Centrální registr oznámení 6a3b6011-44c1-421d-a92f-b02571847f8f


Osoba JUDr. Miroslav Stejskal
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/6a3b6011-44c1-421d-a92f-b02571847f8f
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 20. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné jiné
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 20. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
jiné jiné
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 20. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
jiné výstavba
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné jiné
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 20. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné jiné
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 20. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
jiné výstavba
jiné kupní smlouva
jiné jiné
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 24. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
příjem z vlastní činnosti (fotovoltaika a chov včel), včetně vratky daně
starobní důchod
prodej bytové jednotky 1601/1 v budově bytového domu čp. 1601, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 88/1521 na spol. částech domu a pozemku, část obce Místek, obec Frýdek Místek, příjem náleží do SJM
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 24. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
prodej bytové jednotky 1601/1 v budově bytového domu čp. 1601, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 88/1521 na spol. částech domu a pozemku, část obce Místek, obec Frýdek Místek, příjem náleží do SJM
starobní důchod
příjem z vlastní činnosti (fotovoltaika a chov včel), včetně vratky daně
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 24. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
příjem z vlastní činnosti (fotovoltaika a chov včel), včetně vratky daně
prodej bytové jednotky 1601/1 v budově bytového domu čp. 1601, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 88/1521 na spol. částech domu a pozemku, část obce Místek, obec Frýdek Místek, příjem náleží do SJM
starobní důchod
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 24. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
starobní důchod
příjem z vlastní činnosti (fotovoltaika a chov včel), včetně vratky daně
prodej bytové jednotky 1601/1 v budově bytového domu čp. 1601, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 88/1521 na spol. částech domu a pozemku, část obce Místek, obec Frýdek Místek, příjem náleží do SJM
Výstupní oznámení 05. 12. 2018: 06. 11. 2014 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
malá střešní fotovoltaická elektrárna 4,9 kW Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČSOB Vyvážený   investiční list
ČSOB Bohatství   investiční list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
starobní důchod za celé volební období
Vlastní příjem z fotovoltaiky, dále příjem z chovu včel a další drobné příjmy - dotace za celé volební období
Příjem z prodeje bytu ve Frýdku-Místku na ulici J.Jabůrkové číslo 1601/1, jedná se o příjem do SJM
Výstupní oznámení 05. 12. 2018: 06. 11. 2014 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
malá střešní fotovoltaická elektrárna 4,9 kW Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČSOB Bohatství   investiční list
ČSOB Vyvážený   investiční list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Příjem z prodeje bytu ve Frýdku-Místku na ulici J.Jabůrkové číslo 1601/1, jedná se o příjem do SJM
Vlastní příjem z fotovoltaiky, dále příjem z chovu včel a další drobné příjmy - dotace za celé volební období
starobní důchod za celé volební období
Výstupní oznámení 05. 12. 2018: 06. 11. 2014 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
malá střešní fotovoltaická elektrárna 4,9 kW Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČSOB Bohatství   investiční list
ČSOB Vyvážený   investiční list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
starobní důchod za celé volební období
Vlastní příjem z fotovoltaiky, dále příjem z chovu včel a další drobné příjmy - dotace za celé volební období
Příjem z prodeje bytu ve Frýdku-Místku na ulici J.Jabůrkové číslo 1601/1, jedná se o příjem do SJM
Výstupní oznámení 05. 12. 2018: 06. 11. 2014 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
malá střešní fotovoltaická elektrárna 4,9 kW Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČSOB Vyvážený   investiční list
ČSOB Bohatství   investiční list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Vlastní příjem z fotovoltaiky, dále příjem z chovu včel a další drobné příjmy - dotace za celé volební období
Příjem z prodeje bytu ve Frýdku-Místku na ulici J.Jabůrkové číslo 1601/1, jedná se o příjem do SJM
starobní důchod za celé volební období
Výstupní oznámení 05. 12. 2018: 06. 11. 2014 - 30. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
malá střešní fotovoltaická elektrárna 4,9 kW Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČSOB Vyvážený   investiční list
ČSOB Bohatství   investiční list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Příjem z prodeje bytu ve Frýdku-Místku na ulici J.Jabůrkové číslo 1601/1, jedná se o příjem do SJM
starobní důchod za celé volební období
Vlastní příjem z fotovoltaiky, dále příjem z chovu včel a další drobné příjmy - dotace za celé volební období
Vstupní oznámení 06. 12. 2018: 13. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. jiné (jiné)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. jiné (výstavba)
 7. jiné (výstavba)
 8. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. jiné (jiné)
 11. jiné (výstavba)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. jiné (kupní smlouva)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 18. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 19. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 20. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Vstupní oznámení 06. 12. 2018: 13. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. jiné (výstavba)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. jiné (jiné)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 11. jiné (výstavba)
 12. jiné (výstavba)
 13. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 17. jiné (kupní smlouva)
 18. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 19. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 20. jiné (jiné)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Vstupní oznámení 06. 12. 2018: 13. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. jiné (výstavba)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 9. jiné (výstavba)
 10. jiné (jiné)
 11. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 12. jiné (jiné)
 13. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. jiné (výstavba)
 16. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 18. jiné (kupní smlouva)
 19. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 20. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Vstupní oznámení 06. 12. 2018: 13. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. jiné (jiné)
 7. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 8. jiné (jiné)
 9. jiné (výstavba)
 10. jiné (kupní smlouva)
 11. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. jiné (výstavba)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 18. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 19. jiné (výstavba)
 20. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Vstupní oznámení 06. 12. 2018: 13. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výroba elektrické energie Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (jiné)
 2. jiné (jiné)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 6. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 7. jiné (výstavba)
 8. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 9. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 10. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 11. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 12. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 13. jiné (výstavba)
 14. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 15. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 16. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 17. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 18. jiné (výstavba)
 19. jiné (kupní smlouva)
 20. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
MetLife Europe d.a.c. Pobočka pro Českou republiku, Purkyňova 2121/3, 110 OO Praha 1   podílový list
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5   podílový list
Průběžné oznámení 21. 06. 2019: 31. 10. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
malá střešní FVE 4,8 kW Výprachtice - Pardubický kraj, Výprachtice 50, 56134 samostatně

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/6a3b6011-44c1-421d-a92f-b02571847f8f
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 263 397 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy