Hlídač veřejných zakázek: Hledání holding:49455842

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'holding:49455842'

Nalezeno 54 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
228951 22. 8. 2012 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Neznámý
P19V00000001 5. 3. 2019 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE II. odhad.cena 0 Kč
351726 23. 4. 2013 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Živelní pojištění
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je živelní pojištění nemovitého, movitého a dalšího majetku zadavatelů. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 7 v zadávací dokumentaci, specifikace pojistných rizik živelního pojištění je uvedena v příloze č. 9 zadávací dokumentace, která je v plném rozsahu k dispozici na profilu zadavatele. Doba plnění je 3 roky (36 měsíců).
240243 10. 12. 2012 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodávka zemního plynu 18 206 340  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen sdružená dodávka) včetně plného přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění, vyhl. č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění, a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERU). Součástí předmětu veřejné zakázky je mimo dodávky plynu zajištění služeb s plněním souvisejícím, včetně zákaznického portálu. Smlouva se uzavírá na 24 měsíců, roční před. odběr plynu je 9594 MWh.
632870 21. 11. 2018 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodávka elektrické energie na roky 2017, 2018 a následující období odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
485730 21. 11. 2018 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodávka elektrické energie na období 2015 a 2016 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
229323 24. 8. 2012 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodávka zemního plynu odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen sdružená dodávka) včetně plného přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění, vyhl. č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění, a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERU). Součástí předmětu veřejné zakázky je mimo dodávky plynu zajištění služeb s plněním souvisejícím, včetně zákaznického portálu. Smlouva se uzavírá na 24 měsíců, roční před. odběr plynu je 9594 MWh.
P18V00000002 15. 11. 2018 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE odhad.cena 0 Kč
P18V00001328 16. 1. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
ČOV Jihlava - míchadla do uskladňovacích nádrží 600 000  Kč
P16V00000012 26. 10. 2018 neuvedena Město Znojmo VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Znojma 4 130 100  Kč
P18V00001305 16. 1. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Polná, lokalita Za Nádražím - technická infrastruktura - splašková kanalizace 1 700 459  Kč
354939 10. 2. 2014 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s. Dodávka sacokanalizačních vozů pro divize Brno-venkov a Znojmo společnosti Vodárenská Akciová Společnost, a.s. 18 910 622  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka dvou sacokanalizačních vozů s recyklací vody pro divize Brno-venkov a Znojmo společnosti Vodárenská Akciová Společnost, a.s.
Z2019-007068 28. 5. 2019 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. VHZ-DIS, spol. s r.o.
REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE II. 34 900 050  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039784 28. 5. 2019 neuvedena VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000549 26. 10. 2018 neuvedena Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Dodávka pitné vody, odvádění odpadních vod 1  Kč
P17V00006924 26. 10. 2018 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Dobronín - prodloužení vodovodu U Sila 1 081 437  Kč
P17V00006922 26. 10. 2018 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Větrný Jeníkov - rekonstrukce výtlačného řadu z ČS - II. etapa - B 1 162 790  Kč
P17V00001756 14. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Smlouva č. 05/12029292 (areál doprava) 1  Kč
P17V00006926 12. 9. 2018 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Dobronín - rekonstrukce kanalizace U Sila 1 155 370  Kč
P18V00000003 24. 6. 2019 neuvedena Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Moravské Knínice, Na Okřínku - rekonstrukce vodovodu 1 500 000  Kč
P18V00004131 29. 3. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Telč, kanalizace u základní školy a gymnázia - obnova 587 690  Kč
P17V00007223 26. 10. 2018 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Dobronín - rekonstrukce vodovodu AŠ1-HP1 (ul. Východní a ul. Jasmínová) 4 188 537  Kč
P17V00120733 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací 41  Kč
P17V00002130 28. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Smlouva č. 05/10000451 1  Kč
P16V00003304 3. 6. 2019 neuvedena Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Dodávka vody 1  Kč
P17V00000009 26. 10. 2018 neuvedena Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno
Drásov, ul. U Základní školy - oprava vodovodu 2 186 602  Kč
P15V00001314 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Dodávky vody a odvod odpadních a srážkových vod z ÚO Znojmo 1 700 000  Kč
P17V00001757 28. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Smlouva č. 05/10032559 (areál nemocnice) 1  Kč
P18V00009106 3. 6. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
ÚV Nová Říše - rekonstrukce chemického hospodářství 900 000  Kč
P17V00001504 15. 4. 2019 neuvedena Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
VaS smlouva č. 05/10032531 1  Kč
P18V00009107 3. 6. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
ÚV Nová Říše - rekonstrukce usazovacích nádrží 4 155 676  Kč
P16V00000001 18. 4. 2019 neuvedena Obec Ostopovice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce Ostopovice 1 600 000  Kč
P17V00002532 26. 10. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Čištění kanalizace Znojmo-Léry 79 289  Kč
P18V00004143 29. 3. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Polná, sídliště Palackého - obnova části vodovodního řadu a kanalizační stoky 5 406 568  Kč
P19V00000130 18. 4. 2019 neuvedena Město Velké Opatovice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Velké Opatovice - oprava kanalizace u MěÚ 539 754  Kč
P19V00002166 3. 6. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Polná, ul. Klusáčka, Resslova, Nerudova, Zahradní - rekonstrukce vodovodu 1 670 000  Kč
P17V00120306 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Smlouva na dodávku vody ze dne 21.4.1998 pro evidenční účely 0 Kč
P16V00000009 26. 10. 2018 neuvedena Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno
Rekonstrukce ČS Heroltice 969 820  Kč
P19V00000334 16. 7. 2019 neuvedena Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
38/2018_VS 0 Kč
P17V00007317 26. 10. 2018 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sedlejov - prodloužení vodovodu k pozemku p.č. 49 124 624  Kč
P18V00004162 27. 3. 2019 neuvedena Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
"Oslavany - obnova kanalizace pod ulicí Hybešova" 2 598 121  Kč
P18V00146731 16. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
502 a 503 - Dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 500 000  Kč
P16V00000001 22. 11. 2018 neuvedena Město Znojmo VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Znojma 4 130 100  Kč
P19V00002168 3. 6. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Městys Stonařov - přeložka vodovodního řadu A1 2 025 299  Kč
P18V00008961 3. 6. 2019 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Dobronín - kanalizace a vodovod ul. Ždírecká a ul. Lesní 1 979 559  Kč
636793 21. 10. 2016 neuvedena Obec Ostopovice Vodárenská akciová společnost, a. s.
Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce Ostopovice 6 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Hlavním cílem zadavatele je vybrat strategického partnera pro dlouhodobou spolupráci, který kvalitně zajistí provozování vodohospodářské infrastruktury v obci Ostopovice. Vybraný uchazeč získá právo užívat, spravovat a provozovat vodovody a kanalizace zadavatele dle podmínek specifikovaných ve smlouvě o pachtu, kterou uzavřel vybraný uchazeč s obcí Ostopovice, a povinnost platit zadavateli pachtovné ve sjednané výši. Vybraný uchazeč získá současně právo uzavřít smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění nebo čištění odpadních vod s koncovými odběrateli a současně vybírat úplatu za provozování vodovodů a kanalizace.
P17V00006920 26. 10. 2018 neuvedena Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Větrný Jeníkov - rekonstrukce výtlačného řadu z ČS - II. etapa - A 1 900 584  Kč
P17V00002180 16. 7. 2019 neuvedena Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sm 93/2017 0 Kč
P16V00001525 26. 10. 2018 neuvedena Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Vodárenská a.s., vodné a stočné 0 Kč
P17V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno
Čebín, Dálka - rekonstrukce a doplnění vodovodu 770 077  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 789 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy