Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:28233492

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:28233492'

Nalezeno 83 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-004393 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Diagnostika pro stanovení endokrinologických a nádorových markerů a indexu zdravé prostaty - OID - 2018 30 256 860  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000869 1. 11. 2018 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
AMEDIS, spol. s r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
VWR International s.r.o.
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
BioTech a.s.
"APR" spol. s r. o.
BioTech a.s.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Laboratorní materiál a chemikálie 04-2018 504 157  Kč
Z2019-011264 15. 8. 2019 13. 5. 2019 Nemocnice České Budějovice, a.s. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
„Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie na Pracovišti imunolog 6 657 181  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Specifikace plnění: Jedná se o dodávky fluorescenčně značených specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci lymfocytárních, resp. leukocytárních populací pro diagnostiku buněčné imunity, primárních a sekundárních imunodeficiencí a hematologických malignit (akutní a chronické leukémie, lymfomy, myelomy, MDS, PNH aj.) v rámci Jihočeského kraje. Součástí jsou také kalibrační a kontrolní materiály a běžný spotřební materiál. Vícebarevná analýza je následně hodnocena na 3L průtokovém cytometru Navios od firmy Beckman Coulter, který je ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
507230 22. 5. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
KvaLab – Centrifugy s rotory a příslušenstvím 2 181 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
517320 21. 11. 2018 neuvedena Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Pořízení biochemického analyzátoru 4 850 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00034970 26. 10. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
2015 0922 Špičky pro OLA 2500 433 500  Kč
403827 26. 10. 2018 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. East Port Praha, s.r.o.
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
GeneTiCA s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
East Port Praha, s.r.o.
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
GeneTiCA s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
East Port Praha, s.r.o.
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
GeneTiCA s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
East Port Praha, s.r.o.
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
GeneTiCA s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
VYSOKOKAPACITNÍ GENETICKÝ ANALYZÁTOR NGS (NEXT GENERATION SEQUENCING) STŘEDNÍ KATEGORIE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO PŘÍPRAVU VZORKŮ - II 15 324 944  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00001811 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Objednávka diagnostik 129 710  Kč
Z2018-044570 28. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
„Průtokový cytometr s příslušenstvím“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00135182 1. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka reagencií pro průtokový cytometr 1 846 800  Kč
P16V00013239 26. 10. 2018 neuvedena ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Stolní ultracentrifuga - Zařízení bude pořízeno v rámci investiční akce podpořené MZČR id. č. 235V125001202 "EÚ Praha - modernizace přístrojového vybavení". 1 148 000  Kč
Z2017-035677 26. 5. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Mgr16 - stolní ultracentrifuga 847 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00027908 4. 4. 2019 neuvedena Revmatologický ústav Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka spotřebního materiálu pro laboratoř průtokové cytometrie 672 560  Kč
Z2018-021117 28. 11. 2018 neuvedena Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Merck spol. s r.o.
VWR International s.r.o.
Animalab s.r.o.
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Animalab s.r.o.
BARIA s.r.o.
ATOMVET.CZ s.r.o.
OSTATNÍ LABORATORNÍ VYBAVENÍ PRO PROJEKT NEURORECON II 4 391 076  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
507406 22. 5. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Life Technologies Czech Republic s.r.o.
KRD-obchodní společnost s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
ROCHE s.r.o.
JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka
SYSMEX CZ s.r.o.
NIKON spol. s r.o.
Pořízení přístrojového vybavení pro Výzkumné laboratoře nádorových onemocnění 12 407 728  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-001979 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Preparativní sálová centrifuga - 2018/0136 3 569 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-040506 21. 11. 2018 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni VWR International, s.r.o.
BioTech, a.s.
Beckman Coulter Česká republika, s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
AMEDIS, s.r.o.
"APR", s.r.o.
SIGMA - ALDRICH, s.r.o.
Laboratorní materiál a chemikálie 04-2018 504 157  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu a chemických výrobků
Z2018-009340 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávky spotřebního materiálu pro chemickou analýzu moči a analýzu močového sedimentu – ÚKBH – 2018 6 394 920  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00017524 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
SLZM - Nákup upgrade systému Biomek 3000 471 000  Kč
Z2017-036677 26. 5. 2019 neuvedena Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
ČÁST 17: Průtokový cytometr 2 460 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-025173 6. 6. 2019 neuvedena Univerzita Pardubice Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka vysokokapacitního počítače buněk 1 120 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
632918 24. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Imunonefelometrické analýzy proteinů na plně automatickém analyzátoru 3 147 960  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P16V00113174 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Imunonefelometrické analýzy proteinů na plně automatickém analyzátoru 3 147 960  Kč
P17V00132002 1. 11. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
FN Motol – 12 ti kanálový gama čítač 720 000  Kč
P16V00009476 26. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Blansko Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro imunochemický analyzátor Access 2, včetně výpůjčky analyzátoru 590 410  Kč
P19V00150919 24. 1. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Průtokový cytometr 2 590 000  Kč
Z2019-014414 16. 9. 2019 3. 6. 2019 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Parasites – Acoustic dispenser 274 495  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení The subject matter of the performance of the public contract includes the supply of the research and teaching equipment. A brief description of the device: New and unused acoustic dispenser. Dispenser using acoustic energy to transfer liquid from a source plate to the destination plate. The tipless transfer technology allows accurate, precise movement of quantities in nanoliter-scale (>2,5 nl), enabling assay miniaturization without cross-contamination or liquid sticking to pipette tips. Dispensing to many plate formats, including 96-, 384-, and 1536-well format plate is possible within very short time.
Z2018-026902 14. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor nabývání movitého majetku M.G.P. spol. s r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
EDLIN, s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Rozvoj výzkumných pracovišť resortu MO 2 678 259  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup laboratorního vybavení pro zpracování cytologických a biologických vzorků pro potřeby plnění vědeckých úkolů v souvislosti s biologickou ochranou AČR. Zařízení bude také sloužit pro pravidelný výcvik biologických teamů v oblasti identifikace neznámých biologických agens.
517452 20. 11. 2018 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
IKEM – Průtokový cytometr – analyzátor a diagnostika 1 900 000  Kč
Neznámý
Z2018-015420 27. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka spotřebního materiálu pro hematologický analyzátor Beckman Coulter UniCel DxH - ÚKBH - 2018 10 830 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
352101 20. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
FN Plzeň – ÚKBH Lochotín – Přístrojové vybavení a reagenční roztoky pro stanovení krevního obrazu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
376505 22. 5. 2019 neuvedena Revmatologický ústav Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Pořízení biochemického analyzátoru a průběžné dodávky reagencií 5 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
403504 23. 5. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Modulární robotická stanice pro testování biologických aktivit 12 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00000219 29. 8. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Preparativní sálová centrifuga - 2018/0136 3 569 800  Kč
Z2018-005312 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Sálová ultrapreparativní centrifuga pro LF UP v Olomouci 1 459 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2017-000872 26. 5. 2019 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze Bio-Port Europe s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
I.T.A.-Intertact s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
I.T.A. spol. s r.o.
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Bio-Port Europe s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
I.T.A.-Intertact s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
I.T.A. spol. s r.o.
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Bio-Port Europe s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
I.T.A.-Intertact s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
I.T.A. spol. s r.o.
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Bio-Port Europe s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
I.T.A.-Intertact s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
I.T.A. spol. s r.o.
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Bio-Port Europe s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
I.T.A.-Intertact s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
I.T.A. spol. s r.o.
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Bio-Port Europe s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
I.T.A.-Intertact s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
I.T.A. spol. s r.o.
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Reagencie pro průtokovou cytometrii 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
366239 12. 9. 2013 neuvedena Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
"Pozáruční servis laboratorní techniky pracoviště OKB, HTO a mikrobiologie v Nemocnici Znojmo" 6 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
527720 16. 7. 2019 neuvedena Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávky nezaměnitelného spotřebního materiálu vázané na výpůjčky analytických linek 12 826 768  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-003394 5. 9. 2018 6. 3. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Olympus Czech Group s.r.o., člen koncernu
Abbott Laboratories s.r.o.
Baria s.r.o.
MEDISTA spol. s.r.o.
APR spol. s.r.o.
MEDESA s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika 6 679 213  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: Centrifuga laboratorní – velkoobjemová s chlazením (1ks) - Centrifuga laboratorní (1ks) - Mikroskop laboratorní (A-hematologie) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B1 - OKB) (1 ks) - Mikroskop laboratorní (B2 - OKB) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B3 - OKB) (2 ks) - Osmometr (1 ks) - Analyzátor biochemický (1ks) - Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1ks) - Analyzátor imunohematologický (1ks) - Analyzátor hematologický (1ks) - Analyzátor imunochemický (1ks) - Analyzátor POCT (1ks) - Hrnec tlakový na imunohistochemii (1 ks) - Lednice laboratorní (5ks) - Mikrotom rotační - poloautomatický (1ks) - Separátor krve (1ks), pro potřeby pracovišť zadavatele.
P18V00000291 17. 7. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Ultracentrifuga 1 588 000  Kč
P16V00038128 1. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Analyzátor částic 0 Kč
Z2018-031738 12. 6. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka dvou sálových centrifug s příslušenstvím 2 582 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00148356 16. 7. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
POSTUP_Ultracentrifuga 1 669 000  Kč
515664 20. 11. 2018 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka průtokového cytometru 2 340 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00030433 31. 10. 2018 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
KvaLab – Analyzátor distribuce velikosti částic - Opakování 0 Kč
P18V00145610 1. 2. 2019 neuvedena Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka setu 2 ks centrifugy pro PAÚ 2 009 000  Kč
Z2017-012504 26. 5. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové LACOMED, spol. s r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Zajištění imunochemických analýz pro úsek RIA a imunochemických analýz ÚKBD 9 010 123  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
484806 30. 5. 2019 neuvedena Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. VSK Pardubice s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka přístrojového vybavení pro projekt Rozšíření centra pro inovace 3 320 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00109984 1. 11. 2018 neuvedena Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka stolní ultracentrifugy 890 000  Kč
P14V00022581 31. 10. 2018 neuvedena Revmatologický ústav Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Pořízení biochemického analyzátoru a průběžné dodávky reagencií 5 500 000  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy