Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:28233492

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:28233492'

Nalezené veřejné zakázky 115 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P18V00000869 1. 11. 2018 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
Laboratorní materiál a chemikálie 04-2018 504 157 Kč
 P16V00001480 20. 9. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
SLZZ - Nákup automatického robotického 1 583 500 Kč
 Z2018-011825 7. 8. 2018 neuvedena Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Sálová preparativní centrifuga 2 219 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P18V00145610 12. 9. 2018 neuvedena Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka setu 2 ks centrifugy pro PAÚ 2 009 000 Kč
 Z2019-012611 13. 9. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany INLAB Medical, s.r.o.
MEDESA s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Obměna přístrojového vybavení ve stacionárních a 3 876 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup různého laboratorního vybavení pro Vojenský zdravotní ústav (dále jen ,,VZÚ").
 P19V00155906 7. 2. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Parasites – Acoustic dispenser (Distributor 7 094 310 Kč
 356032 16. 8. 2019 neuvedena Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Diagnostika pro imunonefelometrickou analýzu 7 549 548 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-002517 29. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Průtokový cytometr 2 590 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 517320 28. 12. 2015 neuvedena Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Pořízení biochemického analyzátoru 4 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00000370 1. 2. 2019 neuvedena Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace POLYMED medical CZ, a.s.
CHEIRÓN a.s.
+20 dalších dodavatelů
Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p. 44 190 442 Kč
 Z2019-034145 2. 3. 2020 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
+2 další dodavatelé
Centrifugy 10 587 006 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 400511 18. 5. 2020 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Diagnostika pro imunonefelometrickou analýzu 7 549 548 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 497490 18. 5. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
OP VaVpI - Přístroje pro biologickou sekci PřF UK 186 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P18V00148356 12. 4. 2020 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
POSTUP_Ultracentrifuga 1 669 000 Kč
 Z2020-018625 29. 5. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka preparativní sálové ultracentrifugy s 1 660 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2018-008109 14. 3. 2018 neuvedena Ministerstvo vnitra Beckman Cloulter ÄŚeská republika s.r.o.
Nákup materiálu pro genetická zkoumání 2018 - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P15V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Vysokorychlostní centrifuga 686 500 Kč
 P15V00103271 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany TRIOS, spol. s r.o.
TRIGON PLUS s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Vybavení mobilních týmů biologické ochrany 5 432 426 Kč
 P14V00000033 12. 4. 2020 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
HPST, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Multifunkční pipetovací platforma a pipetovaní 11 383 508 Kč
 403504 18. 5. 2020 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Modulární robotická stanice pro testování 12 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 376505 18. 5. 2020 neuvedena Revmatologický ústav Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Pořízení biochemického analyzátoru a průběžné 5 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 484806 19. 11. 2014 neuvedena Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. VSK Pardubice s.r.o.
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka přístrojového vybavení pro projekt 3 320 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-001979 18. 1. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Preparativní sálová centrifuga - 2018/0136 3 569 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 507230 18. 5. 2020 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
KvaLab – Centrifugy s rotory a příslušenstvím 2 181 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P16V00109586 18. 5. 2020 neuvedena ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka průtokového cytometru 2 390 000 Kč
 345096 18. 5. 2020 neuvedena Univerzita Pardubice Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka průtokového cytometru 1 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00151969 12. 4. 2020 neuvedena Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka Flow Cytometer 1 980 000 Kč
 P18V00135182 19. 2. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka reagencií pro průtokový cytometr 1 846 800 Kč
 Z2019-039215 27. 2. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Analytická ultracentrifuga 2019/0122 8 760 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-033841 3. 9. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
+8 dalších dodavatelů
Laboratorní materiál a chemikálie 04-2018 502 672 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-015199 10. 12. 2018 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
FN Motol - Dodávka souprav diagnostik pro 10 618 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek souprav reagencií a originálního spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolního materiálu k materiálnímu zajištění imunonefelometrických analýz proteinů v séru, plazmě a likvoru pro zadavatele. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i bezplatná výpůjčka a bezplatný servis 2 kusů plně automatizovaných analyzátorů pro imunonefelometrickou analýzu proteinů.
 632918 4. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Imunonefelometrické analýzy proteinů na plně 3 147 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 514590 18. 5. 2020 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. MUDr. Vilma Vaňurová
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
+2 další dodavatelé
Cytometry II. 8 757 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-034331 13. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
FNKV - Zajištění přístrojového vybavení, dodávek 9 258 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-035782 19. 12. 2017 neuvedena Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka ultracentrifugy pro projekt „KOROLID“ 2 495 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P17V00127111 12. 4. 2020 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávka protilátek - MT170801-BC 14 600 Kč
 Z2018-003394 5. 9. 2018 6. 3. 2018 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Olympus Czech Group s.r.o., člen koncernu
Abbott Laboratories s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP 6 679 213 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017), nepoužitých přístrojů: Centrifuga laboratorní – velkoobjemová s chlazením (1ks) - Centrifuga laboratorní (1ks) - Mikroskop laboratorní (A-hematologie) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B1 - OKB) (1 ks) - Mikroskop laboratorní (B2 - OKB) (1ks) - Mikroskop laboratorní (B3 - OKB) (2 ks) - Osmometr (1 ks) - Analyzátor biochemický (1ks) - Analyzátor hematologický vč. digitální morfologie (1ks) - Analyzátor imunohematologický (1ks) - Analyzátor hematologický (1ks) - Analyzátor imunochemický (1ks) - Analyzátor POCT (1ks) - Hrnec tlakový na imunohistochemii (1 ks) - Lednice laboratorní (5ks) - Mikrotom rotační - poloautomatický (1ks) - Separátor krve (1ks), pro potřeby pracovišť zadavatele.
 P16V00113174 4. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Imunonefelometrické analýzy proteinů na plně 3 147 960 Kč
 P17V00132002 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
FN Motol – 12 ti kanálový gama čítač 720 000 Kč
 P16V00013239 12. 4. 2020 neuvedena ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Stolní ultracentrifuga - Zařízení bude pořízeno v 1 148 000 Kč
 P15V00034970 12. 4. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
2015 0922 Špičky pro OLA 2500 433 500 Kč
 508702 18. 5. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
OP VaVpI - Malý přenosný cytometr 3 790 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 404580 18. 5. 2020 neuvedena Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
+34 dalších dodavatelů
Centrifugy 316 978 277 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P15V00030433 12. 4. 2020 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
KvaLab – Analyzátor distribuce velikosti částic - 0 Kč
 404090 18. 5. 2020 neuvedena Národní ústav duševního zdraví Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
NUDZ - centrifugy 3 802 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 527720 15. 3. 2016 neuvedena Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Dodávky nezaměnitelného spotřebního materiálu 12 826 768 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 517452 20. 5. 2020 neuvedena INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
IKEM – Průtokový cytometr – analyzátor a 1 900 000 Kč
Neznámý
 P19V00150919 24. 1. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Průtokový cytometr 2 590 000 Kč
 Z2019-043880 27. 7. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
BioTech a.s.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, 220 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009105 3. 9. 2020 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě DIAGNOSTICS s.r.o.
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
+27 dalších dodavatelů
Dynamický nákupní systém na dodávky diagnostik odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 504 lidí darovalo 1 424 604 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy