Centrální registr oznámení c22dec76-1bcd-459f-b867-f6772eb7e935


Osoba Mgr. Rudolf Beran
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/c22dec76-1bcd-459f-b867-f6772eb7e935
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
jiné dědění
Ostatní plocha darovací smlouva
jiné darovací smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
jiné dědění
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
pozemek darovací smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena dědění
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 29. 11. 2017 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
jiné dědění
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha darovací smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 15. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Výstupní oznámení 22. 11. 2018: 05. 11. 2014 - 31. 10. 2018 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Vstupní oznámení 22. 11. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (darovací smlouva)
 2. Ostatní plocha (darovací smlouva)
 3. jiné (dědění)
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Vstupní oznámení 22. 11. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (darovací smlouva)
 2. jiné (dědění)
 3. Ostatní plocha (darovací smlouva)
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Vstupní oznámení 22. 11. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (darovací smlouva)
 2. jiné (dědění)
 3. Ostatní plocha (darovací smlouva)
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Vstupní oznámení 22. 11. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité (předchozí)
 1. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (darovací smlouva)
 2. pozemek (darovací smlouva)
 3. stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena (dědění)
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (předchozí)
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Průběžné oznámení 09. 06. 2019: 31. 10. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
jiné 0 kč dědění
jiné 0 kč darovací smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Průběžné oznámení 09. 06. 2019: 31. 10. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
jiné 0 kč darovací smlouva
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
jiné 0 kč dědění
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Průběžné oznámení 09. 06. 2019: 31. 10. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
jiné 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
jiné 0 kč darovací smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Průběžné oznámení 17. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
jiné 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
jiné 0 kč darovací smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Průběžné oznámení 17. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
jiné 0 kč dědění
jiné 0 kč darovací smlouva
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%
Průběžné oznámení 17. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Úřad práce ČR, IČO 72496991 Pardubice - Pardubický kraj, Boženy Vikové-Kunětické 2011, 530 02 státní zaměstnanec
Věci nemovité
jiné 0 kč darovací smlouva
jiné 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč darovací smlouva
Podíl v obchodní korporaci nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem
Stavební bytové družstvo, IČO 00045683 Moravská Třebová - Pardubický kraj, Svitavská 1189/23, 571 01 1%

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/c22dec76-1bcd-459f-b867-f6772eb7e935
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 385 lidí darovalo 1 033 343 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy