Centrální registr oznámení af8270ed-f9ab-44d5-8f8f-3f7d0ca692ee


Osoba Ing. Jaroslav Míth
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/af8270ed-f9ab-44d5-8f8f-3f7d0ca692ee
Vstupní oznámení 26. 11. 2017: 28. 03. 2015 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (dědění)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. jiné (kupní smlouva)
 5. jiné (dědění)
 6. jiné (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Vstupní oznámení 26. 11. 2017: 28. 03. 2015 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. jiné (dědění)
 4. jiné (kupní smlouva)
 5. Ostatní plocha (dědění)
 6. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Vstupní oznámení 26. 11. 2017: 28. 03. 2015 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. jiné (dědění)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. jiné (kupní smlouva)
 5. jiné (kupní smlouva)
 6. jiné (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Vstupní oznámení 26. 11. 2017: 28. 03. 2015 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (dědění)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (dědění)
 4. jiné (kupní smlouva)
 5. jiné (kupní smlouva)
 6. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Vstupní oznámení 26. 11. 2017: 28. 03. 2015 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. jiné (kupní smlouva)
 3. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 4. jiné (dědění)
 5. jiné (kupní smlouva)
 6. Ostatní plocha (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Vstupní oznámení 26. 11. 2017: 28. 03. 2015 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 2. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (dědění)
 3. pozemek (dědění)
 4. pozemek (kupní smlouva)
 5. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
 6. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Průběžné oznámení 22. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité
jiné 100000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 500000 kč kupní smlouva
jiné 3900000 kč kupní smlouva
jiné 70000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 6000 kč dědění
jiné 70000 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Průběžné oznámení 22. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité
Ostatní plocha 6000 kč dědění
jiné 70000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 500000 kč kupní smlouva
jiné 70000 kč dědění
jiné 3900000 kč kupní smlouva
jiné 100000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Průběžné oznámení 22. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité
jiné 70000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 6000 kč dědění
jiné 3900000 kč kupní smlouva
jiné 100000 kč kupní smlouva
jiné 70000 kč dědění
Ostatní plocha 500000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Průběžné oznámení 22. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité
jiné 3900000 kč kupní smlouva
jiné 70000 kč dědění
jiné 70000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 6000 kč dědění
jiné 100000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 500000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Průběžné oznámení 22. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité
jiné 3900000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 6000 kč dědění
jiné 70000 kč dědění
jiné 100000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 500000 kč kupní smlouva
jiné 70000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Průběžné oznámení 22. 08. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitostí Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE, o.p.s., IČO 26052199 Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 dozorčí orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Prah - Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350 Praha - Hlavní město Praha, Radlická 333/150, 15057 manažer
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 3900000 kč kupní smlouva
pozemek 6000 kč dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 70000 kč dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 70000 kč kupní smlouva
pozemek 500000 kč kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 100000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
SVIT a.s. Zlín   akcie
KBC Asset Management NV   podílový list
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 1%
Výstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 16. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité
jiné 40000 kč dědění
jiné 2600000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
Výstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 16. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité
jiné 40000 kč dědění
jiné 2600000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
Výstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 16. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité
jiné 2600000 kč kupní smlouva
jiné 40000 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
Výstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 16. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité
jiné 40000 kč dědění
jiné 2600000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
Výstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 16. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 40000 kč dědění
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena 2600000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
Výstupní oznámení 27. 11. 2018: 01. 01. 2018 - 16. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité
jiné 2600000 kč kupní smlouva
jiné 40000 kč dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
KBC Asset Management NV   podílový list
Vstupní oznámení 14. 05. 2019: 24. 04. 2019 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné 2600000 Kč (kupní smlouva)
 2. jiné 40000 Kč (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Vstupní oznámení 14. 05. 2019: 24. 04. 2019 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné 2600000 Kč (kupní smlouva)
 2. jiné 40000 Kč (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Vstupní oznámení 14. 05. 2019: 24. 04. 2019 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné 2600000 Kč (kupní smlouva)
 2. jiné 40000 Kč (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
Vstupní oznámení 14. 05. 2019: 24. 04. 2019 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
pronájem nemovitosti Praha - Hlavní město Praha, Pod Vyšehradem 69/20, 14700 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Družstvo Levá 392, bytové družstvo, IČO 25088912 Praha - Hlavní město Praha, Levá 392/19, 14700 řídící orgán
Tělocvičná jednota Sokol Praha Podolí, IČO 17046122 Praha - Hlavní město Praha, Podolská 90/5, 14700 řídící orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980 Praha - Hlavní město Praha, Na Pankráci 310/60, 14000 manažer
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné 2600000 Kč (kupní smlouva)
 2. jiné 40000 Kč (dědění)
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list
KBC Asset Management NV   podílový list

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/af8270ed-f9ab-44d5-8f8f-3f7d0ca692ee
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 423 lidí darovalo 1 187 141 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy