Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00262978

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 823 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P17V00000111 29. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Návrat, o.p.s
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – poskytování sociální služby 1  Kč
P14V00000014 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec JOSTAV spol. s r.o.
HORSKÁ - OPRAVA SESUVU U GABIONOVÉ ZDI 178 024  Kč
P17V00000012 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Vypracování PD stavebních úprav k odstranění vlhkosti suterénu – ZŠ Česká odhad.cena 0 Kč
P16V00000124 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec MAFRA, a.s.
Výběr dodavatele tisku městského periodika Liberecký zpravodaj 1 416 360  Kč
P14V00000068 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Přechod pro chodce, ulice Jabloňová - Liberec 498 251  Kč
P13V00000127 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka projektové dokumentace pro rekonstrukci vzduchotechniky v Plaveckém bazénu Liberec odhad.cena 0 Kč
P15V00000055 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Vizuální identita pro Liberec II odhad.cena 0 Kč
P16V00000006 26. 10. 2018 neuvedena Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou „Dodávky elektrické energie pro Městský obvod Vratislavice nad Nisou“ odhad.cena 0 Kč
P14V00000113 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve městě Liberci - podzim 2014 221 197  Kč
215916 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec SYNER, s.r.o.
Bazén Liberec - dodatečné práce č.3 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000070 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Šiba Plus s.r.o.
Hlediště Malé divadlo 502 461  Kč
103186 14. 12. 2011 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie - dodatečné práce 1 008 738  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu stavby „ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie“. Při realizaci této veřejné zakázky bylo zjištěno, že část prací není možné provést v souladu s projektovou dokumentací. Z tohoto důvodu vznikla potřeba doplnit předmět díla o práce a dodávky, o kterých projektová dokumentace neuvažovala. Dále je nutné provést částečnou úpravu některých dílčích položek položkového rozpočtu dle zjištěné skutečnosti. Všechny práce jsou nezbytné k dokončení původní zakázky.
P16V00000078 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Dodání historických leteckých snímků (historické ortofoto) z roku 1989 pro území obce s rozšířenou působností Liberec odhad.cena 0 Kč
P14V00000069 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Jugoslávská – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 2 605 309  Kč
P15V00000019 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec STRABAG a.s.
Stavební údržba – ul. Šimáčkova 3 883 766  Kč
P15V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou Zefektivnění manipulace s bioodpadem ve Vratislavicích nad Nisou - kontejnery a nosič kontejnerů odhad.cena 0 Kč
225738 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec UNISTAV a.s.
,,Centrum aktivního odpočinku Lidové sady" 67 877 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
646414 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec MK CARS s.r.o.
DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH MACHNÍN 579 990  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-006486 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec BREX, spol. s r.o.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru – stavební práce 53 292 418  Kč
Oznámení o změně
Z2018-024427 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec AUTOTREND, spol. s r.o.
Dodávka 2 osobních elektromobilů 952 910  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P19V00000025 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Aloisina Výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí II odhad.cena 0 Kč
P17V00000153 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka a montáž konvektomatů s příslušenstvím do pěti MŠ v Liberci odhad.cena 0 Kč
P17V00000141 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec ALESTRA s.r.o.
Dětské hřiště Budyšínská 458 776  Kč
P14V00000084 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec INVESTING CZ spol. s r.o.
Technický dozor investora pro akci Oprava ul. Aloisina výšina 720 000  Kč
P17V00000052 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Jan Židlický
Park Americká / Čerchovská – revitalizace plochy 541 895  Kč
P14V00000086 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Lesní informační středisko - příjezdová komunikace - projektová příprava stavby odhad.cena 0 Kč
P16V00000051 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec čekro CZ s.r.o.
ZŠ Liberec, Oblačná 101/15 – výměna oken 295 128  Kč
P13V00000009 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Josef Kleinwächter
Tisk dvoujazyčné brožury včetně grafického zpracování a sazby 43 016  Kč
P14V00000156 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec KANIA a.s.
PD Liebiegův palác – stavební opravy fasády a střechy 143 000  Kč
P14V00000162 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Liberecká IS, a.s.
Elektronické zastupitelstvo pro Statutární město Liberec 1 138 720  Kč
P16V00000111 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Delta CVS
ZUŠ Liberec – oprava elektroinstalace výtahu 99 500  Kč
P17V00000041 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec ANEGG s. r. o.
Park Rochlice – oprava cest 266 508  Kč
P17V00000053 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec MACHSTAV, s.r.o.
ZŠ Liberec, U Školy – zateplení půdních prostor 305 083  Kč
P17V00000071 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec EUROVIA CS, a.s.
Souvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí 4 640 000  Kč
209248 12. 3. 2012 neuvedena STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nerudovo náměstí – oprava komunikací II. etapa
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je rekonstrukce prostoru – plochy stávajícího náměstí – vymezeného ulicemi Voroněžská, Na Kopečku, U Náspu, Řeznická, Kavčí a Herrmannova v Liberci. Vlastní plocha náměstí je řešena z větší části jako plocha pro pěší s obvodovými jednosměrnými komunikacemi podél delších stran náměstí a s komunikacemi obousměrnými podél kratších stran náměstí – komunikace s návazností na ulice Voroněžská, Na Kopečku, U Náspu, Hermannova, Řeznická a Kavčí. Parkovací kapacity v prostoru náměstí budou k dispozici v režimu placeného stání, příp. jako vyhrazené parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Vnitřní plocha náměstí bude využita jako odpočinkový prostor pro pěší se zelení a prvky drobné architektury. Geometrie řešení je vytvořena pomyslnou úhlopříčkou, která rozděluje prostor na dvě zóny sezení. Tato úhlopříčka...
Z2017-030953 3. 11. 2017 neuvedena statutární město Liberec Sociální bydlení města Liberce - stavební práce Bytový dům D odhad.cena 10 220 000  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce bytového domu a přilehlého pozemku v Liberci V – Kristiánov, Dvorská 169/2, (stojící na p. p. č. 3594/1, k. ú. Liberec) se stávajícími 5 bytovými jednotkami, kdy rekonstrukcí vznikne 10 bytových jednotek, v rámci akce „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům D“.
499485 15. 10. 2014 neuvedena statutární město Liberec Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou - oprava komunikací
Předběžné oznámení Předmětem VZ je kompletní rekonstrukce ulic Klicperova, Svatoplukova a nám. Pod Branou dotčených opravou sítí technické infrastruktury včetně aktualizace realizační dokumentace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a jejich předání zadavateli.
224414 13. 7. 2012 neuvedena Městský obvod Liberec – Vratislavice n.N. Protipovodňový monitorovací varovný systém městského obvodu Vratislavice Liberec 4 106 181  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ byla dodávka a instalace komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, sirény a čidla pro snímání výšky vodní hladiny, SW vybavení) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
221328 19. 6. 2012 neuvedena STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Most přes I/35 a železniční trať, ul. Ostašovská 10 717 570  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci stávajícího 2-polového mostu ev.č. 206 z předpjatých prefabrikátů. Most převádí místní komunikaci (Ostašovskou ulici) přes I/35 a železniční trať. Nosná konstrukce mostu je tvořena nosníky I-73 délky 30,0 m uloženými na krajních opěrách a středním pilíři. Nosníky jsou nad pilířem spojeny pérovou deskou, která bude rekonstrukcí obnovena. Podhled a boky mostovky budou sanovány. Založení mostu je plošné na základových patkách. V místě objektu nebyl proveden žádný inženýrsko-geologický průzkum. Na základě místního posouzení projektantem, geodetického zaměření, hlavní mostní prohlídky a diagnostického posudku provedeného firmou „Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.“ je navržena sanace předpjatých nosníků a opěr, výměna ložisek. Celé příslušenství mostu je navrženo nové. Na obou stranách mostu bude osazena protihluková stěna výšky 2,0m.
P13V00000121 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec STRABAG a.s.
OPRAVA HAVÁRIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. TOLSTÉHO 253 632  Kč
P13V00000046 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec COLAS CZ, a.s.
Luční, Venušina - Obnova povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí 748 725  Kč
494557 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec SAUL s.r.o.
Zpracování dokumentace návrhu územního plánu Liberec pro opakované veřejné projednávání 1 156 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-006725 29. 1. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Atelier 99 s.r.o.
Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí - Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor 4 840 000  Kč
Oznámení o změně
Z2017-034743 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec FCC Liberec, s.r.o.
Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území města Liberec 14 560 128  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000158 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Divadlo F. X. Šaldy - modernizace vyhřívání okapů odhad.cena 0 Kč
P19V00000022 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi - vybavení odhad.cena 0 Kč
P18V00000134 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Na Výběžku, Liberec-Starý Harcov - Zabezpečení svahu a úpravy u obtokového koryta kolem hřiště odhad.cena 0 Kč
P18V00000052 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ALESTRA s.r.o.
Dodání a instalace workout a fitness prvků 434 041  Kč
P18V00000001 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec JBK Liberec spol. s r.o.
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec - oprava předsálí 810 829  Kč
Z2017-015799 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.
Sociální bydlení města Liberce – projektová příprava Bytový dům F 492 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu