Centrální registr oznámení a12c5cd9-0813-4564-8e09-86349e7defa0


Osoba Mgr. Jiří Veselý
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/a12c5cd9-0813-4564-8e09-86349e7defa0
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 765 02
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s. , IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 765 02 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
byt kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Rentech Inc.   akcie
Synthesis energy sys   akcie
ČSOB Akciový dividendových firem   jiné
ČSOB Bohatství   jiné
ČSOB Akciový nové trhy   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 765 02
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s. , IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 765 02 dozorčí orgán
Věci nemovité
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Synthesis energy sys   akcie
ČSOB Akciový dividendových firem   jiné
ČSOB Bohatství   jiné
ČSOB Akciový nové trhy   jiné
Rentech Inc.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 765 02
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s. , IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 765 02 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné kupní smlouva
byt kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČSOB Akciový dividendových firem   jiné
ČSOB Akciový nové trhy   jiné
ČSOB Bohatství   jiné
Synthesis energy sys   akcie
Rentech Inc.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 765 02
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s. , IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 765 02 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné kupní smlouva
byt kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Rentech Inc.   akcie
ČSOB Akciový nové trhy   jiné
Synthesis energy sys   akcie
ČSOB Akciový dividendových firem   jiné
ČSOB Bohatství   jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 765 02
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s. , IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 765 02 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné kupní smlouva
byt kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČSOB Akciový dividendových firem   jiné
Synthesis energy sys   akcie
ČSOB Bohatství   jiné
ČSOB Akciový nové trhy   jiné
Rentech Inc.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Výstupní oznámení 27. 11. 2018: 06. 11. 2014 - 01. 11. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné 795000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 110240 kč odměna za výkon dozorčí rady
Vstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 11. 2018 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. byt (kupní smlouva)
 2. jiné 795000 Kč (kupní smlouva)
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
odměna za výkon dozorčí rady
Vstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 11. 2018 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. byt (kupní smlouva)
 2. jiné 795000 Kč (kupní smlouva)
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
odměna za výkon dozorčí rady
Výstupní oznámení 27. 11. 2018: 06. 11. 2014 - 01. 11. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 795000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 110240 kč odměna za výkon dozorčí rady
Výstupní oznámení 27. 11. 2018: 06. 11. 2014 - 01. 11. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné 795000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 110240 kč odměna za výkon dozorčí rady
Vstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 11. 2018 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné 795000 Kč (kupní smlouva)
 2. byt (kupní smlouva)
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
odměna za výkon dozorčí rady
Vstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 11. 2018 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 795000 Kč (kupní smlouva)
 2. jednotka (byt a podíl na společných částech domu) (kupní smlouva)
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
odměna za výkon dozorčí rady
Průběžné oznámení 26. 06. 2019: 30. 11. 2018 - 26. 06. 2019 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité
budova s číslem evidenčním 305000 kč kupní smlouva
jiné 795000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
odměna za výkon dozorčí rady
odměna za výkon rady jednatelů
Průběžné oznámení 26. 06. 2019: 30. 11. 2018 - 26. 06. 2019 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité
budova s číslem evidenčním 305000 kč kupní smlouva
jiné 795000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
odměna za výkon dozorčí rady
odměna za výkon rady jednatelů
Průběžné oznámení 26. 06. 2019: 30. 11. 2018 - 26. 06. 2019 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné 795000 kč kupní smlouva
budova s číslem evidenčním 305000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
odměna za výkon dozorčí rady
odměna za výkon rady jednatelů
Průběžné oznámení 26. 06. 2019: 30. 11. 2018 - 26. 06. 2019 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SeinVin s.r.o., IČO 29259941 Otrokovice - Zlínský kraj, Na Uličce 1360, 76502
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Teplárna Otrokovice a.s., IČO 29290171 Otrokovice - Zlínský kraj, Objízdná 1777, 76502 dozorčí orgán
Věci nemovité
jiné 795000 kč kupní smlouva
budova s číslem evidenčním 305000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
odměna za výkon rady jednatelů
odměna za výkon dozorčí rady

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/a12c5cd9-0813-4564-8e09-86349e7defa0
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 441 lidí darovalo 1 264 197 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy