Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:25949896

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:25949896'

Nalezeno 11 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-031463 10. 9. 2019 neuvedena IDIADA CZ a.s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-018998 6. 6. 2019 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Výběrové řízení na konstrukční a výpočtový software 4 018 965  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízen rozšíření stávajícího řešení systému o 3D experience pro simulace 3D tisku a MKP simulace v rámci QAX SIMULIA Abaqus/CAE extended a příslušenství.
644285 5. 12. 2016 neuvedena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IDIADA CZ a. s.
TechSoft Engineering, spol. s r. o.
UTB - Dodávka softwaru pro Centrum polymerních systémů 599 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí softwaru pro potřeby Centra polymerních systémů UTB ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Požadavky na softwary jsou vymezeny v technické specifikaci, jež tvoří přílohu k zadávací dokumentaci.
Z2019-022424 16. 9. 2019 26. 7. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IDIADA CZ, a.s.
MoVI-FAI – Software pro EMC simulaci a modelování 259 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je licence softwaru pro technické výpočty, zpracování a vyhodnocení dat, umožňující modelování rozložení nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních elektromagnetických polí pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-032977 20. 9. 2019 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Výběrové řízení na podporu licencí software SIMULIA na rok 2019 736 327  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Technická podpora licencí software SIMULIA na období 1/2019-12/2019
Z2017-026533 18. 12. 2017 2. 11. 2017 COMTES FHT a.s. IDIADA a.s.
Výběrové řízení na konstrukční a výpočtový software I 4 488 999  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka a instalace konstrukčního a výpočtového software, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Technická specifikace“.
Z2019-032957 20. 9. 2019 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Podpora licencí software SIMULIA na rok 2019 903 256  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Technická podpora licencí SIMULIA na období 1/19-12/19
Z2018-034870 11. 10. 2018 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Výběrové řízení na maintenance software SIMULIA Abaqus 720 228  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je maintenance stávající licence software SIMULIA Abaqus na období 1/1/2018 až 31/12/2018.
522180 28. 5. 2019 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Výběrové řízení na dodávku software FEM 4 737 843  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-001989 28. 5. 2019 neuvedena Plastikářský klastr IDIADA CZ a.s.
Dodávka SW 1 344 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-033247 21. 10. 2019 4. 1. 2018 Západočeská univerzita v Plzni AutoCont CZ a.s.
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
TechSoft Engineering spol. s r.o.
SVS FEM s.r.o.
IDIADA CZ a.s.
NUMECA INGENIEURBÜRO
Humusoft s.r.o.
IDIADA CZ a.s.
3 E Praha Engineering a.s.
Technodat, CAE-systémy, s.r.o.
Dynamický nákupní systém na software (III.) 150 000 000  Kč
Oprava Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky software.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 309 lidí darovalo 860 731 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy