Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:60193531

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:60193531'

Nalezené veřejné zakázky 788 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 240470 30. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Tereos TTD, a.s.
Ethanol Energy a.s.
Rámcová smlouva na dodávky biosložek kvasného lihu 700 000 000 Kč
Neznámý Předmětem výběrového řízení bylo uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích dodávek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného pro přimíchání do ropných paliv.
 60057611 27. 1. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

+10 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva o dílo na Strojní opravy 5 175 251 Kč
Neznámý
 Z2018-010065 3. 4. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.
Rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216 12 474 904 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou práce spočívající v provedení díla – rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216 Nové Město – Potěhy, II. a III. etapa
 478395 2. 2. 2017 neuvedena ČEPRO, a.s. ETK s.r.o.
Rámcová smlouva - Čištění a defektoskopie 6 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem jednotlivých dílčích zakázek jsou služby - čištění, provádění defektoskopie a dalších požadovaných zkoušek a souvisejících úkonů na provozních a skladovacích nádržích pohonných hmot na čerpacích stanicích zadavatele na celém území České republiky.
 Z2017-036235 21. 12. 2017 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Obnova obchodního měření na vstupech do 4 466 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je obnova obchodního měření na čtyřech vstupech a jedním výstupu do (z) produktovodního systému ČEPRO, a.s. ze (do) strany společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. tak, aby výsledná konfigurace splňovala podmínku kompenzace měření objemu kapalin na jejich stlačitelnost v souladu s platnými mezinárodními standardy podle API Chapter 11.2.1: 2004 (Temperatura and Pressure Volume Correction Factors for Generalized Crude Oils, Refined Products and Lubricating Oils), provedení nezbytných úprav pro instalaci, dodávku nové technologie, kompletaci, zajištění ověření měřících sestav ČMI a následný bezproblémový provoz nového měřicího zařízení a provedení souvisejících prací a výkonů, vyzkoušení a uvedení předmětu koupě do provozu.
 510583 18. 7. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s. Ethanol Energy a.s.
Tereos TTD, a.s.
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na dodávky biosložek kvasného lihu 700 000 000 Kč
Neznámý Dodávky biosložek kvasného lihu bezvodného obecně denaturovaného jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak, aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 523150 25. 9. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Vypuštění, chemické čištění a zprovoznění potrubí 4 780 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem výše uvedené zakázky je vypuštění, chemické čištění a opětné napuštění potrubí trasy DN 300, PN 63, Litvínov – Kryry , a to z důvodu zajištění možnosti navazující opravy vad produktovodu výřezem.
 60063716 14. 10. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s.

+7 dalších dodavatelů
Dodávka armaturních šachet a elektrodomků 42 000 000 Kč
Neznámý Dodávka armaturních šachet a elektrodomků
 366407 12. 9. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Rekonstrukce příjezdové komunikace SO 033 ke
Neznámý Rekonstrukce příjezdové komunikace ke skladu ČEPRO, a.s., Loukov dle projektové dokumentace vypracované firmou OPTIMA spol. s r.o.
 524511 30. 1. 2017 neuvedena ČEPRO, a.s. IDS CARGO a.s.
Rámcová smlouva na nákladní železniční přepravu 310 341 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení přeprava PHL po železnici v rámci České republiky
 60060807 7. 2. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Operativní leasing automobilů v ČEPRO, a.s.
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem upravující podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na dodávky, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů - full-service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících. Předmět zakázky je blíže popsán v kvalifikační dokumentaci.
 Z2018-040153 16. 11. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. SpektraVision s.r.o.
Pořízení dvou termokamer s dektekcí plynů do 4 979 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka dvou termokamer s dektekcí plynů do prostředí s nebezpečím výbuchu pro zvýšení bezpečnosti na skladech PHM zadavatele.
 404074 29. 10. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Ing. Václav Pech - PEMEX-ivp
Rámcová smlouva - opravy nátěrů skladovacích 80 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Opravy korozních poškození a provedení protikorozních nátěrů vnitřních prostor vekokapacitních skladovacích nádrží na pohonné hmoty ve skladech pohonných hmot zadavatele na území České republiky.
 371630 30. 10. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s.

+5 dalších dodavatelů
Mobilní operátor 2012-2014 2 989 878 Kč
Neznámý Služby mobilního operátora v letech 2012-2014
 Z2018-020967 27. 6. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. BUSCH Vakuum s.r.o.
Dodávka suchobězné vývěvy Cobra NC 2000 B 2 031 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení dodávka "těla" vývěvy (bez motoru, spojky a základové desky) určitého typu jako náhradního dílu pro zařízení rekuperace benzínových par na sklad pohonných hmot zadavatele. Jednací řízení bez uveřejnění.
 401745 14. 5. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Dynamický nákupní systém pro dodávky zemního plynu odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem oznámení je zavedení dynamického nákupního systému na průběžné dodávky zemního plynu do odběrných míst zadavatele.
 Z2018-042239 23. 5. 2019 14. 1. 2019 Čepro a.s. SEZAKO Prostějov s.r.o.
Čištění vodohospodářských děl a zařízení na ČS 6 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je čištění vodohospodářských děl a zařízení na čerpacích stanicích EuroOil, které provozuje zadavatel . Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány na základě a v souladu s postupem uvedeným v rámcové dohodě.
 60067248 18. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s.

+7 dalších dodavatelů
Smlouva o poskytování technické podpory SAP 303 915 Kč
Neznámý
 Z2017-025815 19. 9. 2017 neuvedena ČEPRO, a.s. GreenChem CZ s.r.o.
Kontejnerové zařízení pro výdej AdBlue pro 10 ČS 2 970 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na dodávku je dodání a montáž 10 ks kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue.
 Z2019-010700 5. 4. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Servis výdejních lávek 40 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení RD na provedení operativního servisu, profylaktické kontroly, odstranění zjištěných závad a dodávka náhradních dílů pro výdejní lávky společnosti ČEPRO, a.s.
 60063332 20. 11. 2011 neuvedena ČEPRO, a. s. Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky určených druhů minerálních olejů pro zadavatele. Zadavatel z provozně technických důvodů požadoval dodání zboží k odběru automobilovými cisternami.
 Z2018-043933 18. 12. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. GC System a.s.
Záložní diskové pole 3 379 563 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 1 ks Záložní diskové pole
 520910 26. 8. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Služby v odpadovém hospodářství 2015 - 2018 2 947 208 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pravidelný svoz komunálního a tříděného odpadu, nepravidelný svoz nebezpečného, objemného a ostatního odpadu na skladech PHM zadavatele v rámci České republiky po dobu 3 let od 1. 9. 2015 do 30. 8. 2018.
 228593 17. 8. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Rámcová smlouva na dodávky biosložek-methylesteru
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a několika dodavateli. Předmětem rámcové smlouvy je realizace jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky methylesteru mastných kyselin z důvodu naplnění účelu dle II.8 tohoto oznámení.
 Z2017-011947 4. 12. 2017 26. 9. 2017 ČEPRO, a.s. Tereos TTD, a.s.
Ethanol Energy a.s.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na dodávky biosložek kvasného lihu 700 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného jsou nevyhnutelné pro naplnění zákonné povinnosti zadavatele, který je na základě právního předpisu povinen provádět přimíchávání stanoveného množství biosložek do pohonných hmot. Dodávky biosložek slouží rovněž k zajištění obchodních potřeb zadavatele, k zajištění plnění smluvních závazků a obchodních aktivit a pro účely dalšího prodeje, tak aby byl zadavatel schopen provádět předmět své činnosti. Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky biosložek kvasného lihu bezvodého obecně denaturovaného, které slouží zadavateli k realizaci jeho obchodní činnosti.
 233174 1. 10. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. III. etapa zavedení IP telefonie a HW pro ICT 4 987 091 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace III. etapy zavedení IP telefonie (IPT) u zadavatele, tedy dodávky potřebného HW a SW vybavení, vč. provedení instalačních a konfiguračních prací. Rozsah předmětu veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
 208977 15. 1. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s.

+8 dalších dodavatelů
Nákup stravovacích poukázek 37 702 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravovacích poukázek dle požadavků zadavatele v působnosti celé ČR.
 371586 20. 7. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s.

Pěnidlo 2012-2015 5 517 000 Kč
Neznámý Průběžné dodávky pěnidla pro potřeby hasičského záchranného sboru zadavatele.
 214465 18. 4. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Auditorské služby pro roky 2012 - 2014
Neznámý Předmětem této veřejné zakázky jsou auditorské služby, jejichž předmětem bude audit roční uzávěrky zadavatele za roky 2012, 2013 a 2014.
 632807 23. 2. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s. Nákup potrubí II - 2017
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávky potrubí pro potřeby oprav produktovodu zadavatele.
 Z2020-019085 5. 6. 2020 8. 7. 2020 ČEPRO, a.s. Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO,
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování služeb operativního leasingu 11 automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně zajištění a poskytování servisních služeb a záruky mobility vozidla.
 Z2020-024745 20. 7. 2020 24. 8. 2020 ČEPRO, a.s. Stavební opravy na ČS PHM EuroOil společnosti odhad.cena 147 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební práce shrnuté pod názvem „Stavební opravy na ČS PHM a skladech společnosti ČEPRO, a.s. provedení opravy a údržby interiéru prodejního kiosku provedení opravy a údržby exteriéru prodejního kiosku provedení opravy a údržby přestřešení manipulační plochy provedení opravy a údržby manipulační plochy ČS provedení oprav a údržby zpevněné a nezpevněné vnitroareálové plochy provedení oprav a údržby budov mycích linek provedení oprav a údržby ostatních objektů a konstrukcí
 Z2018-016296 24. 7. 2020 18. 7. 2018 ČEPRO, a.s. Požární bezpečnost s.r.o.
OOPP pro hasiče 2018-2022 8 823 040 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na základě které budou uzavírány dílčí kupní smlouvy, jejichž realizace spočívá v konkrétních dodávkách OOPP pro potřeby hasičských jednotek zadavatele.
 Z2019-013104 24. 7. 2020 30. 5. 2019 ČEPRO, a.s. Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o.
Poskytování tiskových služeb 9 035 484 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je pronájem celkem 68 kusů nových, nepoužitých tiskáren a multifunkčních zařízení dle technické specifikace pro potřeby zadavatele pro objekty specifikované zadavatelem, včetně dodávek spotřebního materiálu, kompletního servisu, dopravy do místa plnění dále také dodání, instalace a nastavení systému pro zabezpečený tisk s funkcí follow me včetně příslušných licencí, a školení pro zajištění tiskových, kopírovacích, skenovacích a faxových služeb (dále též jen „tiskové služby“). Součástí tiskových služeb bude dodávka xerografického papíru a sešívacích svorek do finišeru, a dále náklady na případné stěhování/přemístění zařízení do jiného objektu zadavatele a na technické konzultace spojené s předmětnou zakázkou. Plnění zakázky bude formou pronájmu. Předmět plnění zakázky bude realizován na základě smlouvy. Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem na dobu čtyřicet osm...
 227048 4. 8. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Integrace VRU Šlapanov a Cerekvice
Předběžné oznámení Integrace nových rekuperačních jednotek benzínových par do stávajícího řídícího systému
 528270 14. 12. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63 4 694 908 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této zakázky s názvem „Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63 Potěhy - PARAMO“ je zajištění vyčištění potrubí a technologie koncového zařízení PARAMO spočívající v odstranění sirných úsad, mechanickém vyčištění a zajištění kalibrace celé potrubní trasy v délce 32 756 metrů, provedení tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti potrubní trasy, tlakové zkoušky potrubí 4 ks armaturních šachet
 488835 30. 5. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Čištění a tlakové zkoušky potrubí DN 200, PN 63
Neznámý Předmětem zakázky je zajištění vyčištění potrubí a technologie koncového zařízení PARAMO spočívající v odstranění sirných úsad, mechanickém vyčištění a zajištění kalibrace celé potrubní trasy v délce 32 756 metrů, provedení tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti potrubní trasy, tlakové zkoušky potrubí a 4 ks armaturních šachet.
 368662 3. 10. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Úprava technologie CHČOV (chemická čistírna 9 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je provedení stavebních prací - úpravy technologie odpadních vod ve skladu Cerekvice nad Bystřicí dle projektové dokumentace.
 Z2018-040964 23. 11. 2018 neuvedena ČEPRO, a.s. Power Systems s.r.o.
Výpočetní technika pro rok 2018 2 420 018 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Počítače, notebooky a monitory pro potřebu zadavatele v roce 2018
 103802 21. 12. 2011 neuvedena ČEPRO, a.s. Dodávky zemního plynu na rok 2012 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávky zemního plynu na střediska a sklady zadavatele v roce 2012.
 229367 24. 8. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Upgrade řídících systémů provozní technologie
Předběžné oznámení Upgrade řídících systémů provozní technologie skladů pohonných látek.
 241817 24. 12. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Krizové dodávky motorové nafty - prosinec 4 626 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky bylo dodání 7 500 000 litrů motorové nafty.
 486333 16. 10. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s. Pojištění odpovědnosti za újmu společnosti ČEPRO, 19 475 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí straně provozní činností zadavatele včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, pojištění ekologické újmy a pojištění závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, přičemž uvedené pojištění bude sjednáno na dobu určitou do 31. 12. 2015.
 226784 18. 4. 2014 neuvedena ČEPRO, a.s.

+3 další dodavatelé
Dodávky elektrické energie 2013 42 210 000 Kč
Neznámý Dodávky elektrické energie na všechna střediska a sklady zadavatele v roce 2013 na základě rámcové smlouvy s více uchazeči, uzavřené dne 24. 10. 2011 a dále soutěžené elektronickou aukcí.
 217511 9. 11. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Pronájem nákladních tahačů (pro cisterny PHL)
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je nájem nákladních tahačů pro cisterny, kerými budou přepravovány pohonné hmoty. Předpokládá se nájem 8 tahačů na předpokládanou dobu 4 let.
 347018 4. 3. 2013 neuvedena ČEPRO, a.s. Intenzifikace zařízení pro rekuperaci
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je provedení díla "Intenzifikace zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových (benzínových) par" formou na klíč, které spočívá v dodávce a stavebních pracích souvisejících s montážáí rekuperačních jednotek a to na vlastní náklad a nebezpečí. Veřejná zakázka na stavební práce zahrnuje návrh, dodávku a montáž celkem 3 ks rekuperačních jednotek včetně jejich napojení na stávající provozní soubory.
 231120 11. 9. 2012 neuvedena ČEPRO, a.s. Krizové dodávky biosložek kvasného lihu obecně 836 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo dodání 530 000 litrů biosložek – kvasného lihu obecně denaturovaného
 404721 11. 9. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s. Rámcová smlouva na dodávky armatur
Neznámý Rámcová smlouva na dodávky armatur pro potřeby skladů a produktovodu zadavatele.
 486080 29. 4. 2015 neuvedena ČEPRO, a.s.

+3 další dodavatelé
Dodávky elektrické energie 2014 38 115 000 Kč
Neznámý Průběžné dodávky elektrické energie pro potřeby společnosti pro všechna odběrná místa.
 344524 2. 5. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

+7 dalších dodavatelů
Doplňkové zásobování ČS a zákazníků zadavatele PHL 170 080 Kč
Neznámý Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli, na základě které budou zadány jednotlivé zakázky na zásobování čerpacích stanic a zákazníků zadavatele zejména pohonnými látkami v rozsahu, který není zadavatel schopen obstarat vlastními prostředky. Přepravovány budou zejména pohonné hmoty, které splňují charakteristiku nebezpečné věci dle dohody ADR.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 456 lidí darovalo 1 303 404 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy