Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00283509

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:00283509'

Nalezeno 104 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00004255 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Pohořelice - Stará obec - kanalizace, vodovod, plynovod 3 081 100  Kč
P16V00003382 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Snížení energetické náročnosti budovy kina, Komenského 1624 Pohořelice včetně zdroje vytápění odhad.cena 0 Kč
P16V00001113 26. 10. 2018 neuvedena Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov Město Pohořelice
Smlouva pronájem Dlouhá 61 147  Kč
643338 2. 3. 2017 neuvedena Město Pohořelice FCC Česká republika, s.r.o.
Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Pohořelice 10 174 976  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je rozvoz nádob určených na tříděný odpad k jednotlivým stanovištím, označení těchto nádob dle požadavků zadavatele, svoz odpadu a to: - pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, - pravidelný svoz vytříděných složek komunálního odpadu z jednotlivých rodinných a bytových domů a jejich využití - pravidelný svoz vytříděných složek komunálního odpadu z veřejné sběrné sítě a zařízení města a jejich využití - zajištění systému (softwaru) pro evidenci odpadů a výpočet slevy na poplatku - související služby (Zpracování výkazů pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s. a jejich zaslání společnosti EKO-KOM, a.s., Průběžně (1x měsíčně) předkládat údaje o produkci a nakládání s odpady města na Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, c) Dodání, montáž, údržba a servis technologie pro evidenci výsypu nádob, Po celou dobu trvání smlouvy zajistí dodavatel...
P16V00007435 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice AŽD Praha s.r.o.
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ POHOŘELICE II. 2 504 668  Kč
P18V00007999 1. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky odhad.cena 0 Kč
210943 17. 2. 2016 neuvedena Město Pohořelice
Neznámý
239587 24. 7. 2013 neuvedena Město Pohořelice Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu ve městě Pohořelice – objekty A + B + C 12 995 709  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektu městského úřadu v Pohořelicích. V rámci stavebních úprav dojde k výraznému snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu. Navrhované opatření spočívají v aplikaci kontaktního tepelně izolačního systému (ETICS) na obálku budovy a výměna výplní otvorů (okna a dveře) v objektu.
521582 20. 11. 2018 neuvedena Město Pohořelice A.B.N. Design s.r.o.
DODÁVKA VYBAVENÍ OBJEKTU BÝVALÉ RADNICE 2 388 231  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00003930 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Stavební úpravy objektu Pohořelice, ul. Loděnická 754 odhad.cena 0 Kč
Z2018-024275 27. 5. 2019 neuvedena Město Pohořelice KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.
REKONSTRUKCE HOTELU PFANN – KOMUNITNÍ CENTRUM 48 968 178  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
367612 6. 2. 2014 neuvedena Město Pohořelice Rekonstrukce MŠ Pohořelice II 19 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci objektu mateřské školy v Pohořelicích, Hybešova 955. Objekt je z roku 1984. Rekonstrukce v sobě zahrnuje stavební úpravy přízemí stávajícího severního pavilonu MŠ a provedení jeho nástavby. V I. NP bude vybudována třída včetně toalet a umývárny. Bude provedena rekonstrukce školní kuchyně. V nástavbě 2. NP budou vybudovány dvě třídy pro děti mateřské školy včetně zázemí a šaten. V objektu bude vybudováno vnitřní schodiště a únikové požární schodiště. V rámci rekonstrukce bude také řešeno venkovní příslušenství pro nové třídy (dětská hřiště).
P16V00005635 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRING - SBĚRNÝ DVŮR POHOŘELICE odhad.cena 0 Kč
P16V00004245 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice STRABAG a.s.
Odstavná plocha, oprava stávající příjezdové komunikace 1 870 464  Kč
P16V00005230 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Stavební úpravy Střediska volného času, Dlouhá 39, Pohořelice odhad.cena 0 Kč
496940 20. 11. 2018 neuvedena Město Pohořelice OSP, spol. s r.o.
Zateplení MŠ Pohořelice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00007538 9. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018 2 378 712  Kč
P16V00005027 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Územní plán Pohořelice odhad.cena 0 Kč
514301 21. 11. 2018 neuvedena Město Pohořelice VHS plus, spol. s r.o.
Oprava prostor v 1.NP, předsálí Brněnská 2 1 850 690  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00003853 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Dodávka vybavení MŠ Pohořelice odhad.cena 0 Kč
Z2016-001080 12. 12. 2016 1. 11. 2016 Město Pohořelice TLAK SMOLÍK s.r.o.
REVITALIZACE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA POHOŘELICE 17 329 345  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je revitalizace zdravotního střediska Pohořelice, které se nachází v severovýchodní části města na ulici Brněnská a pochází cca z roku 1970. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený železobetonový montovaný vyzdívaný skelet s plochou střechou. Budova od své kolaudace a uvedení do provozu neprodělala žádnou zásadní rekonstrukci s výjimkou zateplení, nové izolace střechy a výměny oken v roce 2012. Vnější rozměry zdravotního střediska jsou 16.0 x 42,5 x 7,0 m. Obestavěný prostor činí 4 760 m3. Terén v okolí je rovinatý s mírnými spády od budovy. Parkoviště – na místě stávajícího parkoviště s asfaltovým povrchem bude vybudováno nové parkoviště, kde bude 18 parkovacích míst pro osobní automobily, 3 parkovací místa pro imobilní a 2 parkovací místa pro sanitní vozy. Asfaltová plocha bude činit 1163,0 m2, chodník – zámková dlažba bude...
Z2019-000245 4. 1. 2019 neuvedena Město Pohořelice CERGOMONT s.r.o.
Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky 6 199 199  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících ve výměně zdroje vytápění, rekonstrukci vzduchotechniky a instalaci nového osvětlení včetně provedení souvisejících stavebních prací v budově sportovní haly v městě Pohořelice.
Z2018-024705 27. 5. 2019 neuvedena Město Pohořelice TLAK SMOLÍK, s.r.o.
REKONSTRUKCE BD ZNOJEMSKÁ 546 A 860 6 087 075  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P16V00003933 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Dodávka vybavení knihovny Pohořelice odhad.cena 0 Kč
P16V00004085 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Pohořelice - místní komunikace Brněnská odhad.cena 0 Kč
P16V00004257 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
JŘBÚ - dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti budovy kina, Komenského 1624 Pohořelice včetně výměny zdroje vytápěn 0 Kč
490194 21. 11. 2018 neuvedena Město Pohořelice STAMA, s.r.o.
Přestupní uzel IDS Pohořelice II. etapa odhad.cena 0 Kč
Neznámý
P16V00003851 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Infrastruktura městského parku v Pohořelicích odhad.cena 0 Kč
P16V00005708 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice STAMA, s.r.o.
ÚPRAVY PROSTOR VÍDEŇSKÁ 699 II 674 549  Kč
P16V00004208 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Stavební úpravy zdravotního střediska města Pohořelice odhad.cena 0 Kč
P16V00004202 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice A.B.N. Design s.r.o.
DODÁVKA VYBAVENÍ OBJEKTU BÝVALÉ RADNICE 2 388 231  Kč
376961 18. 4. 2014 neuvedena Město Pohořelice Přestupní uzel IDS Pohořelice – I. část 6 626 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování bezbariérového přestupního terminálu IDS JMK s kapacitou osmi stání řádných a jednoho stání rezervního na náměstí v Pohořelicích. Práce proběhnou dle podmínek zadávací dokumentace a v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby.
363779 4. 2. 2014 neuvedena Město Pohořelice Zajištění dodavatele elektřiny na období 24 měs. po sobě jdoucích odhad.cena 5 634 560  Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele po dobu 2 let s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na uchazeče. Předmětem plnění veřejné zakázky je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
P16V00004199 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice E.ON Energie
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) a nad 630 MWh (velkoodběr) 1 607 544  Kč
P16V00009631 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Stavební úpravy HZS Pohořelice, ul. Tyršova 904 vč. stavby terasy na střeše garáže odhad.cena 0 Kč
490821 26. 6. 2014 neuvedena Město Pohořelice GASTRO ZAŘÍZENÍ MŠ POHOŘELICE 2 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka „GASTRO ZAŘÍZENÍ MŠ POHOŘELICE“ včetně montáže spočívající v instalaci vybavení dodaného vybraným dodavatelem. Konkrétně se jedná o dodávku varných zařízení, gastro nábytku a doplňků do kuchyně mateřské školy s tím, že bude dodáno takové zařízení, které splňuje veškeré hygienické a energetické požadavky na uvedený provoz. Místem dodávky je rekonstruovaná budova mateřské školy v Pohořelicích při adrese Hybešova 955. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.
P16V00003850 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Oprava chodníku ulice Dlouhá odhad.cena 0 Kč
P16V00008770 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Pražská energetika, a.s.
Dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí 447 558  Kč
P16V00003848 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Zajištění dodavatele elektřiny pro období 20 měsíců po sobě jdoucích odhad.cena 0 Kč
P16V00005707 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
ÚPRAVY PROSTOR ŠUMICKÁ 727 II 2 843 454  Kč
P16V00003855 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Pohořelice, kasárna, rozvody VO odhad.cena 0 Kč
P16V00008536 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 0 Kč
346734 2. 8. 2013 neuvedena Město Pohořelice Rekonstrukce MŠ Pohořelice 11 446 378  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci objektu mateřské školy v Pohořelicích, Hybešova 955. Objekt je z roku 1984. Rekonstrukce v sobě zahrnuje stavební úpravy přízemí stávajícího severního pavilonu MŠ a provedení jeho nástavby. V I. NP bude vybudována třída včetně toalet a umývárny. Bude provedena rekonstrukce školní kuchyně. V nástavbě 2. NP budou vybudovány dvě třídy pro děti mateřské školy včetně zázemí a šaten. V objektu bude vybudováno vnitřní schodiště a únikové požární schodiště. V rámci rekonstrukce bude také řešeno venkovní příslušenství pro nové třídy (dětská hřiště).
P16V00004256 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice .A.S.A., spol. s r.o.
Sběr a svoz odpadu pro město Pohořelice 1 979 998  Kč
P16V00008995 22. 11. 2018 neuvedena Město Pohořelice FCC Česká republika, s.r.o.
SVOZ A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE MĚSTĚ POHOŘELICE 10 174 976  Kč
498801 21. 11. 2018 neuvedena Město Pohořelice VESTAV group s.r.o.
Zateplení objektu - sportovní hala Pohořelice 5 274 559  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
354529 23. 5. 2013 neuvedena Město Pohořelice Přestupní uzel IDS Pohořelice
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je vybudování bezbariérového přestupního terminálu IDS JMK s kapacitou osmi stání řádných a jednoho stání rezervního na náměstí v Pohořelicích. Práce proběhnou dle podmínek zadávací dokumentace a v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
643338 3. 10. 2016 neuvedena Město Pohořelice Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Pohořelice odhad.cena 10 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je rozvoz nádob určených na tříděný odpad k jednotlivým stanovištím, označení těchto nádob dle požadavků zadavatele, svoz odpadu a to: - pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, - pravidelný svoz vytříděných složek komunálního odpadu z jednotlivých rodinných a bytových domů a jejich využití - pravidelný svoz vytříděných složek komunálního odpadu z veřejné sběrné sítě a zařízení města a jejich využití - zajištění systému (softwaru) pro evidenci odpadů a výpočet slevy na poplatku - související služby (Zpracování výkazů pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s. a jejich zaslání společnosti EKO-KOM, a.s., Průběžně (1x měsíčně) předkládat údaje o produkci a nakládání s odpady města na Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, c) Dodání, montáž, údržba a servis technologie pro evidenci výsypu nádob, Po celou dobu trvání smlouvy zajistí dodavatel...
512327 27. 4. 2015 neuvedena Město Pohořelice Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Pohořelice
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti shromažďování, soustřeďování, sběru, výkupu, třídění, přepravy a dopravy, skladování, úpravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Pohořelice včetně místní částí Nová Ves, Smolín a Velký Dvůr.
P16V00007675 26. 10. 2018 neuvedena Město Pohořelice Ing. Zdeněk Buček
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI BD ZNOJEMSKÁ A CUKROVARSKÁ V POHOŘELICÍCH 1 299 000  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 389 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy