Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:40527514

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:40527514'

našli jsme 358 výsledků na výraz ico:40527514.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P17V00004588 15. 11. 2018 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 1415-2017-504101 53 700  Kč
P15V00004082 30. 10. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 129 3 000  Kč
P17V00000474 1. 3. 2017 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 139-2017-504101/k.ú. Chodský Újezd 31 920  Kč
P15V00002203 4. 6. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 18 4 500  Kč
P16V00113845 neuvedena Liberecký kraj GEOREAL spol. s r.o.
Základní správa Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje 1 791 000  Kč
60051223 11. 2. 2011 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Markvartice u Děčína 2 882 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00003772 26. 9. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 1307-2016-504101/ k.ú. Úněšov, Vojtěšín 26 600  Kč
P16V00002753 19. 7. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 537-2016-504101/ k.ú. Dehtín 25 200  Kč
Z2019-004533 23. 1. 2020 neuvedena Město Slaný GEOREAL spol. s r.o.
AUTOCONT a.s.
Technická mapa města Slaný a IT infrastruktura odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
632075 23. 1. 2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice 6 965 200  Kč
Předběžné oznámení
400442 5. 12. 2018 neuvedena Státní pozemkový úřad VÁCLAV KELLNER
GROMA PLAN s.r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Německý Chloumek a Liboc u Kraslic, mapové dílo a vytýčení pozemků dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hory u Jenišova 2 563 215  Kč
Oznámení o změně
P19V00000154 6. 2. 2020 neuvedena Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o.
Technická podpora a rozvoj IS Digitální technická mapa Plzeňského kraje 1 724 400  Kč
234885 6. 2. 2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Vypracování návrhu KPÚ v k.ú. Sobíňov a k.ú. Malochyně 1 988 420  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
224047 6. 2. 2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov, k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P19V00034702 6. 2. 2020 neuvedena Český úřad zeměměřický a katastrální GEOREAL spol. s r.o.
Uzavření PS-4/2020 na základě RD čj. ČÚZK-13363/2019 1 758 702  Kč
P16V00001190 15. 3. 2019 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 130-2016-504101/ k.ú. Klatovy, Svrčovec 88 000  Kč
P18V00000636 23. 1. 2019 neuvedena Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o.
Komponenta pro správu a údržbu dat technické infrastruktury Digitální technické mapy DMVS PK 3 295 000  Kč
498083 23. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. HRDLIČKA spol.s r.o.
GEODET, spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
AQUATEST a.s.
Bc Jan Klavík
Diana Špinarová
HRDLIČKA spol.s r.o.
GEODET, spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
Bc Jan Klavík
HRDLIČKA spol.s r.o.
GEODET, spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
AQUATEST a.s.
Bc Jan Klavík
HRDLIČKA spol.s r.o.
GEODET, spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
AQUATEST a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
HRDLIČKA spol.s r.o.
GEODET, spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
AQUATEST a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
HRDLIČKA spol.s r.o.
GEODET, spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
AQUATEST a.s.
Geodézie On Line, spol. s r.o.
GEODET, spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
AQUATEST a.s.
Geodetales Chrudim s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
GEOREAL spol. s r.o.
GEODET, spol. s r.o.
AQUATEST a.s.
Geodetales Chrudim s.r.o.
Lesprojekt Krnov s.r.o.
Diana Špinarová
HRDLIČKA spol.s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
GEODET, spol. s r.o.
AQUATEST a.s.
Diana Špinarová
HRDLIČKA spol.s r.o.
Geocart CZ a.s.
1.Geo, spol.s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
GEOS SILESIA s.r.o.
Geocart CZ a.s.
Lesprojekt Krnov s.r.o.
Ing. Pavel Potyš - geodézie a kartografie
MINKS-GEO s.r.o.
GEOS SILESIA s.r.o.
Lesprojekt Krnov s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
Geocart CZ a.s.
MINKS-GEO s.r.o.
GEOS SILESIA s.r.o.
Geocart CZ a.s.
Lesprojekt Krnov s.r.o.
ADITIS s.r.o.
PRAGOPROJEKT, a.s.
HRDLIČKA spol.s r.o.
AQUATEST a.s.
GRID a spol., a.s.
Bc Jan Klavík
H.C.M. s.r.o.
AQUATEST a.s.
HRDLIČKA spol.s r.o.
Bc Jan Klavík
Fiera a.s.
H.C.M. s.r.o.
HRDLIČKA spol.s r.o.
AQUATEST a.s.
Bc Jan Klavík
H.C.M. s.r.o.
Foltánek s.r.o.
AQUATEST a.s.
HRDLIČKA spol.s r.o.
ING. PAVEL DVOŘÁČEK
Foltánek s.r.o.
GEO-5, spol. s r.o.
HRDLIČKA spol.s r.o.
AQUATEST a.s.
H.C.M. s.r.o.
Foltánek s.r.o.
GEO-5, spol. s r.o.
HRDLIČKA spol.s r.o.
AQUATEST a.s.
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Foltánek s.r.o.
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
AQUATEST a.s.
Geodetales Chrudim s.r.o.
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Foltánek s.r.o.
AQUATEST a.s.
Geodetales Chrudim s.r.o.
Lesprojekt Krnov s.r.o.
ADITIS s.r.o.
OGIS s.r.o.
AQUATEST a.s.
HRDLIČKA spol.s r.o.
Geocart CZ a.s.
Geodetales Chrudim s.r.o.
1.Geo, spol.s.r.o.
HRDLIČKA spol.s r.o.
Geocart CZ a.s.
1.Geo, spol.s.r.o.
ADITIS s.r.o.
MDP GEO,s.r.o.
GEOS SILESIA s.r.o.
Geocart CZ a.s.
Lesprojekt Krnov s.r.o.
ADITIS s.r.o.
1.Geo, spol.s.r.o.
GEOS SILESIA s.r.o.
Lesprojekt Krnov s.r.o.
Geocart CZ a.s.
MDP GEO,s.r.o.
R&M GEODATA s.r.o.
GEOS SILESIA s.r.o.
Geocart CZ a.s.
ADITIS s.r.o.
Lesprojekt Krnov s.r.o.
MDP GEO,s.r.o.
Provádění geodetických prací (rámcová smlouva) 0 Kč
Neznámý
P15V00003982 26. 10. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 107 18 000  Kč
P14V00000242 21. 5. 2014 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Stadice 1 636 550  Kč
P15V00004053 29. 10. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 128 5 000  Kč
P18V00146526 4. 10. 2018 neuvedena Statutární město Plzeň GEOREAL spol. s r.o.
AZIMUT CZ s.r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
AZIMUT CZ s.r.o.
Doměření povrchové situace DTM Plzně 0 Kč
P17V00000671 9. 3. 2017 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 273-2017-504101/k.ú. Trnčí 103 200  Kč
P15V00001631 3. 4. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 3 70 500  Kč
P16V00002749 19. 7. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 536-2016-504101/ k.ú. Úborsko 9 700  Kč
P15V00003240 10. 9. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Borovice u Horšovského Týna, Křakov, Poděvousy a Slatina u Hostouně 4 281 800  Kč
P16V00003705 21. 9. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 1264-2016-504101/ k.ú. Černíč u Hradešic 18 200  Kč
P16V00001224 30. 3. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 182-2016-504101/ k.ú. Žichovice, Čímice u Sušice 84 800  Kč
521560 6. 2. 2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
DD plus v.o.s.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot, v k.ú. Tišnovská Nová Ves a v k.ú. Žďárec 10 603 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
493620 6. 2. 2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
1. Geo, spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy Horní Lhota, Lužkovice, Kašava 4 556 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
354746 6. 2. 2020 neuvedena Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
GEO Hrubý spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
GEO Hrubý spol. s r.o.
AZ GEON s.r.o.
AZ GEON s.r.o.
JPÚ Malín, KPÚ Šebestěnice, Újezdec, Kochánov, Močovice, Chroustkov, Lomec 5 415 670  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00000241 2. 2. 2017 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 49-2017-504101/k.ú. Otín u Plané 12 400  Kč
P15V00001633 3. 4. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Uzavření prováděcí smlouvy č. 5 k rámcové smlouvě na poskytování zeměměřičských prací – KPÚ pro Plzeňský kraj 2015 ze dne 18. 2. 2015 50 950  Kč
P15V00001889 5. 5. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
KPÚ na okrese Plzeň-jih 1_2009 18 821 450  Kč
P15V00002456 26. 6. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 31 1 000  Kč
P15V00002204 4. 6. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 19 3 000  Kč
214950 24. 4. 2012 neuvedena Česká republika - Katastrální úřad pro Ústecký kraj GEOREAL spol. s r. o.
Sdružení: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. a GEODET, spol. s r. o.
Veřejná zakázka na uzavření prováděcí smlouvy č. 12 na poskytování služeb při obnově katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) dle Katalogového listu č. 4 1 054 285  Kč
Neznámý
P15V00002021 14. 5. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 9 3 450  Kč
509834 19. 3. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mutěnice - vícepráce 272 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00002588 22. 6. 2017 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lhota u Vsetína 9 960 700  Kč
P15V00002449 26. 6. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 28 27 000  Kč
P15V00000175 27. 1. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad Ing. HELENA KRAUSOVÁ
AGROREAL CZ s.r.o.
GEO Hrubý spol. s r.o.
GRID, a.s.
GRID, a.s.
GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u D., Sedlice u D., Ohučov, Loučim, Libkov a Černíkov 6 844 980  Kč
P15V00002462 26. 6. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 36 25 600  Kč
60052564 4. 3. 2011 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Verneřice 2 812 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00001186 30. 3. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 128-2016-504101/ k.ú. Mýto v Čechách 16 500  Kč
P15V00003980 26. 10. 2015 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Prováděcí smlouva č. 106 3 500  Kč
P16V00001241 31. 3. 2016 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 264-2016-504101/ k.ú. Radkovice u Měčína 25 400  Kč
P17V00000341 14. 2. 2017 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 135-2017-504101/ k.ú. Boříkovy, Kolinec 78 700  Kč
P17V00001858 18. 5. 2017 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Objednávka č. 529-2017-504101 7 400  Kč
P15V00000374 6. 2. 2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.
Komplexní pozemková úprava Lipov 9 489 500  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy