Centrální registr oznámení 82e3515e-884f-4dff-ae19-1c350aa1dade


Osoba Ing. René Pekárek, CSc.
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/82e3515e-884f-4dff-ae19-1c350aa1dade
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Dejvické divadlo, o.p.s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Junior Achievement, o.p.s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Věci nemovité
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
jiné dědění
jiné dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Erste Bank   dluhopis
Komerční banka   akcie
J & T Bank   jiné
Raiffeisen Bank   jiné
BASF Se NA   akcie
Allianz Rohstofffonds A   akcie
Nestle Nam   akcie
Philip Morris CR   akcie
Fortuna   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
O2 C.R.   akcie
Moneta Money Bank   akcie
J & T Bank   jiné
J & T Bank   dluhopis
DT. Telekom AG   akcie
Vermoegensma. Chance A EO   akcie
Allianz Se Na   akcie
Hvozdecká zemedělská a.s.   akcie
Erste Group Bank   akcie
Stock   akcie
EB Monet Bc01   akcie
Vermoegensma.Wachst A EO   akcie
Siemens Ag Na   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
ČEZ   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Dejvické divadlo, o.p.s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
Junior Achievement, o.p.s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Allianz Rohstofffonds A   akcie
DT. Telekom AG   akcie
Erste Bank   dluhopis
Stock   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Vermoegensma.Wachst A EO   akcie
Moneta Money Bank   akcie
J & T Bank   dluhopis
J & T Bank   jiné
Erste Group Bank   akcie
Fortuna   akcie
J & T Bank   jiné
Raiffeisen Bank   jiné
O2 C.R.   akcie
ČEZ   akcie
Nestle Nam   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Vermoegensma. Chance A EO   akcie
Allianz Se Na   akcie
Philip Morris CR   akcie
EB Monet Bc01   akcie
BASF Se NA   akcie
Hvozdecká zemedělská a.s.   akcie
Komerční banka   akcie
Siemens Ag Na   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Dejvické divadlo, o.p.s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Junior Achievement, o.p.s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
J & T Bank   jiné
DT. Telekom AG   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Siemens Ag Na   akcie
ČEZ   akcie
Vermoegensma. Chance A EO   akcie
Allianz Se Na   akcie
Moneta Money Bank   akcie
J & T Bank   jiné
EB Monet Bc01   akcie
Vermoegensma.Wachst A EO   akcie
O2 C.R.   akcie
BASF Se NA   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Philip Morris CR   akcie
Fortuna   akcie
Erste Bank   dluhopis
J & T Bank   dluhopis
Erste Group Bank   akcie
Nestle Nam   akcie
Stock   akcie
Hvozdecká zemedělská a.s.   akcie
Komerční banka   akcie
Allianz Rohstofffonds A   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Junior Achievement, o.p.s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Dejvické divadlo, o.p.s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Raiffeisen Bank   jiné
Siemens Ag Na   akcie
O2 C.R.   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
J & T Bank   dluhopis
DT. Telekom AG   akcie
Vermoegensma. Chance A EO   akcie
Hvozdecká zemedělská a.s.   akcie
BASF Se NA   akcie
Allianz Se Na   akcie
Erste Group Bank   akcie
Fortuna   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
J & T Bank   jiné
EB Monet Bc01   akcie
Vermoegensma.Wachst A EO   akcie
Allianz Rohstofffonds A   akcie
ČEZ   akcie
Erste Bank   dluhopis
Philip Morris CR   akcie
Stock   akcie
Komerční banka   akcie
J & T Bank   jiné
Nestle Nam   akcie
Moneta Money Bank   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Junior Achievement, o.p.s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Dejvické divadlo, o.p.s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
jiné dědění
jiné dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Allianz Se Na   akcie
O2 C.R.   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
J & T Bank   jiné
Erste Bank   dluhopis
ČEZ   akcie
Vermoegensma. Chance A EO   akcie
DT. Telekom AG   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Nestle Nam   akcie
Erste Group Bank   akcie
J & T Bank   dluhopis
Allianz Rohstofffonds A   akcie
Stock   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Vermoegensma.Wachst A EO   akcie
Philip Morris CR   akcie
Komerční banka   akcie
Moneta Money Bank   akcie
J & T Bank   jiné
Hvozdecká zemedělská a.s.   akcie
BASF Se NA   akcie
Siemens Ag Na   akcie
Fortuna   akcie
EB Monet Bc01   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Dejvické divadlo, o.p.s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
Junior Achievement, o.p.s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
jiné dědění
jiné dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Raiffeisen Bank   jiné
Erste Bank   dluhopis
Fortuna   akcie
Allianz Se Na   akcie
Vermoegensma. Chance A EO   akcie
Stock   akcie
EB Monet Bc01   akcie
Erste Group Bank   akcie
ČEZ   akcie
O2 C.R.   akcie
J & T Bank   dluhopis
Nestle Nam   akcie
J & T Bank   jiné
Hvozdecká zemedělská a.s.   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Komerční banka   akcie
BASF Se NA   akcie
Moneta Money Bank   akcie
Vermoegensma.Wachst A EO   akcie
Philip Morris CR   akcie
Allianz Rohstofffonds A   akcie
DT. Telekom AG   akcie
J & T Bank   jiné
Siemens Ag Na   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Junior Achievement, o.p.s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Dejvické divadlo, o.p.s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Střešovická realitní s.r.o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Erste Bank   dluhopis
Moneta Money Bank   akcie
J & T Bank   jiné
BASF Se NA   akcie
Philip Morris CR   akcie
Erste Group Bank   akcie
Allianz Se Na   akcie
DT. Telekom AG   akcie
Siemens Ag Na   akcie
Hvozdecká zemedělská a.s.   akcie
J & T Bank   dluhopis
Raiffeisen Bank   jiné
EB Monet Bc01   akcie
Stock   akcie
O2 C.R.   akcie
ČEZ   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Allianz Rohstofffonds A   akcie
Vermoegensma.Wachst A EO   akcie
Fortuna   akcie
Nestle Nam   akcie
J & T Bank   jiné
Vermoegensma. Chance A EO   akcie
Komerční banka   akcie
Raiffeisen Bank   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Trade Centre Praha a.s., IČO 00409316 148680 kč
1595657 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Trade Centre Praha a.s., IČO 00409316 148680 kč
1595657 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1595657 kč
Trade Centre Praha a.s., IČO 00409316 148680 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Trade Centre Praha a.s., IČO 00409316 148680 kč
1595657 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1595657 kč
Trade Centre Praha a.s., IČO 00409316 148680 kč
Výstupní oznámení 15. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 10. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TRADE CENTRE PRAHA a. s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
Junior Achievement, o. p. s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Dejvické divadlo, o. p. s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Moneta Money Bank   akcie
PDCP Focus Insurance 0219   dluhopis
HZL ČS 2,5% 2019   dluhopis
O2 CR   akcie
ERSTE GROUP Bank   akcie
ČEZ   akcie
Komerční banka   akcie
Philip Morris ČR   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
325514 kč Nájemné
365000 kč Dividendy
1557844 kč Důchod
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., IČO 00409316 408870 kč Dozorčí rada
Výstupní oznámení 15. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 10. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TRADE CENTRE PRAHA a. s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Junior Achievement, o. p. s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
Dejvické divadlo, o. p. s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
HZL ČS 2,5% 2019   dluhopis
PDCP Focus Insurance 0219   dluhopis
ČEZ   akcie
Komerční banka   akcie
ERSTE GROUP Bank   akcie
Moneta Money Bank   akcie
Philip Morris ČR   akcie
O2 CR   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
325514 kč Nájemné
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., IČO 00409316 408870 kč Dozorčí rada
1557844 kč Důchod
365000 kč Dividendy
Výstupní oznámení 15. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 10. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TRADE CENTRE PRAHA a. s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Dejvické divadlo, o. p. s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Junior Achievement, o. p. s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Moneta Money Bank   akcie
Philip Morris ČR   akcie
HZL ČS 2,5% 2019   dluhopis
Komerční banka   akcie
O2 CR   akcie
ČEZ   akcie
ERSTE GROUP Bank   akcie
PDCP Focus Insurance 0219   dluhopis
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1557844 kč Důchod
365000 kč Dividendy
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., IČO 00409316 408870 kč Dozorčí rada
325514 kč Nájemné
Výstupní oznámení 15. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 10. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Junior Achievement, o. p. s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Dejvické divadlo, o. p. s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
TRADE CENTRE PRAHA a. s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Komerční banka   akcie
ERSTE GROUP Bank   akcie
O2 CR   akcie
Moneta Money Bank   akcie
Philip Morris ČR   akcie
ČEZ   akcie
PDCP Focus Insurance 0219   dluhopis
HZL ČS 2,5% 2019   dluhopis
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1557844 kč Důchod
325514 kč Nájemné
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., IČO 00409316 408870 kč Dozorčí rada
365000 kč Dividendy
Výstupní oznámení 15. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 10. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Junior Achievement, o. p. s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
TRADE CENTRE PRAHA a. s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Dejvické divadlo, o. p. s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
O2 CR   akcie
ČEZ   akcie
Komerční banka   akcie
HZL ČS 2,5% 2019   dluhopis
ERSTE GROUP Bank   akcie
PDCP Focus Insurance 0219   dluhopis
Moneta Money Bank   akcie
Philip Morris ČR   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
325514 kč Nájemné
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., IČO 00409316 408870 kč Dozorčí rada
365000 kč Dividendy
1557844 kč Důchod
Výstupní oznámení 15. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 10. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
TRADE CENTRE PRAHA a. s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Dejvické divadlo, o. p. s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
Junior Achievement, o. p. s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
PDCP Focus Insurance 0219   dluhopis
Philip Morris ČR   akcie
ERSTE GROUP Bank   akcie
Moneta Money Bank   akcie
O2 CR   akcie
ČEZ   akcie
HZL ČS 2,5% 2019   dluhopis
Komerční banka   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
325514 kč Nájemné
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., IČO 00409316 408870 kč Dozorčí rada
365000 kč Dividendy
1557844 kč Důchod
Výstupní oznámení 15. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 10. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Junior Achievement, o. p. s., IČO 27176835 Praha - Hlavní město Praha, Jindřišská 20, 110 00 jiné
Střešovická realitní s. r. o., IČO 25079506 Praha - Hlavní město Praha, U Stanice 11/4, 162 00 statutární orgán
Dejvické divadlo, o. p. s., IČO 27157806 Praha - Hlavní město Praha, Zelená 1084/15a, 160 00 dozorčí orgán
TRADE CENTRE PRAHA a. s., IČO 00409316 Praha - Hlavní město Praha, Blanická 1008/28, 120 00 dozorčí orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ERSTE GROUP Bank   akcie
ČEZ   akcie
HZL ČS 2,5% 2019   dluhopis
Philip Morris ČR   akcie
PDCP Focus Insurance 0219   dluhopis
Moneta Money Bank   akcie
Komerční banka   akcie
O2 CR   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1557844 kč Důchod
325514 kč Nájemné
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., IČO 00409316 408870 kč Dozorčí rada
365000 kč Dividendy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/centralniregistroznameni/zaznamy/82e3515e-884f-4dff-ae19-1c350aa1dade
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 680 lidí darovalo 1 846 577 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy