Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:66002222

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:66002222'

Nalezeno 839 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P14V00012666 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Tomáš Matys
Spotřební materiál pro kopírky Develop a Konica Minolta 44 620  Kč
P14V00014927 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro kopírku Ineo +6500 82 800  Kč
P13V00009221 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Příležitosti bez bariér s.r.o.
Tonery pro multifunkce Ricoh 56 042  Kč
372741 12. 11. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Provoz a rozšiřování funkčnosti Databáze strategií
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu, správy, rozšíření funkčnosti a využitelnosti Databáze strategií, její propojení s externími datovými zdroji a databázemi. Veřejná zakázka navazuje na dřívější veřejnou zakázku zadavatele „Databáze strategických dokumentů ČR a EU se zaměřením na politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS)“, realizovanou v letech 2011-2012 zájmovým sdružením právnických osob „Národní síť zdravých měst ČR“ (NSZM ČR). Předmětem uvedené předchozí veřejné zakázky bylo dodání databázového systému strategických dokumentů ČR a EU se zaměřením na oblast hospodářské, sociální a územní soudržnosti (dále také HSÚS), a to s cílem plného funkčního využití databáze dokumentů institucemi zapojenými do realizace politiky HSÚS, ať už na úrovni vytváření strategických dokumentů, nebo také na úrovni jejich implementace, revidování a provazování. Účelem...
213165 5. 2. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Poskytování servisních a opravárenských prací 5 048 467  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování servisních a opravárenských prací dodavatelem pro osobní vozidla zadavatele tvořící vozový park zadavatele. Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 98 ZVZ rozdělen na dvě části. Při poskytování servisních a opravárenských prací je dodavatel povinen postupovat v souladu s postupy danými pro autorizovaného dealera (prodejce).
103859 21. 12. 2011 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Technologický upgrade ISVZ – vytvoření kontrolního modulu 950 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky „Technologický upgrade ISVZ – vytvoření kontrolního modulu“ je vytvoření a implementace modulu pro testování konzistence dat uveřejněných v uveřejňovacím subsystému
518206 15. 7. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup technické podpory standardních produktů HW/SW IS NEN
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky bude nákup a zajištění technické podpory vybraných SW/HW produktů využívaných při provozu Národního elektronického nástroje, a to na dobu do 31. 12. 2019.
60052579 30. 4. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
Angličtina s terminologií SF EU II 360 980  Kč
Neznámý
212353 2. 4. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace plošného šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu na území České republiky v roce 2012. Cílem tohoto šetření je získání komplexního systému statistických informací o KIT segmentu cestovního ruchu ČR. KIT segmentem se rozumí oblast kongresového a incentivního cestovního ruchu.
357413 13. 9. 2013 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Poskytování přepravních služeb odhad.cena 3 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky bude přeprava osob, a to i včetně přepravy drobných nákladů jako jsou osobní zavazadla, dokumenty, reklamní a propagační předměty (nástěnky, bannery, prospekty apod.) dle aktuálních potřeb zadavatele.
P16V00045964 12. 9. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Computer Technology v.o.s.
Originální spotřební materiál pro kopírku Bizhub PRESS C1070 v. č. A5OUO21000380 156 834  Kč
P16V00048354 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ComSource s.r.o.
Podpora pro servery Citrix NetScaler 148 512  Kč
P17V00050024 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Azenet s.r.o.
Spotřební materiál pro kopírky 40 500  Kč
P19V00007434 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál do kopírek - reprografie 44 036  Kč
P19V00014962 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Upgrade odečítacího programu JAWS odhad.cena 0 Kč
P19V00007868 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Azenet s.r.o.
Tonery pro MF a velkoprodukční kopírky 189 091  Kč
P18V00029978 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Spojené nástroje elektronické s. r. o.
Aplikace FEN 2 000 000  Kč
P13V00009223 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Příležitosti bez bariér s.r.o.
Spotřební materiál pro multifunkce Canon 53 727  Kč
P17V00053707 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Computer Technology v.o.s.
Originální spotřební materiál pro dvě kopírky Bizhub PRESS C1070 158 870  Kč
P17V00053538 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Azenet s.r.o.
Tonery pro kopírky Develop, Konica Minolta a HP 92 644  Kč
P17V00053444 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup PC, monitorů a switchů odhad.cena 0 Kč
P15V00027749 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NO + BL KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK, s.r.o.
Dodávka kancelářského nábytku 278 500  Kč
523464 1. 10. 2015 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zajištění organizace open-air akce Den s evropskými fondy 1 198 199  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění organizace open-air akce Den s evropskými fondy. Zadavatel předpokládá, že tato akce proběhne dne 26. 9. 2015. Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava a realizace open-air akce spočívající v jejím technickém, produkčním, zábavním a inzertním zajištění.
365456 2. 9. 2013 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro mísní rozvoj Zajištění vyhodnocování efektivity komunikačních aktivit Národního orgánu pro koordinaci v období 2012-2015
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi vybranými uchazeči. Vybraní uchazeči budou zadavateli poskytovat služby v oblasti vyhodnocování efektivity komunikačních aktivit Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „NOK“) v dále specifikovaném rozsahu a kvalitě, s využitím moderních metod a technologií.
60066823 16. 3. 2012 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Publicita projektu Národní infrastruktury elektronického zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) 3 321 652  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je realizace činností souvisejících s informační kampaní projektu „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)“ financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP) pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/07.06384.
P14V00010903 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NO + BL KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK, s.r.o.
Nákup kancelářských židlí 258 000  Kč
P16V00038486 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ FRONQUE s.r.o.
Dodávka mycích prostředků 7 480  Kč
P17V00008010 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ J3AG, s.r.o.
Mobilní telefony 197 845  Kč
P16V00048347 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup podpory 6 ks Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 odhad.cena 0 Kč
P16V00048512 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nákup podpory 6 ks RH00004 Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) pro období od 8. 12. 2016 do 7. 12. 2017 odhad.cena 0 Kč
P13V00005193 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Vladimír Libšanský - EDY elektro
Revize přenosných elektrických spotřebičů a prodl. přívodů 131 150  Kč
P15V00030727 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro kopírku Bizhub C1070 84 476  Kč
P15V00022365 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál do kopírek C6000L, Ineo + 6500 83 240  Kč
P17V00002660 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Servodata a.s.
Nákup aplikace Adobe 20 822  Kč
P14V00011102 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ C SYSTEM CZ a.s.
Spotřební materiál pro multifunkční stroje Develop, Konica Minolta, Canon 48 359  Kč
P13V00007247 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ SUMA spol. s r. o.
Nákup Apple iPad 23 997  Kč
P17V00053408 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zpracování e-learningu ke vzdělávacímu programu STRATeduka odhad.cena 0 Kč
P16V00039435 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Computer Technology v.o.s.
Originální spotřební materiál do kopírky Bizhub C1070 do centrální reprografie. 20 450  Kč
Z2017-030736 3. 1. 2019 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Kreativní návrh a produkční zajištění kampaně IROP odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
P17V00008911 7. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro kopírky - reprografie 160 190  Kč
P19V00006035 25. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko odhad.cena 0 Kč
P18V00004512 7. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Mobilní telefony hrazené z OPTP 2014 - 2020 odhad.cena 0 Kč
Z2016-006146 27. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00024459 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Zajišťování inventarizačních služeb odhad.cena 0 Kč
P18V00023536 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj ZAJIŠŤOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH SLUŽEB odhad.cena 0 Kč
P18V00019581 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Nákup aplikací Adobe odhad.cena 0 Kč
P17V00008546 23. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Netfox s.r.o.
Nákup technologie pro rozšířený audit koncových stanic 1 329 260  Kč
P17V00000413 14. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Altais, s.r.o.
Infrastruktura AVI 878 600  Kč
P15V00024822 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Azenet s.r.o.
Multifunkční kopírovací stroje 1 965 007  Kč
P15V00023681 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Computer Technology v.o.s.
Spotřební materiál pro kopírku Bizhub PRESS C1070 86 584  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy