHL ŽS, a.s.
Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 54 699 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-006653 29. 1. 2019 neuvedena Město Lanškroun OHL ŽS, a.s.
KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335, 137 964 509  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
352657 31. 10. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
Domov seniorů POHODA Chválkovice – rekonstrukce budovy B 17 951 484  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
633136 21. 11. 2018 neuvedena Obec Bělotín T4 Building s.r.o.
OHL ŽS, a.s.
Bělotín kanalizace a ČOV, zhotovitel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-004076 29. 1. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
SÚ - přemístění laboratoří HOK a oprava Kliniky chorob kožních a pohlavních a Kliniky pracovního lékařství 15 908 374  Kč
Oznámení o změně
P16V00112373 15. 2. 2019 neuvedena Město Plánice OHL ŽS, a.s.
Plánice – kanalizace a ČOV – opakování 40 480 100  Kč
Z2016-002896 7. 11. 2016 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sdružení REŽOL: vedoucí sdružení OHL ŽS a.s.
Rekonstrukce žst. Olomouc, ZL 33, 34, 37, 39, 40 3 370 811  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodatečné práce v rámci realizace stavby "Rekonstrukce žst. Olomouc" dle změnových listů č. 33, 34, 37, 39, 40
630484 2. 5. 2017 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace společnost „BLUJES"
Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo) 570 009 316  Kč
Oznámení o změně
P15V00104477 1. 11. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně OHL ŽS, a.s.
EP Rožnov, a.s.
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
OHL ŽS, a.s.
EP Rožnov, a.s.
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
OHL ŽS, a.s.
EP Rožnov, a.s.
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Středoevropský technologický institut – zabudované vědecko-výzkumné technologie a vybavení laboratoří – dodatečné stavební práce (dodatek č. 5) 223 679 799  Kč
485461 31. 10. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
Novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc 4 728 194  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00115221 1. 11. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci 91 822 506  Kč
497902 21. 11. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
„Realizace energeticky úsporných opatření – Obchodní akademie Přerov“-dodatečné stavební práce(dodatek. č. 1) 2 471 874  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-032009 5. 3. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje OHL ŽS, a.s.
III/3629 Křtěnov průtah, most 3629-2, 2. stavba 20 780 014  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
640236 26. 6. 2017 neuvedena Město Moravský Beroun OHL ŽS, a.s.
Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně (opakované řízení) 43 761 434  Kč
Oznámení o změně
Z2017-027297 25. 5. 2018 10. 11. 2017 Město Moravský Krumlov OHL ŽS, a.s.
Zasíťování pozemků v Moravském Krumlově 52 919 861  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Zasíťování pozemků v Moravském Krumlově“. Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Novosady, Moravský Krumlov.
372866 31. 10. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU H1/H2 PRO VYŠETŘOVNY ONKOLOGICKÉ KLINIKY, CHEMOTERAPEUTICKÝ STACIONÁŘ 18 860 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
637673 21. 11. 2018 neuvedena Řízení letového provozu ČR, s.p. OHL ŽS, a.s.
Výstavba TWR LKMT – Dopravní napojení - dodatečné stavební práce 2 132 744  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-004304 29. 1. 2019 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OHL ŽS, a.s.
JU – PF - pavilon tělovýchovy II. etapa 35 560 339  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-024101 15. 2. 2019 neuvedena Město Říčany OHL ŽS, a.s.
Cyklostezka do Prahy na kole - úsek Mnichovice - Kolovraty 129 032 262  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00118094 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
Úprava prostor laboratoře pro neimplantační diagnostiku 5 350 134  Kč
376757 31. 10. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
Realizace energeticky úsporných opatření - Domov seniorů POHODA Chválkovice - budova A a B, dodatečné stavební práce 25 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P13V00007168 31. 10. 2018 neuvedena Vysoké učení technické v Brně OHL ŽS, a.s.
CEITEC - středoevropský technologický institut – slaboproud, měření a regulace 67 799 998  Kč
P15V00105793 31. 10. 2018 neuvedena Město Loštice OHL ŽS, a.s.
Část celoplošné opravy komunikací po kanalizaci na ulicích U Rybníků, Vejmoly, Palonínská, Bezručova v Lošticích 0 Kč
404285 20. 11. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
„II/433 a III/36711 Výšovice - průtah“ – dodatečné stavební práce 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
629671 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Brno "Společnost Slovaňák, Chodská", Vedoucí společník: OHL ŽS, a.s.; Společník: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 129 599 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
375187 21. 11. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
II/433 a III/36711 Výšovice - průtah 47 651 643  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
645064 21. 11. 2018 neuvedena Olomoucký kraj OHL ŽS, a.s.
Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci 91 822 506  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2017-018685 29. 1. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc OHL ŽS, a.s.
Modernizace jídelny v budově WD 28 933 999  Kč
Oznámení o změně