Centrální registr oznámení a5f9834b-b9d8-40d0-98aa-94a1b9703d83


Osoba JUDr. Arnošt Urban
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/a5f9834b-b9d8-40d0-98aa-94a1b9703d83
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
byt kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Věci nemovité
pozemek kupní smlouva
pozemek kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Průběžné oznámení 28. 06. 2018: 01. 09. 2017 - 30. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 382140 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 36000 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
346038 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Průběžné oznámení 28. 06. 2018: 01. 09. 2017 - 30. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
346038 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 36000 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 382140 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Průběžné oznámení 28. 06. 2018: 01. 09. 2017 - 30. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 382140 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
346038 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 36000 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Průběžné oznámení 28. 06. 2018: 01. 09. 2017 - 30. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
346038 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 36000 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 382140 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Průběžné oznámení 28. 06. 2018: 01. 09. 2017 - 30. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 382140 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 36000 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
346038 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Výstupní oznámení 04. 12. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Hradecká kulturní a vzdělávací splečnost s.r.o., IČO 27472809 22605 kč
270488 kč
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 241760 kč členství v dozorčí radě
Výstupní oznámení 04. 12. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 241760 kč členství v dozorčí radě
270488 kč
Hradecká kulturní a vzdělávací splečnost s.r.o., IČO 27472809 22605 kč
Výstupní oznámení 04. 12. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
270488 kč
Hradecká kulturní a vzdělávací splečnost s.r.o., IČO 27472809 22605 kč
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 241760 kč členství v dozorčí radě
Výstupní oznámení 04. 12. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
270488 kč
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 241760 kč členství v dozorčí radě
Hradecká kulturní a vzdělávací splečnost s.r.o., IČO 27472809 22605 kč
Výstupní oznámení 04. 12. 2018: 01. 01. 2018 - 05. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Hradecká kulturní a vzdělávací splečnost s.r.o., IČO 27472809 22605 kč
270488 kč
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČO 48172898 241760 kč členství v dozorčí radě
Průběžné oznámení 21. 03. 2019: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 36000 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
346038 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 382140 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Průběžné oznámení 21. 03. 2019: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 36000 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 382140 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
346038 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Průběžné oznámení 21. 03. 2019: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
346038 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 36000 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 382140 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Průběžné oznámení 21. 03. 2019: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
advokacie Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., IČO 48172898 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 dozorčí orgán
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 Hradec Králové - Královéhradecký kraj, Československé armády 300/22, 500 03 dozorčí orgán
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
346038 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČO 48172898 382140 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., IČO 27472809 36000 kč příjem byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/a5f9834b-b9d8-40d0-98aa-94a1b9703d83
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 260 797 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy