Centrální registr oznámení 26e092c6-0272-4bac-9133-80c93660c0b2


Osoba Mgr. Vladimír Antonín Hons
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/26e092c6-0272-4bac-9133-80c93660c0b2
Vstupní oznámení 11. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. pozemek (kupní smlouva)
 2. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 3. pozemek (dědění)
 4. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna   podílový list
Vstupní oznámení 11. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. jiné (kupní smlouva)
 4. jiné (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna   podílový list
Vstupní oznámení 11. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (dědění)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. jiné (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna   podílový list
Vstupní oznámení 11. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. jiné (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna   podílový list
Vstupní oznámení 11. 12. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (dědění)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Česká spořitelna   podílový list
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2019 - 30. 06. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
jiné 0 kč dědění
jiné 500000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna   podílový list
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 05. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité
jiné 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
jiné 500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna   podílový list
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2019 - 30. 06. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 0 kč dědění
jiné 500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna   podílový list
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 05. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité
jiné 0 kč dědění
jiné 500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna   podílový list
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2019 - 30. 06. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité
jiné 500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
jiné 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna   podílový list
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 05. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité
jiné 0 kč dědění
jiné 500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna   podílový list
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 01. 01. 2019 - 30. 06. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 0 kč dědění
jiné 500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna   podílový list
Průběžné oznámení 30. 06. 2019: 05. 11. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Přemyslovců 2209, 44001 samostatně
Pedagogická činnost Louny - Ústecký kraj, Mírové náměstí 1, 44001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. , IČO 28750721 Žatec - Ústecký kraj, nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
jiné 500000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 0 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Česká spořitelna   podílový list

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/26e092c6-0272-4bac-9133-80c93660c0b2
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 467 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy