Centrální registr oznámení b24e1c08-5d99-4348-80b5-5a3d7b0bd994


Osoba Radomil Kašpar
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/b24e1c08-5d99-4348-80b5-5a3d7b0bd994
Vstupní oznámení 26. 10. 2017: 06. 11. 2014 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (výstavba)
Vstupní oznámení 26. 10. 2017: 06. 11. 2014 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (výstavba)
Vstupní oznámení 26. 10. 2017: 06. 11. 2014 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (výstavba)
Vstupní oznámení 26. 10. 2017: 06. 11. 2014 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (výstavba)
Vstupní oznámení 26. 10. 2017: 06. 11. 2014 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (výstavba)
Vstupní oznámení 26. 10. 2017: 06. 11. 2014 - Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (výstavba)
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 řídící orgán
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 řídící orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 řídící orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 řídící orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 řídící orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 24. 11. 2017 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 řídící orgán
Věci nemovité
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 19. 04. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 19. 04. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Vstupní oznámení 08. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
LIKO a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Vstupní oznámení 08. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
LIKO a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. pozemek (kupní smlouva)
 2. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (kupní smlouva)
Vstupní oznámení 08. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
LIKO a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (kupní smlouva)
 2. Ostatní plocha (kupní smlouva)
Vstupní oznámení 08. 11. 2018: 02. 11. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
LIKO a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán
Věci nemovité (předchozí)
 1. Ostatní plocha (kupní smlouva)
 2. jiné (kupní smlouva)
Průběžné oznámení 10. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Průběžné oznámení 10. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Průběžné oznámení 10. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Průběžné oznámení 10. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán
Výstupní oznámení 22. 11. 2019: 06. 11. 2014 - 01. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
Výstupní oznámení 22. 11. 2019: 06. 11. 2014 - 01. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Výstupní oznámení 22. 11. 2019: 06. 11. 2014 - 01. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Výstupní oznámení 22. 11. 2019: 06. 11. 2014 - 01. 11. 2018 Veřejné
Podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti
zprostředkovatelská činnost Litomyšl - Pardubický kraj, Nedošín 147, 57001 samostatně
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 13, 56802 statutární orgán
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
EŠC o.p.s., IČO 27501485 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 statutární orgán
Průběžné oznámení 13. 05. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán
Průběžné oznámení 13. 05. 2020: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Smetanova Litomyšl o.p.s., IČO 25918206 Litomyšl - Pardubický kraj, Jiráskova 133, 57001 řídící orgán
Liko a.s., IČO 25260715 Svitavy - Pardubický kraj, Tolstého 2114/13, 56802 řídící orgán

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/centralniregistroznameni/zaznamy/b24e1c08-5d99-4348-80b5-5a3d7b0bd994
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 675 lidí darovalo 1 838 777 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy