Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:60108916

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 8 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
486361 25. 4. 2014 neuvedena Synthesia, a.s. Odstranění rizika kontaminace půdy a podzemních vod v areálu Synthesia, a.s. odhad.cena 20 910 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace dle zpracované dokumentace bouracích prací, která je součástí Zadávací dokumentace (viz. příloha č. 1 Zadávací dokumentace). Součástí zakázky jsou i související zkoušky a doklady, včetně řádného provozování zařízení staveniště.
482364 28. 2. 2014 neuvedena Synthesia, a.s. Rekonstrukce Elektronické Požární Signalizace (EPS) s cílem snížení rizika environmentální havárie odhad.cena 21 225 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je : - Zemní a stavební práce - Dodávka a montáž strojně technologického zařízení ve všech profesích - Projektová dokumentace skutečného stavu - Zajištění povinné publicity projektu Realizace bude probíhat dle zpracované projektové dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění jsou i související zkoušky a doklady v českém jazyce, včetně řádného provozování zařízení staveniště.
352096 8. 11. 2013 neuvedena Synthesia, a.s. Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená Louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE 912 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada dvou stávajících granulačních kotlů, a to Kotle K 14 o výkonu 87 MWt (125 t/hod) a Kotle K 15 o výkonu 111 MWt (150 t/hod) následujícím technologickým zařízením:;- Do stávající nosné konstrukce kotle K 15 bude instalován nový plynový kotel o výkonu 57 MWt (80 t/hod) a;- Do stávající nosné konstrukce kotle K 14 bude instalován nový fluidní kotel o výkonu 57 MWt (80 t/hod);Součástí projektu je rovněž instalace odsíření spalin uhelných kotlů polosuchou nebo suchou metodou.;Plnění veřejné zakázky má charakter dodávky „na klíč“ a zahrnuje veškeré dodávky věcí, stavebních prací a služeb spojených s realizací zakázky.
220607 13. 6. 2012 neuvedena Synthesia, a.s.
Neznámý
643225 5. 6. 2017 neuvedena Synthesia, a.s. SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.
Synthesia, a.s. – Teplárna Zelená Louka – Ekologizace energetického zdroje – II. etapa 662 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Do stávající nosné konstrukce kotle K 13 bude instalován nový uhelný parní kotel o výkonu minimálně 55,23 MWt (80 t/hod.) Klasifikace předmětu zadávacího řízení (CPV kódy): Hlavní: 42162000-2 Parní kotle Vedlejší: 45331110-0 45000000-7 45251230-2
371749 1. 11. 2013 neuvedena Synthesia, a.s. Rekonstrukce termické likvidace odplynů Ry 32 a, b odhad.cena 15 025 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je : - Projektová dokumentace pro provádění stavby - Nezbytné stavební úpravy - Dodávka a montáž strojně technologického zařízení ve všech profesích - Projektová dokumentace skutečného stavu - Zajištění povinné publicity projektu Předmět zakázky je popsán technickou specifikací, která je přílohou č. 1a až 1c Zadávací dokumentace. Součástí zakázky jsou i související zkoušky a doklady v českém jazyce, včetně řádného provozování zařízení staveniště.
355187 28. 5. 2013 neuvedena Synthesia, a.s. Snížení rizika kontaminace půdy a podzemních vod odstraněním kontaminovaných objektů odhad.cena 64 165 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace dle zpracované dokumentace bouracích prací, která je součástí Zadávací dokumentace (viz. příloha č. 1a až 1f Zadávací dokumentace). Součástí zakázky jsou i související zkoušky a doklady, včetně řádného provozování zařízení staveniště.
224677 21. 11. 2018 neuvedena Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Synthesia, a.s.
Dodávka elektrické energie pro BČOV Pardubice 1 055  Kč
Neznámý

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci