Centrální registr oznámení aa2eaa59-026c-408b-b61d-1813812b0fec


Osoba Ing. Tomáš Sluka
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/aa2eaa59-026c-408b-b61d-1813812b0fec
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 statutární orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ, a. s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
SZP Sychrov a.s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 statutární orgán
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43 statutární orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
ČEZ, a. s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 statutární orgán
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43 statutární orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
TOMA, a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 statutární orgán
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
SZP Sychrov a.s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
O2 Czech Republic a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 28. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 statutární orgán
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43 statutární orgán
Věci nemovité
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
O2 Czech Republic a.s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
SZP Sychrov a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 120000 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZIF, IČO 48133981 14009 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 67200 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Agrokomplet 2000 spol. s.r.o, IČO 25411462 14700 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 50000 kč
AGRO Bílá a.s., IČO 25937154 15000 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 28. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 statutární orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
SZP Sychrov a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
O2 Czech Republic a.s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
AGRO Bílá a.s., IČO 25937154 15000 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 120000 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 50000 kč
SZIF, IČO 48133981 14009 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 67200 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Agrokomplet 2000 spol. s.r.o, IČO 25411462 14700 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 28. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43 statutární orgán
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 statutární orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ, a. s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
SZIF, IČO 48133981 14009 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 67200 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Agrokomplet 2000 spol. s.r.o, IČO 25411462 14700 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 120000 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
AGRO Bílá a.s., IČO 25937154 15000 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 50000 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 28. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 statutární orgán
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 Bílá - Liberecký kraj, Bílá /, 463 43 statutární orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
O2 Czech Republic a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
Komerční banka, a.s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Agrokomplet 2000 spol. s.r.o, IČO 25411462 14700 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 120000 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZIF, IČO 48133981 14009 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
AGRO Bílá a.s., IČO 25937154 15000 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 50000 kč
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 67200 kč příjem zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Výstupní oznámení 06. 12. 2018: 01. 01. 2018 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1289000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Komerční banka, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
NRG provoz tepelných zdrojů, s.r.o., IČO 25475681 2975 kč
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 180000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 42000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZIF, IČO 48133981 4893 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 52000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Vstupní oznámení 06. 12. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
byt kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
Komerční banka, a.s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
Výstupní oznámení 06. 12. 2018: 01. 01. 2018 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1289000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ, a. s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 52000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZIF, IČO 48133981 4893 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 180000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 42000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
NRG provoz tepelných zdrojů, s.r.o., IČO 25475681 2975 kč
Vstupní oznámení 06. 12. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
pozemek dědění
pozemek dědění
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) kupní smlouva
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
TOMA, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
Komerční banka, a.s.   akcie
Výstupní oznámení 06. 12. 2018: 01. 01. 2018 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1289000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
SZP Sychrov a.s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 180000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZIF, IČO 48133981 4893 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 42000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 52000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
NRG provoz tepelných zdrojů, s.r.o., IČO 25475681 2975 kč
Vstupní oznámení 06. 12. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
byt kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
O2 Czech Republic a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
TOMA, a.s.   akcie
Výstupní oznámení 06. 12. 2018: 01. 01. 2018 - 31. 10. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
Věci nemovité
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) 1289000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
ČEZ, a. s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
SZP Sychrov a.s.   akcie
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 180000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZIF, IČO 48133981 4893 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 42000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 52000 kč bude zdaněn podle zákona o daních z příjmů
NRG provoz tepelných zdrojů, s.r.o., IČO 25475681 2975 kč
Vstupní oznámení 06. 12. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité (předchozí)
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné výstavba
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné dědění
Ostatní plocha dědění
byt kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
SZP Sychrov a.s.   akcie
O2 Czech Republic a.s.   akcie
TOMA, a.s.   akcie
ČEZ, a. s.   akcie
Komerční banka, a.s.   akcie
Ministerstvo financí ČR   dluhopis
Průběžné oznámení 25. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1289000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 180000 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZIF, IČO 48133981 13838 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 68000 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 52500 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Průběžné oznámení 25. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1289000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 68000 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 52500 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 180000 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZIF, IČO 48133981 13838 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Průběžné oznámení 25. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zemědělská činnost Světlá pod Ještědem - Liberecký kraj, Světlá pod Ještědem 62, 463 43 samostatně
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Komerční banka, a.s., IČO 45317054 Praha - Hlavní město Praha, Na Příkopě 33 969, 114 07
TOMA, a.s., IČO 18152813 Otrokovice - Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 1566, 765 02
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 Praha - Hlavní město Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45
ČEZ, a. s., IČO 45274649 Praha - Hlavní město Praha, Duhová 2/1444, 140 53
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 Liberec - Liberecký kraj, České mládeže 594/33, 460 06 dozorčí orgán
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 Čtveřín - Liberecký kraj, Doubí 96, 463 45 dozorčí orgán
Věci nemovité
byt 1289000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504 68000 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZP Sychrov a.s., IČO 00120421 52500 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
Zemědělsko - obchodní družstvo Bílá v likvidaci, IČO 00120162 180000 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů
SZIF, IČO 48133981 13838 kč byl zdaněn podle zákona o daních z příjmů

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/aa2eaa59-026c-408b-b61d-1813812b0fec
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 643 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy