Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:72496991

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:72496991'

Nalezené veřejné zakázky 2 512 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P17V00054537 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR AKR1 s.r.o.
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž VZ_9_10_2017 119 707 Kč
 P17V00049178 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR IVJ - export/import, spol. s r.o.
Kancelářské potřeby - Brno-venkov 34 278 Kč
 P17V00005506 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky Tisk formuláře v celkovém počtu 13.650 ks odhad.cena 0 Kč
 P18V00001177 15. 1. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky GRAPP CZ, s.r.o.
Razítka pro KrP České Budějovice 16 339 Kč
 P17V00003923 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky Výroba a montáž bezpečnostních přepážek KoP Česká odhad.cena 0 Kč
 491659 13. 2. 2019 neuvedena Úřad práce ČR EURO EDUCA o.p.s.
S-COMP Centre CZ s.r.o.
+10 dalších dodavatelů
Poradenství - Středočeský kraj 3 657 400 Kč
Neznámý
 225303 30. 1. 2013 neuvedena Česká republika - Úřad práce České republiky

+1 dodavatel
Technická oblast - součástí rámcové smlouvy je 24 3 015 267 Kč
Neznámý
 492280 21. 7. 2016 neuvedena Česká republika - Úřad práce ČR S&T CZ s.r.o.
ARTWELD s.r.o.
+1 dodavatel
Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR – krajskou 7 000 000 Kč
Neznámý Základním cílem zadávacího řízení je uzavření jednotlivých rámcových smluv s více dodavateli na služby spočívající v realizaci rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“), jakož i v realizaci rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance ve smyslu § 110 ZoZ, a to na období let 2014 – 2016 pro Úřad práce České republiky – krajskou pobočku v Liberci.
 P18V00001093 2. 5. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky SVITÁK - měření a regulace tepla, s.r.o.
ÚP ČR – Soběslav – kompletní rekonstrukce 1 045 637 Kč
 P17V00054654 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Lepenkové krabice pro KoP Havlíčkův Brod - září odhad.cena 0 Kč
 P17V00050966 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Úklidové prostředky pro okres Žďár nad Sázavou - odhad.cena 0 Kč
 P16V00039847 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Netfox s.r.o.
Náhradní baterie pro řadič serveru HP ProLiant 5 940 Kč
 P16V00046887 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Mega Trans - výrobní družstvo invalidů
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY včetně rozvozu na 12 pracovišť 115 764 Kč
 P17V00054019 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.
Pracovní rehabilitace dle § 69, odst. 1, Zákona o 20 090 Kč
 P16V00040767 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Mgr. Jan Dudek
Odborný kurz „Jednání s klientem v problémových 35 000 Kč
 P16V00042230 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Obálky se zeleným pruhem odhad.cena 0 Kč
 P17V00049594 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Miloš Trejtnar - SECHOSERVIS
KOPIE: Mikrovlnná trouba 6 ks 7 494 Kč
 P16V00046919 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR ORVEST, s.r.o.
Nákup kancelářských potřeb - ÚP ČR KrP Karlovy 42 015 Kč
 224960 19. 7. 2012 neuvedena Česká republika ÚP ČR - Most - rekonstrukce budovy ÚP, tř. 11 016 007 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Rekonstrukce 1. PP a 1. a 2. NP budovy ÚP ČR spočívající zejména v dispozičních a stavebních úpravách 1. a 2. NP, výměně oken, rekonstrukci elektro (silnoproud, slaboproud), dodání a instalaci plošiny pro handicapované apod., a to dle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby, SoD, stavebního povolení a zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
 P17V00051891 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR AKR1 s.r.o.
Tonery originální 58- pro KrP Praha 189 065 Kč
 P17V00054142 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR ESO Security servis s.r.o.
Zajištění ostrahy a recepčních služeb objektu ÚP 1 655 000 Kč
 P17V00050370 26. 10. 2018 neuvedena Úřad práce ČR AKR1 s.r.o.
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny 200 257 Kč
 P18V00015016 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.
OL- příprava k práci dle §72 odst. 2, písm. b) 15 162 Kč
 P18V00004292 12. 6. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Duha Klub Rodinka
OL- Příprava k práci dle §72 odst. 2, písm. b) 20 600 Kč
 P18V00015372 16. 7. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky Výroba razítek - KrP Karlovy Vary odhad.cena 0 Kč
 P18V00001174 neuvedena Úřad práce České republiky PB- výměna baterie v kuchyňce a výměna elektroniky odhad.cena 0 Kč
 60031365 1. 2. 2013 neuvedena Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové
Motivační kurz bez bilanční diagnostiky 93 620 Kč
Neznámý
 P18V00001596 neuvedena Úřad práce České republiky CB - Příprava k práci - pomocné grafické práce odhad.cena 0 Kč
 P16V00048477 20. 12. 2016 neuvedena Úřad práce ČR Slovo 21, z. s.
Odborný akreditovaný kurz - Specifika komunikace s 107 585 Kč
 P18V00002255 28. 2. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky JI - Chůva pro děti do zahájení povinné školní odhad.cena 0 Kč
 P18V00003330 neuvedena Úřad práce České republiky PB - nákup sedálů na židli odhad.cena 0 Kč
 P16V00047735 30. 11. 2016 neuvedena Úřad práce ČR MICOS spol. s r.o.
Kancelářské potřeby pro KoP Žďár nad Sázavou - 20 446 Kč
 P17V00053278 30. 5. 2017 neuvedena Úřad práce ČR FRONQUE s.r.o.
Nákup hygienických a kancelářských potřeb pro ÚP 14 945 Kč
 644401 22. 1. 2018 neuvedena Úřad práce ČR Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 513088 5. 5. 2015 neuvedena Úřad práce České republiky ÚP ČR Jihlava - VŘ na dodavatele rekonstrukce 488 508 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel uzavřel s dodavatelem - ZIPP Brno s.r.o. dne 31. 7. 2014 Smlouvu o dílo na realizaci rekonstrukce budovy ÚPČR - Kraj. pob. Jihlava. Po zahájení plnění Smlouvy o dílo byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací. Dne 22. 1. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce, specifikované v Preambuli Dodatku č. 1 a v Oznámení změny (číslo OZ: 1 - 6, které tvoří přílohu Dodatku č. 1). Dne 22. 4. 2015 zadavatel uzavřel s dodavatelem (ZIPP Brno s.r.o.) Dodatek č. 2 k původní Smlouvě o dílo, jehož předmětem byl vznik potřeby dalších dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v Preambuli Dodatku č. 2 a v Oznámení změny (číslo OZ: 7 - 11, které tvoří přílohu Dodatku č. 2). Předmětem dodatku č. 2 je i změna ust. článku 5.1 původní Smlouvy o dílo, kterou se mění termín dokončení a předání díla dodavatelem nejpozději...
 401318 6. 11. 2014 neuvedena Česká republika - Úřad práce České republiky KOPIE: Dodávka tonerů
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů a obrazových válců pro projekty ESF. Popis technické specifikace předmětu plnění a předpokládaný objem nákup je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. S vybraným uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva dle § 92 odst. 1) ZVZ. Předmětem nabídky může být pouze nový originální toner dle typu zařízení, který splňuje požadavky uvedené v Příloze č. 1 a v zadávací dokumentaci, nesmí se jednat o toner repasovaný, či alternativní, který by nesplňoval požadavky výrobce zařízení, pro který je daný toner určen, či ohrozil záruční podmínky přístroje. Jedná se tedy o originální toner dodávaný výrobcem příslušného tiskového zařízení. Ve specifikaci zadavatel uvádí požadovanou výtěžnost kterou je dodavatel se svým nabízeným zbožím povinen splnit.
 348634 18. 1. 2016 neuvedena Česká republika - Úřad práce ČR S-COMP Centre CZ s.r.o.
SELLI s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Realizace rekvalifikací a poradenských činností 20 897 337 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je realizace níže uvedených rekvalifikací a poradenských programů - 53 dílčích částí.;Výběr klientů do jednotlivých rekvalifikací a poradenských programů je plně v kompetenci zadavatele. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem (dále jen KrP) ve spolupráci se všemi kontaktními pracovišti spadajícími pod KrP (dále jen KoP) vytipuje vhodné účastníky (dle požadovaných specifikací) do jednotlivých rekvalifikací a poradenských programů.
 P17V00054536 22. 8. 2017 neuvedena Úřad práce ČR Pavel Danihelka
Nákup tonerů do tiskáren pro ÚP ČR-KrP Zlín - 247 800 Kč
 P18V00006133 7. 5. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky Computer Agency o.p.s.
OL - specializovaný rekvalifikační kurz dle § 71 12 000 Kč
 P17V00054211 28. 6. 2017 neuvedena Úřad práce ČR Erika Buňatová
Nákup USB ventilátorů pro KrP v Příbrami 3 270 Kč
 P17V00049495 6. 2. 2017 neuvedena Úřad práce ČR UNIS COMPUTERS, a.s.
Multifunkční barevná tiskárna 7 400 Kč
 P18V00020016 10. 10. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky Pavel Fodor
KoP Havířov - elektroinstalace podružné měření 16 300 Kč
 207311 7. 2. 2012 neuvedena Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci
Rekvalifikační kurzy v oblasti sociálních služeb 35 656 Kč
Neznámý
 P16V00046928 16. 11. 2016 neuvedena Úřad práce ČR Petr Fiala - velkoobchod s drogérií s.r.o.
Nákup hygienických potřeb pro ÚP ČR KV 11/2016 44 428 Kč
 P16V00047862 2. 12. 2016 neuvedena Úřad práce ČR Kancelářské potřeby odhad.cena 0 Kč
 P17V00050900 20. 3. 2017 neuvedena Úřad práce ČR AKR1 s.r.o.
Nákup spotřebního materiálu pro tisková zařízení 135 935 Kč
 P16V00048295 12. 12. 2016 neuvedena Úřad práce ČR SU - servis s. r. o.
ÚP ČR, úklidové práce KoP Český Krumlov 553 435 Kč
 P17V00052811 17. 5. 2017 neuvedena Úřad práce ČR C SYSTEM CZ a.s.
Multifunkční tiskárna 6 539 Kč
 P18V00011006 25. 6. 2018 neuvedena Úřad práce České republiky TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo
PLK - PM Oprava vyvolávacího systému Kaplířova 7 37 529 Kč
 P19V00000509 18. 12. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky PB- Nákup popelnice na 120l odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 108 666 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy