Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:00844853

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 135 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
492874 13. 8. 2014 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je rekonstrukce výtahů na pracovišti zadavatele v Orlové, Masarykova třída 900, 735 14 Orlová, a to podle projektové dokumentace stavby, předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení obchodních podmínek - smlouvy o dílo. Celkové dílo se skládá z následujících stavebních objektů: a) 01 výtah poliklinika pravý (2 000 kg) b) 02 výtah poliklinika levý (1 000 kg) c) 03 výtah lékárna (525 kg) d) 04 výtah LDN přístavba (1 600 kg) e) 05 výtah LDN osobní (400 kg) f) 06 výtah LDN levý (evakuační, 2 000 kg) g) 07 výtah LDN pravý (evakuační, 2 000 kg)
Z2018-009369 26. 3. 2018 27. 4. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná - Ráj, p. o – Sterilizace II odhad.cena 1 090 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých (rok výroby 2017) přístrojů: Automat mycí a desinfekční (1ks) a Parní sterilizátor s vyvíječem (2ks) pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace.
350711 12. 4. 2013 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Dodávka videokolonoskopu
Neznámý dodávka videokolonoskopu
Z2017-014857 6. 6. 2017 23. 6. 2017 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro NIP, DIOP Orlová - plicní ventilátory odhad.cena 2 765 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je: • dodávka 7 ks nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2016, 2017) plicních ventilátorů pro potřeby pracovišť zadavatele, • zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele • zaškolení personálu na náklady dodavatele • provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek a plné autorizované servisní zabezpečení na náklady dodavatele.
Z2018-020444 9. 11. 2018 27. 7. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace BTL zdravotnická technika, a.s.
MADISSON, s.r.o.
Proormedent s.r.o.
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Rehabilitace II 4 660 970  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017, 2018), nepoužitých přístrojů: Běžecký trenažér (1 ks) - Posturální chodník (1 ks) - Vysokoindukční elektromagnetický stimulátor A (2 ks) - Přístroj pro podtlakovou terapii A (1 ks) - Přístroj pro elektroterapii (3 ks) - Přístroj pro ultrazvukovou terapii A (2 ks) - Přístroj pro distanční elektroterapii (2 ks) - Přístroj pro vakuovou terapii (2 ks) - Motodlaha kolenní (1 ks) - Motodlaha kotníková (1 ks) - Motodlaha ramenní (1 ks) - Lymfodrenáž – 12ti kanálová (1ks) - Vysokoindukční elektromagnetický stimulátor B (1 ks) - Přístroj pro podtlakovou terapii B (1 ks) - Přístroj pro ultrazvukovou terapii B (2 ks) - Přístroj pro fyzioterapii (2 ks) pro potřeby pracovišť zadavatele
Z2018-024707 10. 1. 2019 24. 8. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace TSE spol. s r.o.
ZDRAVÍ spol. s r.o.
PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
Zimmer Czech, s.r.o.
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína II 1 760 455  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017,2018), nepoužitých přístrojů: Kardiostimulátor dočasný (2 ks) - Lampa fototerapeutická – LED (2 ks) - Laser diodový (1 ks) - Monitor hemodynamický (1 ks) - Přístroj dermatom – elektrický (1ks)- Přístroj FeNO - vyšetřování oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (1 ks) - Přístroj na měření srdečního výdeje (1 ks) - Turniket pneumatický (1 ks) - Váha kojenecká - kalibrovatelná s filtrem (4 ks) - Vrtačka kostní – bateriová (1 ks) - Zevní fixátor (1 ks), pro potřeby pracovišť zadavatele
P14V00000010 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Chironax Frýdek - Místek s.r.o.
Dodávka ultrazvukového přístroje 509 000  Kč
P15V00000009 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Rouškování a pláště odhad.cena 0 Kč
Z2017-026036 1. 10. 2018 11. 10. 2017 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro oddělení NIP a DIOP v Orlové – Injekční dávkovače 49 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2016, 2017) přístrojů: Injekční dávkovač (5 ks) pro potřeby pracovišť zadavatele, • zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele, • zaškolení personálu na náklady dodavatele, • provedení zabezpečení přejímacích zkoušek funkčnosti dodávaných přístrojů, • provedení instruktáže min. 20 osob zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., • dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, případně elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině, • dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávek k účelu užívání v České republice, a dále viz zadávací dokumentace.
P15V00000002 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Chironax Frýdek - Místek s.r.o.
Dodávka sterilizátoru 1 970 000  Kč
P15V00000006 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Bohumínská stavební s.r.o.
Modernizace operačních sálů Orlová 3 323 420  Kč
510413 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace AUTO IN s.r.o.
Dodávka sanitních vozidel pro krajské nemocnice 9 857 790  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00000002 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj odhad.cena 0 Kč
P14V00000012 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Dodávka medicinálních plynů II 3 420 952  Kč
632227 2. 3. 2016 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Odkanalizování areálu nemocnice Karviná-Ráj
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je rekonstrukce stávající čerpací stanice v areálu ČOV Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace, výtlak DN 250 v délce 355 m, vedoucí z čerpací stanice do veřejné kanalizace v ulici 17. listopadu a demolice ocelových nádrží ČOV. Součástí zakázky je také a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním...
Z2017-028039 1. 10. 2018 31. 10. 2017 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace Abbott Laboratories, s.r.o.
Imunochemický analyzátor 3 357 131  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti spektra vyšetření a v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice s poliklinikou Karviná (areál nemocnice v Orlové, Masarykova 900) příspěvková organizace, Vydmuchov 399,Karviná-Ráj. b) Bezplatná výpůjčka nového, neopotřebovaného a nerepasovaného (rok výroby 2016, 2017) plně automatického imunochemického analyzátoru pro imunochemické analýzy v biologických materiálech, včetně: - dodávky UPS ( včetně dokumentace a manuálu v českém jazyce) - zajištění on-line...
P16V00000008 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Dodávka transportních fines a tabletů odhad.cena 0 Kč
343091 16. 1. 2013 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Dodávka operačního mikroskopu a fundus kamery s archivačním systémem
Neznámý část 1 předmětu: OPERAČNÍ MIKROSKOP;část 2 předmětu: OKULÁROVÁ FUNDUS KAMERA
Z2018-032807 25. 9. 2018 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace Dräger Medical s.r.o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro NIP, DIOP Orlová - plicní ventilátory 2 758 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je: • dodávka 7 ks nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2016, 2017) plicních ventilátorů pro potřeby pracovišť zadavatele, • zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele • zaškolení personálu na náklady dodavatele • provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek a plné autorizované servisní zabezpečení na náklady dodavatele.
Z2017-015155 2. 10. 2018 28. 6. 2017 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace HOSPIMED, spol. s r.o.
DARTIN spol. s r.o.
POLYMED medical CZ a.s.
CHEIRÓN a.s.
MEDITECH s.r.o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro oddělení NIP a DIOP v Orlové 2 123 880  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby2016, 2017) přístrojů: - Odsávačka (6 ks) - Ohřívač pro mechanickou tepelnou nebulizaci (6 ks) - Matrace aktivní s laterálním náklonem (5 ks) - Antidekubitní matrace (6 ks) - Defibrilátor (1 ks) - Myčka podložních mís (1 ks) - Lůžko pro intenzivní péči (5 ks) pro potřeby pracovišť zadavatele.
P17V00000012 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - Rukavice odhad.cena 0 Kč
241036 18. 12. 2012 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Medicinální plyny
Neznámý Medicinální plyny
Z2019-001379 18. 3. 2019 19. 2. 2019 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika III odhad.cena 165 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017, 2018), nepoužitých přístrojů: Analyzátor POCT (1ks) - Lednice laboratorní (5ks), pro potřeby pracovišť zadavatele.
P15V00000010 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - rekonstrukce centrální sterilizace odhad.cena 0 Kč
P13V00000010 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová odhad.cena 0 Kč
P16V00000006 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Dodávka dezinfektoru endoskopů - OZŘ odhad.cena 0 Kč
P17V00000014 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace VZ Rekonstrukce budovy následné péče – přemístění oddělení rehabilitace odhad.cena 0 Kč
Z2018-008942 23. 7. 2018 24. 4. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika odhad.cena 12 895 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017, 2018), nepoužitých přístrojů: - ECHO kardiograf - Ultrazvukový diagnostický přístroj pro kardio - vaskulární aplikace (1 ks) - ECHO kardiograf - s dětskými sondami (dětské odd. Karviná) (1 ks) - Ultrazvukový přístroj nižší třídy – Ortopedie Orlová (1 ks) - Ultrazvukový přístroj nižší třídy - Gynekologie Karviná (1 ks) - Ultrazvukový přístroj střední třídy – RDG Karviná (1ks) - Digitizér / čtečka karet – nepřímá digitalizace (1 ks) - Pracovní stanice – nepřímá digitalizace (1 ks) - Pracovní stanice – přímá digitalizace (1 ks) - Kardio sonda (1 ks) - Přístroj RTG – mobilní RDG Karviná (2 ks) - Přístroj RTG – mobilní RDG Orlová (2 ks) - Přístroj ultrazvukový – endobronchiální - EBUS (1 ks) pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace.
Z2018-021758 19. 7. 2018 19. 7. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Výpůjčka dvou plně automatizovaných biochemických analyzátorů a dodávky specifického spotřebního materiálu odhad.cena 4 800 000  Kč
Oprava národního formuláře Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika). Bezplatná výpůjčka dvou plně automatických otevřených biochemických analyzátorů pro rutinní i speciální biochemické analýzy (fotometrie, turbidimetrie,ISE) v biologických materiálech.
P17V00000006 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace –Pořízení zdravotnických přístrojů pro oční oddělení – retinální kamera odhad.cena 0 Kč
P12V00000005 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Oprava přívodu teplé vody LDN odhad.cena 0 Kč
P17V00000013 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Výpůjčka 3 koagulometrů a dodávka specifického spotřebního materiálu odhad.cena 0 Kč
376556 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace PROMA REHA, s.r.o.
Lůžka, matrace a noční stolky pro interní oddělení 2 272 827  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
362224 1. 8. 2013 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Dodávka operačního mikroskopu
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka oftalmologického operačního mikroskopu pro operace na předním i zadním segmentu. Jedná se o pořízení oftalmologického operačního mikroskopu pro operaci předního a zadního segmentu. Slouží k provádění mikrochirurgických operací na zadním segmentu oka i na sítnici jako je operace šedého zákalu, zeleného zákalu, šilhání a operací sítnice, které nelze provést holým okem.
60052019 8. 12. 2011 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Úklid NsP Karviná - Ráj 66 046 451  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor NsP Karviná - Ráj.
Z2018-003394 5. 9. 2018 6. 3. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Olympus Czech Group s.r.o., člen koncernu
Abbott Laboratories s.r.o.
Baria s.r.o.
MEDISTA spol. s.r.o.
APR spol. s.r.o.
MEDESA s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika 6 679 213  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: Centrifuga laboratorní – velkoobjemová s chlazením (1ks) - Centrifuga laboratorní (1ks) - Mikroskop laboratorní (A-hematologie) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B1 - OKB) (1 ks) - Mikroskop laboratorní (B2 - OKB) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B3 - OKB) (2 ks) - Osmometr (1 ks) - Analyzátor biochemický (1ks) - Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1ks) - Analyzátor imunohematologický (1ks) - Analyzátor hematologický (1ks) - Analyzátor imunochemický (1ks) - Analyzátor POCT (1ks) - Hrnec tlakový na imunohistochemii (1 ks) - Lednice laboratorní (5ks) - Mikrotom rotační - poloautomatický (1ks) - Separátor krve (1ks), pro potřeby pracovišť zadavatele.
P14V00000013 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace LIFT SERVIS s.r.o.
Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová 6 263 196  Kč
P14V00000002 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace AUDIOSCAN, spol. s r.o.
Pořízení ultrazvuku 699 000  Kč
Z2018-020317 5. 11. 2018 27. 7. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace KLARO , spol. s r.o.
AUDY s.r.o.
L I N E T spol. s r.o.
Sezame Product s.r.o.
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele II 2 680 705  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2017, 2018) přístrojů: - Křeslo odběrové (10 ks) - Lehátko transportní (10 ks) - Lůžko nemocniční – elektricky polohovatelné (10 ks) - Lůžko nemocniční – pro intenzivní péči (3 ks) - Lůžko resuscitační (6 ks) - Vozík převazový (5 ks) pro potřeby pracovišť zadavatele.
526395 23. 3. 2016 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Rouškování a pláště
Neznámý Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nových rouškovacích setů určených pro jednorázové použití v rámci konkrétních typů operací a dále dodávka nových plášťů rovněž pro jednorázové použití, které budou splňovat zadavatelem požadované parametry a funkcionality, a to podle zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Výzvy) a ustanovení obchodních podmínek – rámcové kupní smlouvy (Přílohy č. 4 a 5 Výzvy), to vše pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za 24 měsíců.;Zakázka je rozdělena na 2 části, a to:;Část I. – Rouškovací sety;Část II. – Operační pláště
P14V00000007 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Dodávka sanitních vozidel odhad.cena 0 Kč
P13V00000013 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Dodávka videokolonoskopu 1 750 000  Kč
P15V00000011 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, přístrojové vybavení odhad.cena 0 Kč
236372 30. 10. 2012 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Dodávka PHM 19  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka PHM
Z2018-003947 1. 2. 2018 16. 2. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu – jehel a stříkaček odhad.cena 3 866 236  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je dodávka nových jehel, spinálních jehel a injekčních stříkaček, určených pro jednorázové použití, na dobu neurčitou, to vše pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, a to podle zadávací dokumentace
Z2017-012500 1. 10. 2018 29. 5. 2017 Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace Askin & Co., s.r.o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace –Pořízení zdravotnických přístrojů pro oční oddělení – retinální kamera 2 725 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je: • dodávka a instalace přístroje 200 stupňový retinální zobrazovací systém, rok výroby 2016 a mladší, pro potřeby zadavatele. • zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele • zaškolení personálu na náklady dodavatele • provádění předepsaných bezpečnostně technických prohlídek a plné autorizované servisní zabezpečení na náklady dodavatele
640555 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Medicinální plyny 3 027 098  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P12V00000003 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Šokový zmrazovač odhad.cena 0 Kč
P14V00000008 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Dodávka medicinálních plynů odhad.cena 0 Kč
P15V00000004 18. 4. 2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace Medicinální plyny odhad.cena 0 Kč