Centrální registr oznámení 0115a3ae-184e-4cdc-90c4-b74c8a3031b2


Osoba MUDr. Rudolf Tyll
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/0115a3ae-184e-4cdc-90c4-b74c8a3031b2
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče; Maloobchod, kromě motorových vozidel Písek - Jihočeský kraj, KARLA ČAPKA 2459, 39701 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 dozorčí orgán
Teplárna Písek, a.s., IČO 60826801 Písek - Jihočeský kraj, U Smrkovické silnice 2263, 39701 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 lékař
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 lékař a jednatel
Věci nemovité
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) darovací smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Energetický a průmyslový holding, a.s.   dluhopis
J&T Banka, a.s   akcie
KBC Bank NV   podílový list
Czech Property Investments, a.s.   dluhopis
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.   podílový list
J&T Banka, a.s   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče; Maloobchod, kromě motorových vozidel Písek - Jihočeský kraj, KARLA ČAPKA 2459, 39701 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Písek, a.s., IČO 60826801 Písek - Jihočeský kraj, U Smrkovické silnice 2263, 39701 dozorčí orgán
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 lékař a jednatel
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 lékař
Věci nemovité
byt darovací smlouva
jiné darovací smlouva
byt darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
jiné darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Bank NV   podílový list
J&T Banka, a.s   podílový list
J&T Banka, a.s   akcie
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.   podílový list
Czech Property Investments, a.s.   dluhopis
Energetický a průmyslový holding, a.s.   dluhopis
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče; Maloobchod, kromě motorových vozidel Písek - Jihočeský kraj, KARLA ČAPKA 2459, 39701 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Písek, a.s., IČO 60826801 Písek - Jihočeský kraj, U Smrkovické silnice 2263, 39701 dozorčí orgán
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 lékař a jednatel
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 lékař
Věci nemovité
jiné kupní smlouva
byt darovací smlouva
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné darovací smlouva
byt darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Energetický a průmyslový holding, a.s.   dluhopis
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.   podílový list
J&T Banka, a.s   akcie
Czech Property Investments, a.s.   dluhopis
KBC Bank NV   podílový list
J&T Banka, a.s   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče; Maloobchod, kromě motorových vozidel Písek - Jihočeský kraj, KARLA ČAPKA 2459, 39701 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 dozorčí orgán
Teplárna Písek, a.s., IČO 60826801 Písek - Jihočeský kraj, U Smrkovické silnice 2263, 39701 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 lékař a jednatel
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 lékař
Věci nemovité
byt darovací smlouva
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné darovací smlouva
byt darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Czech Property Investments, a.s.   dluhopis
KBC Bank NV   podílový list
J&T Banka, a.s   akcie
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.   podílový list
Energetický a průmyslový holding, a.s.   dluhopis
J&T Banka, a.s   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 100%
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 21. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
člen dozorčí rady
pracovní poměr, DPČ, DoPP, člen dozorčí rady
pracovní poměr, DoPP, jednatel
pronájem
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 21. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
pronájem
člen dozorčí rady
pracovní poměr, DoPP, jednatel
pracovní poměr, DPČ, DoPP, člen dozorčí rady
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 21. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
pracovní poměr, DoPP, jednatel
pronájem
člen dozorčí rady
pracovní poměr, DPČ, DoPP, člen dozorčí rady
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 21. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
pracovní poměr, DoPP, jednatel
pronájem
pracovní poměr, DPČ, DoPP, člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
Výstupní oznámení 30. 12. 2018: 09. 11. 2014 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče; Maloobchod, kromě motorových vozidel Písek - Jihočeský kraj, KARLA ČAPKA 2459, 39701 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 dozorčí orgán
Teplárna Písek, a.s., IČO 60826801 Písek - Jihočeský kraj, U Smrkovické silnice 2263, 39701 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 lékař a jednatel
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 lékař
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 0 kč darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
J&T Banka, a.s   podílový list
J&T Banka, a.s   akcie
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.   podílový list
KBC Bank NV   podílový list
Energetický a průmyslový holding, a.s.   dluhopis
Aquila RAF   dluhopis
Výstupní oznámení 30. 12. 2018: 09. 11. 2014 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče; Maloobchod, kromě motorových vozidel Písek - Jihočeský kraj, KARLA ČAPKA 2459, 39701 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 dozorčí orgán
Teplárna Písek, a.s., IČO 60826801 Písek - Jihočeský kraj, U Smrkovické silnice 2263, 39701 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 lékař a jednatel
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 lékař
Věci nemovité
jiné 0 kč darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
J&T Banka, a.s   podílový list
KBC Bank NV   podílový list
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.   podílový list
J&T Banka, a.s   akcie
Aquila RAF   dluhopis
Energetický a průmyslový holding, a.s.   dluhopis
Výstupní oznámení 30. 12. 2018: 09. 11. 2014 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče; Maloobchod, kromě motorových vozidel Písek - Jihočeský kraj, KARLA ČAPKA 2459, 39701 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Písek, a.s., IČO 60826801 Písek - Jihočeský kraj, U Smrkovické silnice 2263, 39701 dozorčí orgán
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 lékař a jednatel
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 lékař
Věci nemovité
jiné 0 kč darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.   podílový list
KBC Bank NV   podílový list
Energetický a průmyslový holding, a.s.   dluhopis
J&T Banka, a.s   akcie
Aquila RAF   dluhopis
J&T Banka, a.s   podílový list
Výstupní oznámení 30. 12. 2018: 09. 11. 2014 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Ambulantní a zubní zdravotní péče; Maloobchod, kromě motorových vozidel Písek - Jihočeský kraj, KARLA ČAPKA 2459, 39701 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 dozorčí orgán
Teplárna Písek, a.s., IČO 60826801 Písek - Jihočeský kraj, U Smrkovické silnice 2263, 39701 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
T-GYN, s.r.o., IČO 02720701 Písek - Jihočeský kraj, Na Houpačkách 1338/31, 39701 lékař a jednatel
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190 Písek - Jihočeský kraj, Karla Čapka 589, 39701 lékař
Věci nemovité
jiné 0 kč darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Bank NV   podílový list
Aquila RAF   dluhopis
J&T Banka, a.s   podílový list
J&T Banka, a.s   akcie
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.   podílový list
Energetický a průmyslový holding, a.s.   dluhopis

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/0115a3ae-184e-4cdc-90c4-b74c8a3031b2
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy