Centrální registr oznámení 83b560be-eccb-499b-b7e8-ea2e5280535b


Osoba JUDr. Ivan Solil
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/83b560be-eccb-499b-b7e8-ea2e5280535b
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 25. 10. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
jiné dědění
byt kupní smlouva
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
byt kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
CPI 5,10/21   dluhopis
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
WEUR 90%   jiné
5,5% EXPRES   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 25. 10. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
5,5% EXPRES   jiné
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
WEUR 90%   jiné
CPI 5,10/21   dluhopis
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 25. 10. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
jiné dědění
byt kupní smlouva
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
byt kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
CPI 5,10/21   dluhopis
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
5,5% EXPRES   jiné
WEUR 90%   jiné
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 25. 10. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
jiné dědění
jiné dědění
byt kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
byt kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
5,5% EXPRES   jiné
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
WEUR 90%   jiné
CPI 5,10/21   dluhopis
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 25. 10. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
byt kupní smlouva
jiné dědění
byt kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
WEUR 90%   jiné
CPI 5,10/21   dluhopis
5,5% EXPRES   jiné
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 04. 06. 2018: 01. 09. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1248844 kč Příjmy z výkonu advokacie
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČO 26496402 115290 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 04. 06. 2018: 01. 09. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČO 26496402 115290 kč
1248844 kč Příjmy z výkonu advokacie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 04. 06. 2018: 01. 09. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1248844 kč Příjmy z výkonu advokacie
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČO 26496402 115290 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 04. 06. 2018: 01. 09. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČO 26496402 115290 kč
1248844 kč Příjmy z výkonu advokacie
Výstupní oznámení 19. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 19. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
jiné 0 kč darovací smlouva
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
jiné 0 kč darovací smlouva
byt 8000000 kč kupní smlouva
byt 9350000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
CPI 5,10/21   dluhopis
5,5% EXPRES   jiné
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
WEUR 90%   jiné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 100000 kč
1500000 kč Příjmy z výkonu advokacie
Výstupní oznámení 19. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 19. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
byt 8000000 kč kupní smlouva
jiné 0 kč darovací smlouva
jiné 0 kč darovací smlouva
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
byt 9350000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
5,5% EXPRES   jiné
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
WEUR 90%   jiné
CPI 5,10/21   dluhopis
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 100000 kč
1500000 kč Příjmy z výkonu advokacie
Výstupní oznámení 19. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 19. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
byt 9350000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
byt 8000000 kč kupní smlouva
jiné 0 kč darovací smlouva
jiné 0 kč darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
5,5% EXPRES   jiné
WEUR 90%   jiné
CPI 5,10/21   dluhopis
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1500000 kč Příjmy z výkonu advokacie
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 100000 kč
Výstupní oznámení 19. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 19. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
byt 9350000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
jiné 0 kč darovací smlouva
byt 8000000 kč kupní smlouva
jiné 0 kč darovací smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
WEUR 90%   jiné
CPI 5,10/21   dluhopis
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
5,5% EXPRES   jiné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 100000 kč
1500000 kč Příjmy z výkonu advokacie
Výstupní oznámení 19. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 19. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
výkon advokacie Praha - Hlavní město Praha, Vodičkova 791/39, 110 00 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 Praha - Hlavní město Praha, Žatecká 110/2, 110 00 řídící orgán
Nadace Pražské děti, IČO 62935691 Praha - Hlavní město Praha, Truhlářská 1102/17, 110 00 řídící orgán
Věci nemovité
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 9350000 kč kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 0 kč darovací smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 0 kč darovací smlouva
pozemek 0 kč darovací smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 8000000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
CPI 5,10/21   dluhopis
WEUR 90%   jiné
5,5% EXPRES   jiné
CPI BYTY 4,80/19   dluhopis
GC 95% FORBES 05/03/18   jiné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1500000 kč Příjmy z výkonu advokacie
Zdroj pitné vody Káraný a.s., IČO 26496402 100000 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 04. 2019: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČO 26496402 115290 kč
1248844 kč Příjmy z výkonu advokacie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 04. 2019: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČO 26496402 115290 kč
1248844 kč Příjmy z výkonu advokacie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 04. 2019: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
1248844 kč Příjmy z výkonu advokacie
Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IČO 26496402 115290 kč

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/83b560be-eccb-499b-b7e8-ea2e5280535b
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 046 073 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy