Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:26003236

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 29 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P17V00130846 26. 10. 2018 neuvedena Obec Libchavy ŠINDLAR s. r. o.
Libchavy - Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření 996 000  Kč
P15V00103603 1. 11. 2018 neuvedena OBEC JESENICE ŠINDLAR s. r. o.
Koncepce odvodnění Jesenice, Zdiměřice, Osnice 271 000  Kč
Z2017-030726 27. 8. 2018 7. 12. 2017 Středočeský kraj Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
ŠINDLAR s.r.o.
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka 7 146 406  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie odtokových poměrů vodního toku Výrovka (hydrotechnické posouzení stávajícího stavu, splaveninová analýza, stanovení odtokových poměrů, HMF analýza, posouzení vlivu opatření, koncept DUR). Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (příloha č. 4).
630360 22. 11. 2018 neuvedena Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
Morava, Krupá - vodní dílo Hanušovice 1 226 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000992 26. 10. 2018 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 (PD) 163 000  Kč
P19V00000418 10. 5. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Revitalizace Kamenice v Rabštejnu - projektová dokumentace DUR 667 000  Kč
P17V00000005 26. 10. 2018 neuvedena Město Chlumec nad Cidlinou ŠINDLAR s. r. o.
Zpracovatel dokumentace pro vydání územního rozhodnutí "Chlumec nad Cidlinou - Cidlina, Bystřice - soubor přírodě blízkých protipovodňových opatření" 1 556 000  Kč
P18V00001300 16. 7. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad ŠINDLAR s. r. o.
Studie odtokových poměrů Dobřany v katastrálních územích Dobřany, Šlovice, Chlumčany a Vstiš 661 125  Kč
634984 13. 7. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad ŠINDLAR s. r. o.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koleč 1 887 580  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00002841 26. 10. 2018 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Náhon ve Vysokém Veselí, Vysoké Veselí - Vlhošť, oprava koryta 126 000  Kč
Z2017-016519 26. 5. 2019 neuvedena Město Zdice VoiceSys s.r.o.
ŠINDLAR s. r. o.
VoiceSys s.r.o.
ŠINDLAR s. r. o.
Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni a zpracování digitálního povodňového plánu pro město Zdice 10 068 752  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P17V00000687 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
PD Rybníky Jaroslav (rek.+I) vč.AD 481 000  Kč
P16V00001266 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
PD Čermná ř.km 3,300 - 3,800 vč. AD 745 520  Kč
404230 16. 7. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
H.C.M. s.r.o.
ŠINDLAR s. r. o.
IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji 2 361 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-008606 7. 6. 2018 12. 4. 2018 Povodí Moravy, s.p. HG partner
ŠINDLAR s.r.o.
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana pod jezem (DÚR) 1 690 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro akci „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města pod jezem (DÚR)“, včetně souvisejících inženýrských činností.
P15V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj ŠINDLAR s. r. o.
ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO VYHLÁŠENÍ EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT V PARDUBICKÉM KRAJI - 2. ETAPA – INFORMAČNÍ TABULE 77 740  Kč
P17V00001251 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
PD Obnova rybníků Dobříkov (rek.+I) vč.PD 497 950  Kč
P15V00005006 5. 3. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
VN Kapelunk - PD 469 820  Kč
630625 18. 4. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - projekt 7 266 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-003601 26. 5. 2019 neuvedena Statutární město Brno Ruller Ivan, Prof. Ing. arch.
Čermák Václav, Ing.
Korbička Miroslav, Ing. arch.
Trenz Miloš, Ing. arch.
A PLUS a.s.
ŠINDLAR s. r. o.
Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor 124 560 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-029398 26. 5. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Mrliny 3 738 540  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P16V00001075 27. 4. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad ŠINDLAR s. r. o.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koleč 1 887 580  Kč
P17V00039402 1. 11. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ŠINDLAR s. r. o.
Úpravy koryta vodního toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy 410 750  Kč
Z2017-027097 27. 5. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ŠINDLAR s.r.o.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000792 16. 7. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ŠINDLAR s. r. o.
SOP Býšť 286 000  Kč
P15V00000002 26. 10. 2018 neuvedena Pardubický kraj ŠINDLAR s. r. o.
ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO VYHLÁŠENÍ EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT V PARDUBICKÉM KRAJI - 2. ETAPA – INFORMAČNÍ TABULE 77 740  Kč
P14V00000009 26. 10. 2018 neuvedena Město Chlumec nad Cidlinou Sdružení "Studie Chlumec 2014" zastoupené vedoucím účastníkem společnosti ŠINDLAR s.r.o.
Chlumec nad Cidlinou, studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření 1 810 000  Kč
P17V00000570 18. 4. 2019 neuvedena Povodí Labe, státní podnik ŠINDLAR s. r. o.
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta 595 970  Kč
404230 16. 7. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
H.C.M. s.r.o.
ŠINDLAR s. r. o.
IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji 2 361 800  Kč
Oznámení o změně

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci