Centrální registr oznámení 0db742d8-6c49-4e41-a8cd-a638c6c6559d


Osoba Mgr. Zdeňka Svobodová
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/0db742d8-6c49-4e41-a8cd-a638c6c6559d
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 27. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 dohods o pracovní činnosti
Věci nemovité
pozemek kupní smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 27. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 dohods o pracovní činnosti
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 27. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 dohods o pracovní činnosti
Věci nemovité
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné výstavba
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 27. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 dohods o pracovní činnosti
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 03. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Průběžné oznámení 02. 01. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vredení DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Výstupní oznámení 02. 01. 2019: 14. 11. 2014 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 dohoda o provedení práce
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 dohoda o pracovní činnosti
Vstupní oznámení 02. 01. 2019: 07. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné výstavba
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Výstupní oznámení 02. 01. 2019: 14. 11. 2014 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 dohoda o pracovní činnosti
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 dohoda o provedení práce
Vstupní oznámení 02. 01. 2019: 07. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
pozemek darovací smlouva
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek darovací smlouva
Jiné věci movité (předchozí)
motorové vozidlo 700000 kč kupní smlouva
Vstupní oznámení 02. 01. 2019: 07. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Průběžné oznámení 02. 01. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vredení DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Vstupní oznámení 02. 01. 2019: 07. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
jiné výstavba
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Výstupní oznámení 27. 08. 2019: 01. 01. 2018 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 dohoda o pracovní činnosti
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 dohoda o provedení práce
Průběžné oznámení 27. 08. 2019: 01. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vredení DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 363, 67914 dohoda o provedení práce
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 dohoda o provedení práce
Výstupní oznámení 27. 08. 2019: 01. 01. 2018 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 dohoda o provedení práce
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 dohoda o pracovní činnosti
Průběžné oznámení 27. 08. 2019: 01. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vredení DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 dohoda o provedení práce
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 363, 67914 dohoda o provedení práce
Výstupní oznámení 27. 08. 2019: 01. 01. 2018 - 02. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 dohoda o provedení práce
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 dohoda o pracovní činnosti
Vstupní oznámení 15. 09. 2019: 02. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 Pracovněprávní vztah
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 363, 67914 Pracovněprávní vztah
Věci nemovité (předchozí)
Zastavěná plocha a nádvoří
Zahrada
Zastavěná plocha a nádvoří
budova s číslem popisným
budova s číslem popisným
Ostatní plocha
Vstupní oznámení 15. 09. 2019: 02. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 363, 67914 Pracovněprávní vztah
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 Pracovněprávní vztah
Věci nemovité (předchozí)
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
budova s číslem popisným
budova s číslem popisným
Zahrada
Zastavěná plocha a nádvoří
Vstupní oznámení 15. 09. 2019: 02. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni DE Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 95, 67914 samostatně
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Základní škola a mateřská škola Lipovec, IČO 71004165 Lipovec - Jihomoravský kraj, Lipovec 1, 67915 Pracovněprávní vztah
Základní škola a mateřská škola Ostrov u Macochy, IČO 62073346 Ostrov u Macochy - Jihomoravský kraj, Ostrov u Macochy 363, 67914 Pracovněprávní vztah
Věci nemovité (předchozí)
budova s číslem popisným
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
budova s číslem popisným
Zahrada

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/0db742d8-6c49-4e41-a8cd-a638c6c6559d
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 385 lidí darovalo 1 021 973 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy