Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00248843

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00248843'

Nalezené veřejné zakázky 59 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P19V00002653 4. 4. 2019 neuvedena Město Počátky Atelier G+G s.r.o.
Vypracování projektové dokumentace s provedení 580 000 Kč
 P19V00000834 4. 2. 2019 neuvedena Město Počátky Atelier G+G s.r.o.
Vypracování projektové dokumentace s provedení 580 000 Kč
 508339 23. 2. 2015 neuvedena Město Počátky Úprava školní kuchyně ZŠ Počátky
Předběžné oznámení Provedení úpravy školní kuchyně v ZŠ Počátky spočívá v provedení stavebních úprav včetně výměny instalací a doplnění provozu gastro o nové zařízení
 P17V00001641 26. 10. 2018 neuvedena Město Počátky Protipovodňová opatření města Počátky odhad.cena 0 Kč
 P18V00007639 28. 5. 2019 neuvedena Město Počátky Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odhad.cena 0 Kč
 373826 10. 6. 2014 neuvedena Město Počátky Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky, odhad.cena 17 831 554 Kč
Neznámý výstavba komunikace, parkoviště, chodníků a zpevněných ploch na Palackého náměstí v Počátkách, odvodnění zpevněných a zelených ploch, městský mobiliář v rozsahu stavebních úprav komunikace a zpevněných ploch, vegetační úpravy, veřejné osvětlení
 P17V00004353 22. 6. 2017 neuvedena Město Počátky PLASTPO s.r.o.
Zveřejnění smlouvy o dílo na akci : Údržba a 516 685 Kč
 P17V00006495 4. 9. 2017 neuvedena Město Počátky Modernizace sportovního areálu PočátkY odhad.cena 0 Kč
 P18V00001935 14. 2. 2019 neuvedena Město Počátky HORA s.r.o.
Oprava uliční fasády č.p. 14 Počátky 225 662 Kč
 P15V00003695 22. 6. 2015 neuvedena Město Počátky Zveřejnění smlouvy : Rekonstrukce podlahy odhad.cena 0 Kč
 Z2020-009872 23. 3. 2020 neuvedena Město Počátky T&Nstav stavební a obchodní s.r.o.
Navýšení kapacity MŠ Počátky 6 799 990 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu Mateřské školy v Počátkách a zřízení nové kmenové učebny se sociálním zázemím v místě již nevyužívaného gastro provozu a dále venkovní úpravy spočívající v opravě altánu a dodání a zabudování venkovních herních prvků na zahradě MŠ Počátky. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov.
 Z2020-010179 25. 3. 2020 neuvedena Město Počátlky STATUS stavební a.s.
Odborné učebny v ZŠ Počátky - stavba 30 422 403 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě a stavebních úpravách Základní školy Otokara Březiny v Počátkách_ zřízení odborných učeben a zajištění bezbariérovosti přístupu a budov školy.
 239813 4. 12. 2012 neuvedena Město Počátky
Neznámý
 P17V00003969 12. 6. 2017 neuvedena Město Počátky Zpracování projektové dokumentace s provedením odhad.cena 0 Kč
 P16V00006040 26. 10. 2018 neuvedena Město Počátky Zásahová cisternová automobilová stříkačka CAS-20 odhad.cena 0 Kč
 P15V00005288 20. 8. 2015 neuvedena Město Počátky Rekonstrukce střešní krytiny na střeše přístavby odhad.cena 0 Kč
 P17V00002321 18. 4. 2017 neuvedena Město Počátky STATUS stavební a.s.
Technické zhodnocení stanice IZS Počátky 1 572 108 Kč
 P17V00007080 25. 9. 2017 neuvedena Město Počátky Sates čechy
Uveřejnění smlouvy o dílo : Veřejné osvětlení 315 889 Kč
 P17V00004518 28. 6. 2017 neuvedena Město Počátky Uveřejnění smlouvy o dílo : Rekonstrukce kotelny a odhad.cena 0 Kč
 P17V00004517 28. 6. 2017 neuvedena Město Počátky STATUS stavební a.s.
Uveřejnění smlouvy o dílo: Rekonstrukce oplocení 894 906 Kč
 P18V00003011 19. 4. 2018 neuvedena Město Počátky Wandel czech
Oprava hradební zdi - úsek v rozsahu par. č. st. 173 243 Kč
 P16V00001857 26. 10. 2018 neuvedena Město Počátky Volnočasové centrum na pozemku p.č. st. 807 a p.č. odhad.cena 0 Kč
 P16V00006729 7. 7. 2016 neuvedena Město Počátky Zveřejnění smlouvy o dílo na akci : Rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
 P18V00002987 19. 4. 2018 neuvedena Město Počátky SATES ČECHY s.r.o.
Rekonstrukce komunikace a chodníků v části ulice 1 821 500 Kč
 P18V00007644 27. 3. 2019 neuvedena Město Počátky Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 739 858 Kč
 P18V00004675 8. 6. 2018 neuvedena Město Počátky SWIETELSKY stavební s.r.o.
Zveřejnění smlouvy o dílo na akci : Rekonstrukce 525 000 Kč
 P16V00007938 23. 8. 2016 neuvedena Město Počátky SATES ČECHY s.r.o.
Zveřejnění smlouvy o dílo : Údržba a obnova 796 995 Kč
 P16V00003728 12. 4. 2016 neuvedena Město Počátky Zveřejnění smlouvy - Rekonstrukce střešní krytiny odhad.cena 0 Kč
 P17V00003624 1. 6. 2017 neuvedena Město Počátky I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Zveřejnění smlouvy na akci : Stavební úpravy 2 251 320 Kč
 Z2017-013048 17. 5. 2017 neuvedena Město Počátky EMPEMONT s.r.o.
Protipovodňová opatření města Počátky 2 634 905 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a montáže lokálního výstražného systému pro město Počátky. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
 P16V00006644 1. 7. 2016 neuvedena Město Počátky Zveřejnění smlouvy o dílo na akci " Oprava odhad.cena 0 Kč
 P18V00000173 9. 1. 2018 neuvedena Město Počátky Vypracování Strategického plánu rozvoje města odhad.cena 0 Kč
 P17V00002383 19. 4. 2017 neuvedena Město Počátky Wandel czech
Oprava fasád budov č.p. 31 a č.p. 32 Počátky - 492 000 Kč
 P16V00005730 2. 6. 2016 neuvedena Město Počátky SATES ČECHY s.r.o.
Zveřejnění smlouvy na akci : Oprava komunikace na 5 919 585 Kč
 638328 30. 9. 2016 neuvedena Město Počátky CONTE spol. s r.o.
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Počátky a 2 540 868 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P15V00002597 6. 5. 2015 neuvedena Město Počátky Zveřejnění smlouvy - Oprava parkoviště u hřbitova odhad.cena 0 Kč
 P15V00002856 19. 5. 2015 neuvedena Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci odhad.cena 0 Kč
 P18V00003606 10. 5. 2018 neuvedena Město Počátky Wandel czech
Modernizace oplocení víceúčelového sportoviště 733 712 Kč
 P17V00001713 22. 3. 2017 neuvedena Město Počátky Wandel czech
Oprava fasády budovy č.p. 30 Počátky - zveřejnění 490 000 Kč
 P17V00005942 14. 8. 2017 neuvedena Město Počátky Sates čechy
Zveřejnění smlouvy na akci : Stavební úpravy 3 374 967 Kč
 P19V00002348 27. 3. 2019 neuvedena Město Počátky HORA s.r.o.
Oprava dvorní fasády dům č.p. 49 Počátky 787 109 Kč
 P17V00002235 26. 10. 2018 neuvedena Město Počátky Rekonstrukce povrchů Zahradní ulice v Počátkách odhad.cena 0 Kč
 P17V00005230 16. 1. 2018 neuvedena Město Počátky STATUS stavební a.s.
Zveřejnění dodatku smlouvy na akci Technické 217 886 Kč
 355959 4. 6. 2013 neuvedena Město Počátky Nákup elektřiny na Komoditní Burze PROFIT pro 1 574 813 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele zákazníkovi s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění z napěťové hladiny NN od 1.1.2014 do 31.12.2015 v předpokládané výši 1 542,082 MWh.
 P17V00005235 24. 7. 2017 neuvedena Město Počátky STATUS stavební a.s.
Zveřejnění dodatku smlouvy na akci Technické 217 886 Kč
 P18V00007081 29. 8. 2018 neuvedena Město Počátky I.S. POL - izolace s.r.o.
Oprava střešní krytiny na sportovní hale Počátky 935 535 Kč
 P16V00005305 19. 5. 2016 neuvedena Město Počátky Zveřejnění smlouvy o dílo na stavbu "Volnočasové odhad.cena 0 Kč
 P15V00001191 26. 10. 2018 neuvedena Město Počátky Oprava parkoviště u hřbitova a komunikace " odhad.cena 0 Kč
 365831 5. 9. 2013 neuvedena Město Počátky Nákup zemního plynu na Komoditní Burze PROFIT pro 901 120 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k distribuční soustavě a zajištění služeb přepravy, strukturování a distribuce formou smlouvy o sdružených službách dodávek plynu. Plánované množství dodávky pro období od 1.10.2013 do 31.12.2014 je v...
 P17V00004516 26. 10. 2018 neuvedena Město Počátky SATES ČECHY s.r.o.
Uveřejnění smlouvy o dílo : " Rekonstrukce 648 831 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 395 lidí darovalo 1 105 716 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy