Centrální registr oznámení 3ec3a181-7efb-44cd-83ae-2a76f1fca63c


Osoba Mgr. Ivana Holomková
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/3ec3a181-7efb-44cd-83ae-2a76f1fca63c
Vstupní oznámení 19. 10. 2017: 03. 11. 2014 - Na žádost
Vstupní oznámení 19. 10. 2017: 03. 11. 2014 - Na žádost
Vstupní oznámení 20. 10. 2017: 03. 11. 2014 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. pozemek (dědění)
 2. pozemek (dědění)
 3. pozemek (dědění)
 4. pozemek (kupní smlouva)
Vstupní oznámení 20. 10. 2017: 03. 11. 2014 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Vstupní oznámení 20. 10. 2017: 03. 11. 2014 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (dědění)
Vstupní oznámení 20. 10. 2017: 03. 11. 2014 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (dědění)
Vstupní oznámení 20. 10. 2017: 03. 11. 2014 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (dědění)
Vstupní oznámení 20. 10. 2017: 03. 11. 2014 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (dědění)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. Ostatní plocha (dědění)
Průběžné oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Výstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Vstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha 0 Kč (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
 3. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
 4. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
Výstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Vstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
 2. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
 3. Ostatní plocha 0 Kč (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
Průběžné oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Výstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Průběžné oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Výstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Výstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Vstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. pozemek 0 Kč (dědění)
 2. pozemek 0 Kč (dědění)
 3. pozemek 0 Kč (dědění)
 4. pozemek 0 Kč (kupní smlouva)
Průběžné oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč dědění
Vstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
 2. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
 3. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
 4. Ostatní plocha 0 Kč (kupní smlouva)
Vstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 11. 2018 - Veřejné
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha 0 Kč (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
 3. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
 4. Ostatní plocha 0 Kč (dědění)
Průběžné oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Výstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Věci nemovité
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč dědění
pozemek 0 kč kupní smlouva
pozemek 0 kč dědění
Výstupní oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 01. 11. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Průběžné oznámení 22. 11. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Průběžné oznámení 14. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Zahrada 80000 kč kupní smlouva
Zahrada 0 kč dědění
budova s číslem popisným 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Průběžné oznámení 14. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Věci nemovité
budova s číslem popisným 0 kč dědění
Zahrada 0 kč dědění
Zahrada 80000 kč kupní smlouva
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Průběžné oznámení 14. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Zahrada 80000 kč kupní smlouva
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Zahrada 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
budova s číslem popisným 0 kč dědění
Průběžné oznámení 14. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Orná půda 0 kč dědění
Zahrada 0 kč dědění
Zahrada 80000 kč kupní smlouva
Orná půda 0 kč dědění
budova s číslem popisným 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Průběžné oznámení 14. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Věci nemovité
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Zahrada 0 kč dědění
Zahrada 80000 kč kupní smlouva
Orná půda 0 kč dědění
budova s číslem popisným 0 kč dědění
Průběžné oznámení 14. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Věci nemovité
budova s číslem popisným 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Zahrada 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Zahrada 80000 kč kupní smlouva
Průběžné oznámení 19. 06. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Věci nemovité
Zahrada 80000 kč kupní smlouva
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Zahrada 0 kč dědění
budova s číslem popisným 0 kč dědění
Průběžné oznámení 19. 06. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Věci nemovité
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Orná půda 0 kč dědění
Zahrada 80000 kč kupní smlouva
budova s číslem popisným 0 kč dědění
Zahrada 0 kč dědění

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/centralniregistroznameni/zaznamy/3ec3a181-7efb-44cd-83ae-2a76f1fca63c
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 678 lidí darovalo 1 845 877 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy