Centrální registr oznámení a19c3133-99bb-4dd0-aff0-e21d184d91d8


Osoba Petr Gazdík
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/a19c3133-99bb-4dd0-aff0-e21d184d91d8
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Věci nemovité
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek kupní smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek směnná smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek směnná smlouva
pozemek směnná smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek darovací smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek dědění
pozemek darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek darovací smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Raiffeisen investiční společnost a.s.   podílový list
ČEZ   akcie
ERSTE GROUP BANK AG   akcie
NEW WORLD RESOURCES   akcie
Výstupní oznámení 29. 11. 2017: 01. 01. 2016 - 26. 10. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zlínský kraj, IČO 70891320 Zlín - Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 statutární orgán
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Raiffeisen investiční společnost   podílový list
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
110000 kč Odměna za výkon funkce neuvolněného radního Zl.kraje
Vstupní oznámení 12. 12. 2017: 21. 10. 2017 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zlínský kraj, IČO 70891320 Zlín - Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, 760 01 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek darovací smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek darovací smlouva
pozemek kupní smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek darovací smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek směnná smlouva
pozemek dědění
pozemek směnná smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek směnná smlouva
pozemek darovací smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek darovací smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
ERSTE GROUP BANK AG   akcie
ČEZ   akcie
NEW WORLD RESOURCES   akcie
Raiffeisen investiční společnost a.s.   podílový list
Jiné věci movité (předchozí)
spořící účet 1201000 kč jiné
spořící účet 616000 kč jiné
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 26. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Průběžné oznámení 29. 06. 2018: 21. 10. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Zlínský kraj, IČO 70891320 Zlín - Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, 76190 statutární orgán

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/a19c3133-99bb-4dd0-aff0-e21d184d91d8
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 296 lidí darovalo 810 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy