Centrální registr oznámení 32ccfd2c-dcc5-457e-b962-91e1396bdb12


Osoba Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/32ccfd2c-dcc5-457e-b962-91e1396bdb12
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 03. 10. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Věci nemovité
pozemek darovací smlouva
stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 03. 10. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Věci nemovité
jiné darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 03. 10. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Věci nemovité
jiné darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 03. 10. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Věci nemovité
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 03. 10. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 04. 12. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Věci nemovité
jiné kupní smlouva
jiné darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 04. 12. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Věci nemovité
jiné kupní smlouva
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 04. 12. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Věci nemovité
stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 04. 12. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Věci nemovité
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 04. 12. 2017 (změněno 04. 10. 2017) Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Věci nemovité
jiné darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné kupní smlouva
Průběžné oznámení 21. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Průběžné oznámení 21. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
Průběžné oznámení 21. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
Průběžné oznámení 21. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
Průběžné oznámení 21. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 24. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 24. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 24. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 24. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 24. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 2887/101, 70300 ředitel hasičského záchranného sboru podniku
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 84000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 183511 kč
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 92234 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070 642740 kč
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 120000 kč Příjem za členství v dozorčí radě společnosti
65500 kč zadavatelé znaleckých posudků jsou různí
Vstupní oznámení 17. 12. 2018: 15. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (darovací smlouva)
 3. jiné (kupní smlouva)
 4. jiné (darovací smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Výstupní oznámení 17. 12. 2018: 06. 11. 2014 - 07. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Vstupní oznámení 17. 12. 2018: 15. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. jiné (darovací smlouva)
 4. Ostatní plocha (darovací smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Vstupní oznámení 17. 12. 2018: 15. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (darovací smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. jiné (kupní smlouva)
 5. jiné (darovací smlouva)
Vstupní oznámení 17. 12. 2018: 15. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (darovací smlouva)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. jiné (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (darovací smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Výstupní oznámení 17. 12. 2018: 06. 11. 2014 - 07. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Vstupní oznámení 17. 12. 2018: 15. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Věci nemovité (předchozí)
 1. pozemek (darovací smlouva)
 2. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (darovací smlouva)
 3. stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 4. pozemek (kupní smlouva)
 5. stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
Jiné věci movité (předchozí)
družstevní podíl v Bytovém družstvu Nábřeží 498 a 499 900000 kč kupní smlouva
družstevní podíl v Družstvu domu čp. 654 2500000 kč kupní smlouva
Výstupní oznámení 17. 12. 2018: 06. 11. 2014 - 07. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Výstupní oznámení 25. 01. 2019: 15. 11. 2018 - 22. 01. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Výstupní oznámení 25. 01. 2019: 15. 11. 2018 - 22. 01. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole
Výstupní oznámení 25. 01. 2019: 15. 11. 2018 - 22. 01. 2019 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
znalecká činnost Ostrava - Moravskoslezský kraj, Komenského 654/24, 70800 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO 47674725 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Československé armády 877/20, 71000 dozorčí orgán
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Ruská 3077/135, 70030 dozorčí orgán
Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544 Ostrava - Moravskoslezský kraj, Novoveská 1266/25, 70900 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 Ostrava - Moravskoslezský kraj, 17. listopadu 2172/15, 70833 přednášková činnost na vysoké škole

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/32ccfd2c-dcc5-457e-b962-91e1396bdb12
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy