Centrální registr oznámení c4454dfa-7bfc-41f2-b1e6-9eb89e28dc58


Osoba Mgr. Jan Soulek
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/c4454dfa-7bfc-41f2-b1e6-9eb89e28dc58
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 27. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, - 5, 34901 Pracovněprávní vztah
Věci nemovité
pozemek kupní smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena darovací smlouva
stavba jako součást pozemku, na němž je zřízena výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 27. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, - 5, 34901 Pracovněprávní vztah
Věci nemovité
jiné výstavba
jiné výstavba
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 27. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, - 5, 34901 Pracovněprávní vztah
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné darovací smlouva
jiné výstavba
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 27. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, - 5, 34901 Pracovněprávní vztah
Věci nemovité
jiné darovací smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
jiné výstavba
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 27. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, - 5, 34901 Pracovněprávní vztah
Věci nemovité
Ostatní plocha kupní smlouva
jiné výstavba
jiné výstavba
jiné darovací smlouva
Průběžné oznámení 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, Olbramov 5, 34901 předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko
Sdružení měst a obcí Plzeńského kraje, IČO 69972061 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 1, 301 11 místopředseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČO 47700521 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Studentská 64, 360 07 místopředseda svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
MAS Český Západ, z.s., IČO 26659981 Bezdružice - Plzeňský kraj, náměstí Kryštofa Haranta 30, 34953 předseda MAS Český Západ, z. s.
Průběžné oznámení 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČO 47700521 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Studentská 64, 360 07 místopředseda svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
MAS Český Západ, z.s., IČO 26659981 Bezdružice - Plzeňský kraj, náměstí Kryštofa Haranta 30, 34953 předseda MAS Český Západ, z. s.
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, Olbramov 5, 34901 předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko
Sdružení měst a obcí Plzeńského kraje, IČO 69972061 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 1, 301 11 místopředseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Průběžné oznámení 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
MAS Český Západ, z.s., IČO 26659981 Bezdružice - Plzeňský kraj, náměstí Kryštofa Haranta 30, 34953 předseda MAS Český Západ, z. s.
Sdružení měst a obcí Plzeńského kraje, IČO 69972061 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 1, 301 11 místopředseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČO 47700521 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Studentská 64, 360 07 místopředseda svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, Olbramov 5, 34901 předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko
Průběžné oznámení 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, Olbramov 5, 34901 předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko
Sdružení měst a obcí Plzeńského kraje, IČO 69972061 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 1, 301 11 místopředseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
MAS Český Západ, z.s., IČO 26659981 Bezdružice - Plzeňský kraj, náměstí Kryštofa Haranta 30, 34953 předseda MAS Český Západ, z. s.
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČO 47700521 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Studentská 64, 360 07 místopředseda svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Průběžné oznámení 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Ekodepon s. r. o. , IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, IČO 25245091 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 206/1, 30100 dozorčí orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČO 47700521 Karlovy Vary - Karlovarský kraj, Studentská 64, 360 07 místopředseda svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Mikroregion Konstantinolázeňsko, IČO 70837686 Olbramov - Plzeňský kraj, Olbramov 5, 34901 předseda dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konstantinolázeňsko
MAS Český Západ, z.s., IČO 26659981 Bezdružice - Plzeňský kraj, náměstí Kryštofa Haranta 30, 34953 předseda MAS Český Západ, z. s.
Sdružení měst a obcí Plzeńského kraje, IČO 69972061 Plzeň - Plzeňský kraj, Riegrova 1, 301 11 místopředseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Výstupní oznámení 15. 01. 2019: 01. 01. 2018 - 23. 11. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
EKODEPON s. r. o., IČO 49790927 Černošín - Plzeňský kraj, Lažany 36, 34901 dozorčí orgán

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/c4454dfa-7bfc-41f2-b1e6-9eb89e28dc58
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 394 lidí darovalo 1 104 616 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy