Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:25229397

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 56 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
638656 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Rozšíření Městského kamerového systému v Plzni – lokalita Severní předměstí 790 942  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P16V00039394 26. 10. 2018 neuvedena Okresní soud v Domažlicích SUPTel a.s.
OS Domažlice - zabezpečení servisní činnosti zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 9 200  Kč
Z2017-036586 26. 5. 2019 neuvedena Město Nýrsko SUPTel a.s.
Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko - PS 03 - teplovodní rozvody 14 715 629  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00035716 26. 10. 2018 neuvedena Okresní soud v Domažlicích SUPTel a.s.
OS Domažlice - zabezpečení servisní činnosti kamerového systému (CCTV) 6 380  Kč
347159 15. 7. 2016 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně

Údržba MKS v Plzni 7 851  Kč
Neznámý Účelem tohoto zadávacího řízení s názvem „Údržba MKS v Plzni“ je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem ve smyslu § 89 odst. 1 zákona s následujícím předmětem plnění: Zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby Městského kamerového systému v Plzni (MKS), zabezpečování výše uvedeného zařízení v případech poškození před nebezpečným dotykem živých a neživých částí, provádění oprav poškozeného zařízení a provádění prací, které navazují na charakter údržby a provozu zařízení.
P17V00119769 26. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SUPTel a.s.
Servis a údržba elektro - hlásky ALCATEL údržba 2017 479 000  Kč
P12V00000101 11. 1. 2019 neuvedena Obec Dýšina SUPTel a.s.
Prodloužení vodovodního řadu při ul. Přátelství v Dýšině – Nové Huti, v úseku Lesní – Šeříkova 899 152  Kč
347159 17. 1. 2017 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ SUPTel a.s.
Údržba MKS v Plzni 71 003  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby Městského kamerového systému v Plzni (MKS), zabezpečování výše uvedeného zařízení v případech poškození před nebezpečným dotykem živých a neživých částí, provádění oprav poškozeného zařízení a provádění prací, které navazují na charakter údržby a provozu zařízení.
P18V00140179 13. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SUPTel a.s.
Telematika - údržba SSÚD 6 844 810  Kč
345913 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Realizace pasivní části Komunikační infrastruktury Statutárního městaPlzně v intravilánu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-000851 26. 5. 2019 neuvedena Obec Mnichov SUPTel a.s.
Sítiny - ČOV a kanalizace, Rájov - ČOV a kanalizace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P14V00028386 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Instalace bezpečnostních kamer ve školách 880 300  Kč
P17V00124958 26. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SUPTel a.s.
D2 Servis a údržba slaboproud 883 562  Kč
636785 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni – 5. etapa 10 375 165  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P18V00149916 12. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SUPTel a.s.
D1 km 220,000 - 245,000 / MODERNIZACE IDS, TELEMATIKA - kontrola stavby před koncem záruční doby 475 807  Kč
P19V00155243 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
10.ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PLZNI - zpevněná plocha před 10.zš 756 456  Kč
P17V00122084 26. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SUPTel a.s.
Telematika - běžný provoz Servis a údržba elektro-slaboproud v km 44,8-93,9 L+P 1 650 220  Kč
P15V00033881 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Elektropřípojky pro terminály sady Pětatřicátníků, Šumavská - Sirková 1 860 226  Kč
636785 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni – 5. etapa 10 375 165  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
520984 21. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Instalace bezpečnostních kamer na školách 687 683  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00034272 26. 10. 2018 neuvedena Okresní soud v Domažlicích SUPTel a.s.
OS Domažlice - zabezpečení serverovny (2 místnosti) 94 794  Kč
P17V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Město Stod SUPTel a.s.
Výstavba metropolitní optické sítě města Stod - VI. etapa 1 191 965  Kč
P16V00110841 1. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Plzeň – Malesice - odstavná plocha před vstupem do hřbitova 565 702  Kč
P13V00012094 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Realizace elektrických přípojek a základů pro parkovací automaty 221 902  Kč
484502 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni - 4. etapa 7 528 697  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00023485 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Výstavba a servis optické sítě 0 Kč
P18V00143011 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Oprava vchodů do bytových domů Vinice 4 507 654  Kč
P15V00002205 26. 10. 2018 neuvedena Okresní soud v Klatovech SUPTel a.s.
OS Klatovy - servisní služby spojené s provozem elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) a kamerového systému (CCTV) 9 590  Kč
P18V00000031 15. 1. 2019 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. SUPTel a.s.
Vnitřní kamerový systém ve vozidlech MHD 40 759 960  Kč
Z2018-031511 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Rekonstrukce kamerového systému MO Plzeň 1 včetně začlenění do MKS Plzeň 4 801 173  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00132488 26. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SUPTel a.s.
Telematika - běžný provoz 1 590 714  Kč
P18V00000007 12. 6. 2019 neuvedena Město Stod SUPTel a.s.
Výstavba metropolitní optické sítě města Stod - VII. etapa 609 372  Kč
P19V00152044 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Veřejné osvětlení v ulici Jasanová – Hluboká – Vřesová, Plzeň 1 595 712  Kč
210644 17. 10. 2016 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ SUPTel a.s.
Dodávka parkovacích automatů v Plzni včetně systému řízení a komunikace 2 760 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem s následujícím předmětem plnění: a)řešení systému parkovacích automatů s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní čipové karty (Plzeňské karty) a dodávka obslužného software pro dohled a administraci parkovacích automatů (Dohledové centrum), včetně 3 ks prototypů parkovacích automatů a proškolení obsluhy, b)pilotní dodávka 17 ks parkovacích automatů určených pro příjem hotovostních plateb a plateb z elektronické peněženky Plzeňské karty, c)další dodávky parkovacích automatů s tím, že v rozsahu platnosti rámcové smlouvy zadavatel předpokládá odběr nejméně 100 ks parkovacích automatů (bez garance odběru), d)poskytování profylaktického servisu po dobu trvání záruční doby.
P17V00005264 26. 10. 2018 neuvedena Město Blovice SUPTel a.s.
II. etapa rozvoje optické sítě města Blovice – část A 624 469  Kč
P16V00000004 26. 10. 2018 neuvedena Město Stod SUPTel a.s.
VÝSTAVBA METROPOLITNÍ OPTICKÉ SÍTĚ MĚSTA STOD - V. ETAPA 920 213  Kč
Z2017-033851 26. 5. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Nákup zařízení pro úsekové měření rychlosti 15 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00033906 1. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Oprava stezky v Gerské ulici 790 458  Kč
210644 22. 1. 2016 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města PlzněDodávka parkovacích automatů v Plzni včetně systému řízení a komunikace 956 200  Kč
Neznámý Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem s následujícím předmětem plnění: a)řešení systému parkovacích automatů s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní čipové karty (Plzeňské karty) a dodávka obslužného software pro dohled a administraci parkovacích automatů (Dohledové centrum), včetně 3 ks prototypů parkovacích automatů a proškolení obsluhy, b)pilotní dodávka 17 ks parkovacích automatů určených pro příjem hotovostních plateb a plateb z elektronické peněženky Plzeňské karty, c)další dodávky parkovacích automatů s tím, že v rozsahu platnosti rámcové smlouvy zadavatel předpokládá odběr nejméně 100 ks parkovacích automatů (bez garance odběru), d)poskytování profylaktického servisu po dobu trvání záruční doby.
638656 20. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Rozšíření Městského kamerového systému v Plzni – lokalita Severní předměstí 790 942  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00139536 7. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SUPTel a.s.
Telematika - běžný provoz Servis a údržba elektro-slaboproud v km 44,8-93,9 L+P 1 590 701  Kč
P16V00000004 26. 10. 2018 neuvedena Město Domažlice SUPTel a.s.
Rozšíření městského kamerového dohledového systému - Domažlice, III.etapa 558 020  Kč
P14V00023594 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Nákup zařízení na úsekové měření rychlosti 1 199 000  Kč
Z2018-015877 3. 10. 2018 neuvedena Obec Hřivice SUPTel a.s.
"Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“ 2. zveřejnění 65 223 878  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P16V00000007 26. 10. 2018 neuvedena Město Nýrsko SUPTel a.s.
Přeložka kanalizace v objektu bývalé ČOV Nýrsko 1 803 660  Kč
P18V00002089 21. 3. 2019 neuvedena Město Blovice SUPTel a.s.
Blovice Luční ulice – chodník podél siln. II/117 – II. etapa 5 521 647  Kč
Z2018-044373 12. 6. 2019 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. SUPTel a.s.
Vnitřní kamerový systém ve vozidlech MHD 40 759 960  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P16V00108290 1. 11. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň SUPTel a.s.
Výstavba a servis optické sítě 0 Kč
Z2017-027984 26. 5. 2019 neuvedena Městská část Praha 1 SUPTel a.s.
Vybudování kamerových stanovišť s multifokálním senzorickým systémem s vysokým rozlišením pro zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích na území Městské části Praha 1 4 514 418  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-006692 26. 5. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Meteor CS s.r.o.
INEL - Technik, s.r.o.
SUPTel a.s.
FiberTech s.r.o.
Harrytel, s.r.o.
MD Support s.r.o.
S U M O s.r.o.
INEL - Market, s.r.o.
Meteor CS s.r.o.
INEL - Technik, s.r.o.
SUPTel a.s.
FiberTech s.r.o.
Harrytel, s.r.o.
MD Support s.r.o.
S U M O s.r.o.
INEL - Market, s.r.o.
Meteor CS s.r.o.
INEL - Technik, s.r.o.
SUPTel a.s.
FiberTech s.r.o.
Harrytel, s.r.o.
MD Support s.r.o.
S U M O s.r.o.
INEL - Market, s.r.o.
Meteor CS s.r.o.
INEL - Technik, s.r.o.
SUPTel a.s.
FiberTech s.r.o.
Harrytel, s.r.o.
MD Support s.r.o.
S U M O s.r.o.
INEL - Market, s.r.o.
Meteor CS s.r.o.
INEL - Technik, s.r.o.
SUPTel a.s.
FiberTech s.r.o.
Harrytel, s.r.o.
MD Support s.r.o.
S U M O s.r.o.
INEL - Market, s.r.o.
Meteor CS s.r.o.
INEL - Technik, s.r.o.
SUPTel a.s.
FiberTech s.r.o.
Harrytel, s.r.o.
MD Support s.r.o.
S U M O s.r.o.
INEL - Market, s.r.o.
Meteor CS s.r.o.
INEL - Technik, s.r.o.
SUPTel a.s.
FiberTech s.r.o.
Harrytel, s.r.o.
MD Support s.r.o.
S U M O s.r.o.
INEL - Market, s.r.o.
Meteor CS s.r.o.
INEL - Technik, s.r.o.
SUPTel a.s.
FiberTech s.r.o.
Harrytel, s.r.o.
MD Support s.r.o.
S U M O s.r.o.
INEL - Market, s.r.o.
Rekonstrukce PC sítě (LAN) na vybraných základních školách 2018 488 722 816  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení