Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:26095149

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:26095149'

Nalezené veřejné zakázky 75 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2018-013044 6. 8. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. MEDISTA spol.s r.o.
HOSPIMED, spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Dodávka vybavení návazné péče do Nemocnice Český 4 872 675 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00149754 17. 12. 2018 neuvedena Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dodávka léčiv na rok 2019 II. 1 889 136 Kč
 P15V00001518 20. 2. 2015 neuvedena Úřad práce ČR MAVO s.r.o.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
+15 dalších dodavatelů
Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 – 476 261 Kč
 P16V00112760 1. 11. 2018 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Zdravá firma - Nemocnice Český Krumlov, a.s. 109 091 Kč
 P18V00005948 19. 7. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Dodávka vozidla Multicar do Nemocnice Český odhad.cena 0 Kč
 P18V00006948 29. 8. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Dodávka C - Ramena na oddělení RDO do Nemocnice odhad.cena 0 Kč
 P17V00133106 22. 12. 2017 neuvedena Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dodávka léčiv na rok 2018 1 847 642 Kč
 P17V00118311 17. 1. 2017 neuvedena Jihočeský kraj Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Dodávka léčiv pro ZZS JčK na rok 2017 1 243 831 Kč
 P17V00123516 1. 11. 2018 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Smlouva o spolupráci č. 2/ZF/RP Plzeň/2017 0 Kč
 508277 18. 7. 2019 neuvedena Česká republika-Úřad práce České republiky Autoškola Benasi s.r.o.
Autoškola školící centrum CB s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 - 33 140 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Základním cílem zadávacího řízení je uzavření jednotlivých rámcových smluv. Každá rámcová smlouva bude uzavřena vždy s jedním dodavatelem na služby spočívající v realizaci rekvalifikačních kurzů na danou část pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání ve smyslu §109 ZoZ, jakož i v realizaci rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance ve smyslu § 110 ZoZ, a to na období od konce roku 2014 - do začátku roku 2019 pro Úřad práce České republiky - krajskou pobočku v Českých Budějovicích (dále jen úřad práce). Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 24 částí. Jednotlivé části veřejné zakázky zahrnují 1 druh rekvalifikačního kurzu/případně souboru kurzů. Každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo více libovolných částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
 633986 19. 4. 2016 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Výstavba nového multifunkčního pavilonu Nemocnice
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Podrobnosti o plnění předmětu veřejné zakázce je obsaženo v projektové dokumentaci stavby, která se v době vyhlášení předmětného zadávacího řízení dopracovává. Projektovou dokumentaci obdrží všichni zájemci o veřejnou zakázku, kteří předloží do předmětného zadávacího řízení svou žádost, resp., kteří prokážou splnění kvalifikačních předpokladů vymezených v této Kvalifikační dokumentaci. Součástí Kvalifikační dokumentace je Průvodní a Souhrnná technická zpráva, v níž jsou základní parametry stavby a která slouží dodavatelům k tomu, aby získali obecnou představu o plnění. Průvodní a Souhrnná technická zpráva bude rovněž součástí projektové dokumentace stavby.
 Z2018-015413 18. 4. 2019 2. 7. 2018 Nemocnice Český Krumlov, a.s. ELTODO, a.s.
Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do 3 541 088 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v dodávce optické kabeláže do pavilonu Interny a Chirurgie Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
 P17V00004432 26. 6. 2017 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Provádění úklidových služeb pro Nemocnici Český odhad.cena 0 Kč
 Z2018-034945 20. 12. 2018 19. 12. 2018 Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních odhad.cena 14 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh).
 P17V00003477 29. 5. 2017 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Dodávka 2 ks osobních vozidel se sanitní odhad.cena 0 Kč
 352011 25. 4. 2013 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Neznámý
 Z2017-026964 23. 2. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Electric Medical Service, s.r.o.
AURA Medical s.r.o.
Dodávka ultrazvuků do Nemocnice Český Krumlov, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 346082 20. 2. 2013 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Provádění pravidelného úklidu v budovách nemocnice
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelného úklidu dle pokynů zadavatele, jeho vnitřních předpisů a právních předpisů.
 104378 30. 12. 2011 neuvedena Nemocnice Český Krumlov Poskytování služeb outsourcingu ICT
Neznámý outsourcing ICT (informační a komunikační technologie)
 354002 9. 7. 2013 neuvedena Nemocnice Český Krumlov a.s. Poskytování služeb outsourcingu v oblasti správy odhad.cena 4 800 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je outsourcing v oblasti správy budov a technologií, které se týkají oborů v oblasti vodoinstalatérských, elektroinstalatérských, truhlářských, malířských a topenářských služeb.
 P18V00004848 4. 4. 2019 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka spočívající v přeložení plynové regulační odhad.cena 0 Kč
 P14V00004120 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka artroskopické věže pro Nemocnici Český odhad.cena 0 Kč
 Z2018-019351 26. 7. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Dodávka elektronizace systémů v Nemocnici Český odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-029944 17. 12. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.
„Dodávka docházkového a přístupového systému do odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00000255 6. 2. 2020 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Stavební práce spočívající v rekonstrukci budovy odhad.cena 0 Kč
 P18V00004182 28. 5. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Dodávka spočívající v outsourcingu ICT služeb pro odhad.cena 0 Kč
 Z2018-017893 15. 3. 2019 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka docházkového a přístupového systému do odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 635250 1. 7. 2016 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka digitální skiaskopicko-skiagrafické stěny odhad.cena 5 371 901 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks digitální skiaskopicko-skiagrafické stěny do Radiodiagnostického odd. Nemocnice Český Krumlov, a.s., včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu a včetně předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
 P17V00003479 29. 5. 2017 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Dodávka 2 ks lůžek pro intenzivní péči na odhad.cena 0 Kč
 641141 29. 9. 2016 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka ultrazvuku do Radiodiagnostického odd. odhad.cena 1 239 669 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje do Radiodiagnostického odd. Nemocnice Český Krumlov, a.s., včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu a včetně předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
 211163 28. 3. 2012 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Rekonstrukce rozvodů vody v pavilonu chirurgie
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce rozvodů vody v pavilonu chirurgie, a to podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Špinglem, Boženy Němcové 569, 391 01 Sezimovo Ústí (IČ 424 03 952) z listopadu 2011 (zakázkové číslo 169/2011).
 P17V00000270 18. 1. 2017 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Poskytnutí investičního úvěru pro Nemocnici Český odhad.cena 0 Kč
 P18V00007940 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Dodávka C - Ramena na oddělení RDO do Nemocnice odhad.cena 0 Kč
 Z2019-015378 6. 2. 2020 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. OHL ŽS, a.s.
„Stavební práce spočívající v rekonstrukci 49 390 000 Kč
Oprava národního formuláře
 P18V00001574 4. 3. 2019 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Dodávka firewallu do Nemocnice Český Krumlov, odhad.cena 0 Kč
 P14V00005016 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka chladícího zařízení pro zemřelé na odd. odhad.cena 0 Kč
 P17V00000288 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Výkon inženýrské činnosti ke stavbě Výstavba odhad.cena 0 Kč
 646745 29. 9. 2016 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka digitální skiaskopicko-skiagrafické stěny odhad.cena 5 371 901 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks digitální skiaskopicko-skiagrafické stěny do Radiodiagnostického odd. Nemocnice Český Krumlov, a.s., včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu a včetně předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky. Jedná se o opětovné vyhlášení této veřejné zakázky, a to vzhledem ke zrušení předchozího zadávacího řízení se stejným předmětem dodávky ze zákonných důvodů.
 P14V00002657 19. 5. 2014 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Přípravna cytostatik Nemocnice Český Krumlov, a.s. odhad.cena 0 Kč
 371103 25. 10. 2013 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Provádění pravidelného úklidu v budovách nemocnice 10 169 503 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelného úklidu dle pokynů zadavatele, jeho vnitřních předpisů a právních předpisů.
 Z2019-017362 24. 5. 2019 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a. s. Rekonstrukce chlazení operačních sálů v Nemocnici odhad.cena 9 090 000 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce chlazení 4 operačních sálů dle požadavků projektové dokumentace.
 Z2018-034277 8. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 641141 20. 2. 2017 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. S&T Plus s.r.o.
Dodávka ultrazvuku do Radiodiagnostického odd. 1 491 237 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks ultrazvuku do Radiodiagnostického odd. Nemocnice Český Krumlov, a.s., včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu a včetně předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
 353069 6. 5. 2013 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Provádění pravidelného úklidu v budovách nemocnice odhad.cena 24 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelného úklidu dle pokynů zadavatele, jeho vnitřních předpisů a právních předpisů.
 Z2018-026773 4. 9. 2019 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-029229 17. 7. 2019 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. WV SYSTEMS, s.r.o.
Software602 a.s.
„Dodávka elektronizace systémů v Nemocnici Český odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 632469 30. 6. 2016 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka stacionárního skiagrafického RTG zařízení odhad.cena 4 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks stacionárního skiagrafického RTG zařízení do Radiodiagnostického odd. Nemocnice Český Krumlov, a.s., včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu a včetně předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.
 488617 9. 7. 2014 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka CT skeneru pro RTG oddělení Nemocnice odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka CT skeneru, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
 P14V00004108 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Dodávka CT skeneru pro RTG oddělení Nemocnice odhad.cena 0 Kč
 219501 5. 6. 2012 neuvedena Nemocnice Český Krumlov, a.s. Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český 19 561 776 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby „Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český Krumlov a.s.“, a to podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Janem Špinglem, Boženy Němcové 569, Sezimovo ústí I, PSČ 391 01 (IČ 424 03 952) z 07/2011, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 100 566 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy