Centrální registr oznámení 2c907baf-4162-452b-a903-38bec452a483


Osoba Ing. Jiří Petřek
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/2c907baf-4162-452b-a903-38bec452a483
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
Věci nemovité
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
Věci nemovité
jiné dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Věci nemovité
jiné dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
jiné darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
Věci nemovité
jiné dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Věci nemovité
jiné dědění
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 30. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
starobní důchod
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 30. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
Věci nemovité
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
starobní důchod
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 30. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
Věci nemovité
jiné dědění
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
starobní důchod
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 30. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Věci nemovité
jiné dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha dědění
jiné darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
starobní důchod
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 30. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 statutární orgán
MAS Šternbersko o.p.s., IČO 26879794 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměst 78/16, 78501 dozorčí orgán
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, IČO 64631109 Olomouc - Olomoucký kraj, Horní náměstí 367/5, 77900 řídící orgán
Mikroregion Šternbersko, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, IČO 04234201 Šternberk - Olomoucký kraj, Horní náměstí 78/16, 78501 odborný konzultant
CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO 26825104 Bohuňovice - Olomoucký kraj, 6. května 616, 78314 technická a ekonomická podpora
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
starobní důchod
Výstupní oznámení 16. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
starobní důchod

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/2c907baf-4162-452b-a903-38bec452a483
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 426 lidí darovalo 1 205 841 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy