Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00262978

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00262978'

Nalezeno 867 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P17V00000111 29. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Návrat, o.p.s
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – poskytování sociální služby 1  Kč
P14V00000014 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec JOSTAV spol. s r.o.
HORSKÁ - OPRAVA SESUVU U GABIONOVÉ ZDI 178 024  Kč
P17V00000012 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Vypracování PD stavebních úprav k odstranění vlhkosti suterénu – ZŠ Česká odhad.cena 0 Kč
P16V00000124 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec MAFRA, a.s.
Výběr dodavatele tisku městského periodika Liberecký zpravodaj 1 416 360  Kč
P14V00000068 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Přechod pro chodce, ulice Jabloňová - Liberec 498 251  Kč
P13V00000127 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka projektové dokumentace pro rekonstrukci vzduchotechniky v Plaveckém bazénu Liberec odhad.cena 0 Kč
P15V00000055 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Vizuální identita pro Liberec II odhad.cena 0 Kč
P16V00000006 26. 10. 2018 neuvedena Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou „Dodávky elektrické energie pro Městský obvod Vratislavice nad Nisou“ odhad.cena 0 Kč
P14V00000113 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Náhradní výsadby ve městě Liberci - podzim 2014 221 197  Kč
215916 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec SYNER, s.r.o.
Bazén Liberec - dodatečné práce č.3 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00000070 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Šiba Plus s.r.o.
Hlediště Malé divadlo 502 461  Kč
103186 14. 12. 2011 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie - dodatečné práce 1 008 738  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu stavby „ZŠ Aloisina výšina – realizace úspor energie“. Při realizaci této veřejné zakázky bylo zjištěno, že část prací není možné provést v souladu s projektovou dokumentací. Z tohoto důvodu vznikla potřeba doplnit předmět díla o práce a dodávky, o kterých projektová dokumentace neuvažovala. Dále je nutné provést částečnou úpravu některých dílčích položek položkového rozpočtu dle zjištěné skutečnosti. Všechny práce jsou nezbytné k dokončení původní zakázky.
P16V00000078 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Dodání historických leteckých snímků (historické ortofoto) z roku 1989 pro území obce s rozšířenou působností Liberec odhad.cena 0 Kč
P14V00000069 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Jugoslávská – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 2 605 309  Kč
P15V00000019 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec STRABAG a.s.
Stavební údržba – ul. Šimáčkova 3 883 766  Kč
P15V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou Zefektivnění manipulace s bioodpadem ve Vratislavicích nad Nisou - kontejnery a nosič kontejnerů odhad.cena 0 Kč
225738 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec UNISTAV a.s.
,,Centrum aktivního odpočinku Lidové sady" 67 877 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
646414 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec MK CARS s.r.o.
DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH MACHNÍN 579 990  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00000051 6. 6. 2019 neuvedena Statutární město Liberec FC Slovan Liberec zastřešení tribuny jih – úpravy ocelové konstrukce střechy a prosvětlení odhad.cena 0 Kč
P17V00000153 13. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Dodávka a montáž konvektomatů s příslušenstvím do pěti MŠ v Liberci odhad.cena 0 Kč
P19V00000025 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec, Aloisina Výšina - realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí II odhad.cena 0 Kč
Z2018-024427 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Liberec AUTOTREND, spol. s r.o.
Dodávka 2 osobních elektromobilů 952 910  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-006486 26. 8. 2019 6. 4. 2018 statutární město Liberec BREX, spol. s r. o.
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru – stavební práce 53 292 418  Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce objektu ZŠ náměstí Míru v rámci projektů „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru“, „5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru“ a „5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru“. Jedná se o projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020.
P14V00000130 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec R E M O N T, s.r.o.
ZŠ Aloisina Výšina - oprava výměníku 456 693  Kč
P18V00000004 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Švermova v Liberci odhad.cena 0 Kč
P14V00000062 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
ZŠ Sokolovská 328, Liberec 13 – výměna lapolu a napojení do kanalizace 188 973  Kč
P16V00000046 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Miroslav Hochman
ZŠ Liberec, Náměstí Míru 212/2 – přestavba bytu správce umístěném v objektu tělocvičny na ateliér 729 790  Kč
P14V00000076 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec SaM silnice a mosty a.s.
Ul. Šrámkova - oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 1 249 580  Kč
P16V00000060 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec ELSET, s. r. o.
Liberecký advent 445 000  Kč
P14V00000036 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec ZŠ Liberec - Oblačná ul. – výměna dřevěného obložení krytu topení v tělocvičně odhad.cena 0 Kč
223611 8. 7. 2012 neuvedena Městský obvod Liberec – Vratislavice n.N. Rekonstrukce a dostavba inženýrských sítí při ul. Tanvaldská / II 1 833 312  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem VZ byly vícepráce po odpočtu méněprací v důsledku zjištění skutečné potřeby technických změn. Podrobnosti v ZD.
Z2017-017604 3. 7. 2017 neuvedena statutární město Liberec Sociální bydlení města Liberce – projektová příprava Bytový dům D 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu zpracování projektové dokumentace na realizaci kompletní rekonstrukce bytového domu v Liberci V – Kristiánov, Dvorská 169/2, (stojící na p. p. č. 3594/1, k. ú. Liberec) se stávajícími 5 bytovými jednotkami, kdy rekonstrukcí vznikne 6 bytových jednotek, v rámci akce „Sociální bydlení města Liberce – projektová příprava Bytový dům D“, která bude vytvořena v návaznosti na požadavky zadavatele (objednatele). Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ.
P17V00000098 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Sociální bydlení města Liberce - projektová příprava Bytový dům E odhad.cena 0 Kč
P16V00000141 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec INGUTIS, spol. s r. o.
ZŠ Husova Liberec - vypracování PD stavebních úprav kuchyně II 567 000  Kč
P11V00000112 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec SYBAN, s.r.o.
"MŠ Liberec, Gagarinova: Gastro kuchyně - dodávka a instalace 459 252  Kč
P15V00000062 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec TELMO, spol. s r.o.
Liberec – Rozšíření MKDS – IV. etapa 274 531  Kč
P17V00000062 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – poskytování sociální služby odhad.cena 0 Kč
P16V00000080 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Údržba drobných vodních prvků v majetku SML odhad.cena 0 Kč
P14V00000152 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec STUDIO DD+ s.r.o.
PD Mateřská škola Beruška – zateplení objektu z programu OPŽP vč. změny vnitřní dispozice 222 000  Kč
632387 22. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec STUDIO DD+ s.r.o.
Projektová dokumentace - Mateřská škola Beruška, Na Pískovně 761/3, 460 14, Liberec – Ruprechtice – kompletní rekonstrukce vnitřních prostor 542 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
525038 22. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací - DP odhad.cena 0 Kč
Neznámý
342640 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 5" 3 236 285  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
377565 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Liberec EUROVIA CS, a.s.
Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova 27 437 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000034 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Sociální bydlení města Liberce – projektová příprava Bytový dům A odhad.cena 0 Kč
P16V00000049 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Technické služby města Liberce a.s.
Skládka TKO Zlaté návrší – zajištění údržby rekultivované skládky 2016-2017 314 304  Kč
P14V00000154 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Bytový dům Česká 617 – revitalizace výtahu a odstranění bezpečnostních rizik odhad.cena 0 Kč
P16V00000106 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec TopGis, s.r.o.
Dodání historických leteckých snímků (historické ortofoto) z roku 1989 pro území obce s rozšířenou působností Liberec 53 700  Kč
P16V00000117 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Liberec Český nábytek a.s.
Vybavení jídelny ZŠ Dobiášova nábytkem 192 480  Kč
P18V00000033 2. 5. 2019 neuvedena Statutární město Liberec STRABAG a.s.
Oprava komunikace ul. Janáčkova 2 668 299  Kč
Z2018-008182 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Liberec MSV Liberec, s.r.o.
Tribuna západ FC Slovan Liberec – přístavba výtahu 2 989 859  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 283 lidí darovalo 751 589 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy