Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00236021

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 156 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00000018 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2017 odhad.cena 0 Kč
P15V00000022 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Servis světelného signalizačního značení (2016-2019) odhad.cena 0 Kč
P17V00000016 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část odhad.cena 0 Kč
350314 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav GEOGARD s.r.o.
Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2013 - 2015 2 148 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
345950 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P13V00000002 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Zimní údržba místních komunikací v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P16V00000005 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav odhad.cena 0 Kč
P13V00000020 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Zpracování územního plánu Čáslav odhad.cena 0 Kč
P14V00000012 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Cyklostezka od silnice I/17 do ulice Pod Pilou, Čáslav odhad.cena 0 Kč
520259 14. 8. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ 1 326 456  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 1 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
P15V00000010 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Účelová obslužná komunikace v areálu Městské nemocnice Čáslav odhad.cena 0 Kč
209605 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Zřízení technologického centra území ORP Čáslav, upgrade spisové služby a pořízení hostované ESS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00000021 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí pro rok 2017 odhad.cena 0 Kč
P14V00000005 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - Žitenická ulice, oprava MK odhad.cena 0 Kč
P18V10000695 4. 3. 2019 neuvedena Město Čáslav Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav odhad.cena 0 Kč
216195 19. 7. 2012 neuvedena Město Čáslav Cyklostezka Čáslav - Koudelov - Filipov odhad.cena 11 616 360  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Stavební práce na výstavbě cyklostezky Čáslav - Koudelov - Filipov
375825 10. 12. 2013 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie pro rok 2014 2 633 324  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 083 MWh pro rok 2014.
P13V00000034 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2014 odhad.cena 0 Kč
P16V00000022 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická odhad.cena 0 Kč
P14V00000015 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - Zahradní, opěrná zeď odhad.cena 0 Kč
373188 21. 11. 2013 neuvedena Město Čáslav Komunikace Jeníkovská
Předběžné oznámení Jeníkovská ulice začíná v křižovatce se silnicí II/337, u parkoviště před Billou, a končí před napojením na silnici I/38, před odbočkou do areálu firmy INPRO. Tato komunikace tvoří hlavní výpadovku z centra a jihovýchodní části města směrem na Havlíčkův Brod (na silnici I/38). Komunikace zajišťuje přímou dopravní obslužnost několika významných institucí a úřadů. Vzhledem k blížícímu se konci životnosti vozovky a k nárůstu silničního provozu je navržena rekonstrukce této komunikace, jejímž účelem je zejména zesílení únosnosti vozovky a prodloužení její životnosti. Je navržena rekonstrukce komunikace se zachováním stávajícího výškového i prostorového řešení. Vzhledem k okolní zástavbě není možné výrazněji měnit výšku vozovky; proto je navrženo odfrézování narušené živičné vozovky do hloubky cca 40 mm a položení nového krytu z asfaltového betonu tloušťky 50 - 70 mm. Před pokládáním nového...
P13V00000017 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - oprava chodníků v ul. El. Krásnohorské, Ant. Dvořáka a Emila Picka odhad.cena 0 Kč
P15V00000028 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Oprava povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy č.p. 1149-1152 včetně opravy přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská, Čáslav odhad.cena 0 Kč
478352 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav AVE Kolín s.r.o.
Komunikace Jeníkovská 9 268 347  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
60064935 1. 10. 2013 neuvedena Město Čáslav
Neznámý
492149 11. 7. 2014 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015 3 021 964  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3124 MWh pro rok 2015
Z2016-000095 10. 10. 2016 neuvedena Město Čáslav Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, zrušení části odběrných míst a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení, dodávka a montáže 230 ks svítidel veřejného osvětlení.
P14V00000004 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi (2014-2016) odhad.cena 0 Kč
P16V00000013 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Plynovod Filipov odhad.cena 0 Kč
P13V00000031 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Oprava fasády, výměna oken objektu č.p. 181, nám. J.Žižky z Trocnova v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P13V00000033 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - zimní údržba místních komunikací odhad.cena 0 Kč
P15V00000024 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Zimní údržba místních komunikací 2016 - 2017 odhad.cena 0 Kč
P14V00000009 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v pro rok 2015 odhad.cena 0 Kč
521430 2. 9. 2015 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ 594 696  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky "Stavba nekryté ledové plochy" v Čáslavi, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednací řízení je realizováno sjednáním dodatku č. 2 smlouvy k původní smlouvě o dílo.
P14V00000014 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - zimní údržba místních komunikací odhad.cena 0 Kč
P15V00000021 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Oprava části ulice Lísková a chodník Lísková - Jeníkovská v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P13V00000007 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - oprava komunikace ulice J. Kollára a Al. Jiráska odhad.cena 0 Kč
P13V00000010 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - výstavba komunikace v lokalitě Cihelna 2. odhad.cena 0 Kč
483105 11. 3. 2014 neuvedena Město Čáslav Komunikace Jeníkovská 9 268 347  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Komunikace Jeníkovská“ v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a projektovou dokumentací.
P15V00000019 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - zimní údržba místních komunikací odhad.cena 0 Kč
P15V00000012 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Zpracování projektové dokumentace stavby Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
240739 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Cyklostezka Čáslav - Koudelov - Filipov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
362531 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav COM-TIP s.r.o.
Teplovodní zdroj tepla pro Městskou nemocnici Čáslav 4 770 624  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-027207 6. 10. 2017 neuvedena Město Čáslav Lumius, s. r. o.
Pražská plynárenská, a. s.
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2018 8 105 423  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2018.
P15V00000018 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Stavba nekryté ledové plochy v Čáslavi - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ odhad.cena 0 Kč
P15V00000005 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Realitní a stavební společnost s.r.o.
Stavební úpravy společenského sálu Grand 18 779 398  Kč
P15V00000011 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Zpracování projektové dokumentace stavby „Provozní řešení areálu Městské nemocnice Čáslav“ odhad.cena 0 Kč
P15V00000002 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Oprava schodiště mezi ulicí Čeplova a Za Rybníkem v Čáslavi odhad.cena 0 Kč
P13V00000003 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - oprava komunikace v ul. Dr. L. Quise a Jana Karafiáta odhad.cena 0 Kč
P13V00000024 4. 4. 2019 neuvedena Město Čáslav Čáslav - parkovací stání v ulici Chrudimská odhad.cena 0 Kč