Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:29145121

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 22 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
643197 28. 7. 2016 neuvedena Zadavatel ramcovka 1 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení popis
P14V00000160 26. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti České republiky Tender systems s.r.o.
Vytvoření Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 189 000  Kč
P15V00032183 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Tender systems s.r.o.
Vytvoření aplikace Evidence odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF) a zajištění její systémové podpory 966 000  Kč
P13V00006585 31. 10. 2018 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Tender systems s.r.o.
Provozování elektronického nástroje na administraci veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti. 0 Kč
P16V00110621 1. 11. 2018 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Tender systems s.r.o.
Poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek 698 400  Kč
402721 20. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Tender systems s.r.o.
Vytvoření software pro zavedení vinohradnického a vinařského registru v Moldavské republice 1 865 266  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00110062 1. 11. 2018 neuvedena Statutární město Kladno Tender systems s.r.o.
Komplexní řešení agendy elektronického zadávání veřejných zakázek pro Statutární město Kladno a právních subjektů zřizovaných a zakládaných Městem 0 Kč
P18V00137598 3. 4. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Tender systems s.r.o.
Poskytování služeb elektronického nástroje pro zadávání VZ 472 400  Kč
P17V00001966 4. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Tender systems s.r.o.
Rozvoj a údržba vinařského a vinohradnického registru v Moldavské republice 0 Kč
P17V00052053 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Tender systems s.r.o.
Podpora k Informačnímu systému evidence odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (IS EOZPF) 1 696 000  Kč
P17V00125504 1. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální Tender systems s.r.o.
Zajištění služeb provozování elektronického tržiště TENDERMARKET® 1 900 000  Kč
Z2017-010799 26. 5. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Tender systems s.r.o.
Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU 18 790 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00125505 1. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální Tender systems s.r.o.
Zajištění služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena® 1 900 000  Kč
P18V00000030 21. 1. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava Tender systems s.r.o.
Poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek 19 000  Kč
Z2019-002299 16. 7. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Tender systems s.r.o.
Vytvoření Informačního portálu OZO (IPO) 2 940 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00131802 26. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Tender systems s.r.o.
Navýšení kapacity datového limitu pro uveřejňování v elektronickém nástroji eGORDION 1 920 000  Kč
P17V00119654 1. 11. 2018 neuvedena Liberecký kraj Tender systems s.r.o.
Profil zadavatele – elektronický nástroj eGORDION – elektronická evidence 96 000  Kč
P17V00125154 26. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Tender systems s.r.o.
Objednávka č.269 - Migrace dat z programu eTender do nástroje Tender arena 374 400  Kč
P17V00119388 26. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Tender systems s.r.o.
Objednávka č.106 - Nastavení individuálního reportingu a validace evidovaných hodnot k veř. zakázkám 128 000  Kč
P18V00136543 15. 3. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Tender systems s.r.o.
Úprava integračních služeb mezi IS Tender arena a IS Symbasis 500 000  Kč
P17V00118278 26. 10. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Tender systems s.r.o.
Objednávka č.435 - úprava a rozšíření elektronického nástroje Tender arena pro potřeby Hl.m.Prahy 249 600  Kč
P18V00147083 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Tender systems s.r.o.
Provozování programového vybavení pro evidenci a zadávání veřejných zakázek a poskytování služeb rozšířené podpory – profilu zadavatele Tender Arena a elektronického tržiště Tendermarket 1 936 000  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci