Centrální registr oznámení 79c3e552-5fec-4e09-9cce-6d7dfe58a4b3


Osoba Mgr. Lukáš Hegner
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/79c3e552-5fec-4e09-9cce-6d7dfe58a4b3
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Helena Šestáková   směnka
O2 Czech Republic a.s.   akcie
NEW WORLD RESOURCES   akcie
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
ČEZ, a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
O2 Czech Republic a.s.   akcie
ČEZ, a.s.   akcie
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
Helena Šestáková   směnka
NEW WORLD RESOURCES   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
O2 Czech Republic a.s.   akcie
ČEZ, a.s.   akcie
Helena Šestáková   směnka
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
NEW WORLD RESOURCES   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Helena Šestáková   směnka
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
ČEZ, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
NEW WORLD RESOURCES   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Helena Šestáková   směnka
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
NEW WORLD RESOURCES   akcie
ČEZ, a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
NEW WORLD RESOURCES   akcie
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
ČEZ, a.s.   akcie
Helena Šestáková   směnka
O2 Czech Republic a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1440802 kč Příjem brutto. Příjem byl zdaněn dle zákona o dani z příjmů
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Helena Šestáková   směnka
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
NEW WORLD RESOURCES   akcie
ČEZ, a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1440802 kč Příjem brutto. Příjem byl zdaněn dle zákona o dani z příjmů
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
NEW WORLD RESOURCES   akcie
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
ČEZ, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
Helena Šestáková   směnka
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1440802 kč Příjem brutto. Příjem byl zdaněn dle zákona o dani z příjmů
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
NEW WORLD RESOURCES   akcie
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
Helena Šestáková   směnka
O2 Czech Republic a.s.   akcie
ČEZ, a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1440802 kč Příjem brutto. Příjem byl zdaněn dle zákona o dani z příjmů
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 02. 07. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
NEW WORLD RESOURCES   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
Helena Šestáková   směnka
ČEZ, a.s.   akcie
VÍTKOVICE, a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1440802 kč Příjem brutto. Příjem byl zdaněn dle zákona o dani z příjmů
Výstupní oznámení 29. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1690000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1200000 kč Odhadovaná výše příjmu dle příjmů za rok 2017. Přesná výše bude zjištěna až po zpracování DPFO za rok 2018.
Vstupní oznámení 29. 11. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
  1. byt (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ČEZ a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
VÍTKOVICE a.s.   akcie
Helena Šestáková   směnka
Vstupní oznámení 29. 11. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
  1. byt (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Helena Šestáková   směnka
ČEZ a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
VÍTKOVICE a.s.   akcie
Výstupní oznámení 29. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1690000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1200000 kč Odhadovaná výše příjmu dle příjmů za rok 2017. Přesná výše bude zjištěna až po zpracování DPFO za rok 2018.
Výstupní oznámení 29. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 1690000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1200000 kč Odhadovaná výše příjmu dle příjmů za rok 2017. Přesná výše bude zjištěna až po zpracování DPFO za rok 2018.
Vstupní oznámení 29. 11. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
  1. jednotka (byt a podíl na společných částech domu) (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Helena Šestáková   směnka
O2 Czech Republic a.s.   akcie
ČEZ a.s.   akcie
VÍTKOVICE a.s.   akcie
Vstupní oznámení 29. 11. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
  1. byt (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Helena Šestáková   směnka
O2 Czech Republic a.s.   akcie
ČEZ a.s.   akcie
VÍTKOVICE a.s.   akcie
Vstupní oznámení 29. 11. 2018: 05. 11. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
  1. byt (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
O2 Czech Republic a.s.   akcie
ČEZ a.s.   akcie
VÍTKOVICE a.s.   akcie
Helena Šestáková   směnka
Průběžné oznámení 01. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1690000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1367800 kč Příjem brutto. Příjem byl zdaněn dle zákona o dani z příjmů
Průběžné oznámení 01. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
Advokacie Plzeň - Plzeňský kraj, Jiráskovo nám. 816/4, 32600 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, IČO 45354774 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegerova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1690000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1367800 kč Příjem brutto. Příjem byl zdaněn dle zákona o dani z příjmů

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/79c3e552-5fec-4e09-9cce-6d7dfe58a4b3
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 394 lidí darovalo 1 104 816 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy