Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:26003236

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:26003236'

Nalezené veřejné zakázky 43 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 404230 18. 5. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
H.C.M. s.r.o.
+1 dodavatel
IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v 2 361 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00005432 28. 6. 2019 neuvedena Obec Kamenný Újezd ŠINDLAR s. r. o.
Zpracování PD – Přírodě blízká protipovodňová 1 239 000 Kč
 P15V00005006 12. 4. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
VN Kapelunk - PD 469 820 Kč
 P17V00130846 12. 4. 2020 neuvedena Obec Libchavy ŠINDLAR s. r. o.
Libchavy - Studie proveditelnosti přírodě blízkých 996 000 Kč
 P17V00000757 26. 5. 2017 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných 3 738 540 Kč
 P19V00167261 25. 5. 2020 neuvedena Statutární město Hradec Králové ŠINDLAR s. r. o.
Studie proveditelnosti revitalizace Piletického 0 Kč
 P19V00000418 10. 4. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Revitalizace Kamenice v Rabštejnu - projektová 667 000 Kč
 Z2017-030726 27. 8. 2018 7. 12. 2017 Středočeský kraj Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
ŠINDLAR s.r.o.
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 7 146 406 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie odtokových poměrů vodního toku Výrovka (hydrotechnické posouzení stávajícího stavu, splaveninová analýza, stanovení odtokových poměrů, HMF analýza, posouzení vlivu opatření, koncept DUR). Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4).
 P17V00000992 27. 6. 2017 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 163 000 Kč
 P16V00001266 8. 11. 2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
PD Čermná ř.km 3,300 - 3,800 vč. AD 745 520 Kč
 P17V00039402 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ŠINDLAR s. r. o.
Úpravy koryta vodního toku Rokytka v dílčích 410 750 Kč
 P19V00158269 17. 6. 2019 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy ŠINDLAR s. r. o.
Vodohospodářská studie proveditelnosti a studie 3 986 000 Kč
 P17V00000005 18. 7. 2017 neuvedena Město Chlumec nad Cidlinou ŠINDLAR s. r. o.
Zpracovatel dokumentace pro vydání územního 1 556 000 Kč
 Z2019-023269 23. 9. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad ŠINDLAR s. r. o.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části 2 828 340 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P15V00003010 10. 11. 2015 neuvedena Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
Morava, Krupá - vodní dílo Hanušovice 1 226 000 Kč
 P16V00001075 27. 4. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad ŠINDLAR s. r. o.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koleč 1 887 580 Kč
 P19V00167261 11. 12. 2019 neuvedena Statutární město Hradec Králové ŠINDLAR s. r. o.
Studie proveditelnosti revitalizace Piletického 0 Kč
 630625 30. 6. 2016 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - projekt 7 266 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-003601 7. 10. 2019 neuvedena Statutární město Brno Ruller Ivan, Prof. Ing. arch.
Čermák Václav, Ing.
+4 další dodavatelé
Realizace protipovodňových opatření města Brna - 124 560 000 Kč
Oznámení o změně
 P20V00000123 2. 3. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj ŠINDLAR s. r. o.
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Lukavecký potok 25 000 Kč
 P15V00103603 12. 4. 2020 neuvedena OBEC JESENICE ŠINDLAR s. r. o.
Koncepce odvodnění Jesenice, Zdiměřice, Osnice 271 000 Kč
 P18V00000301 9. 1. 2018 neuvedena Statutární město Brno Ruller Ivan, Prof. Ing. arch.
Čermák Václav, Ing.
+4 další dodavatelé
Realizace protipovodňových opatření města Brna - 124 560 000 Kč
 P17V00001251 14. 11. 2017 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
PD Obnova rybníků Dobříkov (rek.+I) vč.PD 497 950 Kč
 Z2017-029398 24. 10. 2017 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných 3 738 540 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P17V00120476 21. 3. 2017 neuvedena Město Zdice VoiceSys s.r.o.
ŠINDLAR s. r. o.
+2 další dodavatelé
Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a 10 068 752 Kč
 P18V00000792 26. 4. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
SOP Býšť 286 000 Kč
 Z2020-011148 17. 7. 2020 5. 5. 2020 Povodí Moravy, s.p. TEREBO s.r.o.
ŠINDLAR s.r.o.
+3 další dodavatelé
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava, 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se zejména o provedení a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby na stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava,přírodě blízká opatření v povodí Vláry.
 P15V00000002 7. 1. 2015 neuvedena Pardubický kraj ŠINDLAR s. r. o.
ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO VYHLÁŠENÍ EVROPSKY 77 740 Kč
 P20V00000128 2. 3. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj ŠINDLAR s. r. o.
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Bystřice 40 000 Kč
 Z2018-008606 7. 6. 2018 12. 4. 2018 Povodí Moravy, s.p. HG partner
ŠINDLAR s.r.o.
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana pod jezem 1 690 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro akci „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města pod jezem (DÚR)“, včetně souvisejících inženýrských činností.
 P14V00000009 2. 10. 2014 neuvedena Město Chlumec nad Cidlinou Sdružení "Studie Chlumec 2014" zastoupené vedoucím účastníkem společnosti ŠINDLAR s.r.o.
Chlumec nad Cidlinou, studie proveditelnosti 1 810 000 Kč
 P17V00000570 27. 4. 2017 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta 595 970 Kč
 Z2017-027097 20. 8. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
ŠINDLAR s. r. o.
+2 další dodavatelé
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 23 921 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 404230 6. 2. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
H.C.M. s.r.o.
+1 dodavatel
IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v 2 361 800 Kč
Oznámení o změně
 P17V00000687 12. 4. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
PD Rybníky Jaroslav (rek.+I) vč.AD 481 000 Kč
 P15V00002841 15. 10. 2015 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Náhon ve Vysokém Veselí, Vysoké Veselí - Vlhošť, 126 000 Kč
 Z2019-036359 16. 10. 2019 neuvedena Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy ŠINDLAR s. r. o.
Vodohospodářská studie proveditelnosti a studie 3 986 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2017-016519 22. 6. 2017 neuvedena Město Zdice VoiceSys s.r.o.
ŠINDLAR s. r. o.
+2 další dodavatelé
Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a 10 068 752 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 630360 18. 5. 2020 neuvedena Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
Morava, Krupá - vodní dílo Hanušovice 1 226 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P15V00000002 7. 1. 2015 neuvedena Pardubický kraj ŠINDLAR s. r. o.
ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO VYHLÁŠENÍ EVROPSKY 77 740 Kč
 P20V00000125 2. 3. 2020 neuvedena Královéhradecký kraj ŠINDLAR s. r. o.
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - PP Stará Metuje 25 000 Kč
 P18V00001300 19. 4. 2018 neuvedena Státní pozemkový úřad ŠINDLAR s. r. o.
Studie odtokových poměrů Dobřany v katastrálních 661 125 Kč
 634984 13. 7. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad ŠINDLAR s. r. o.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koleč 1 887 580 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 004 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy