Centrální registr oznámení cda0b828-f566-4420-8522-5e7e7f9f6d2b


Osoba Ing. František Weisbauer
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/cda0b828-f566-4420-8522-5e7e7f9f6d2b
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Věci nemovité
pozemek dědění
jiné kupní smlouva
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) jiné
pozemek dědění
pozemek kupní smlouva
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Komerční banka a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
byt jiné
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Komerční banka a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
byt jiné
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Komerční banka a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 3 přechodného ustanovení zákona 30. 11. 2017 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
jiné kupní smlouva
byt jiné
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Komerční banka a.s.   akcie
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Stabební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 0044997 15775 kč
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631 75185 kč Odměna za výkon funkce člena představenstva
Stabební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 0044997 13430 kč členství v kontrolní komisi
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031 308391 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031 308391 kč
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631 75185 kč Odměna za výkon funkce člena představenstva
Stabební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 0044997 15775 kč
Stabební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 0044997 13430 kč členství v kontrolní komisi
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631 75185 kč Odměna za výkon funkce člena představenstva
Stabební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 0044997 15775 kč
Stabební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 0044997 13430 kč členství v kontrolní komisi
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031 308391 kč
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 29. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631 75185 kč Odměna za výkon funkce člena představenstva
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031 308391 kč
Stabební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 0044997 15775 kč
Stabební bytové družstvo Družba Pardubice, IČO 0044997 13430 kč členství v kontrolní komisi
Vstupní oznámení 15. 12. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Věci nemovité (předchozí)
jednotka (byt a podíl na společných částech domu) jiné
pozemek dědění
pozemek kupní smlouva
pozemek dědění
jiné kupní smlouva
pozemek dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Komerční banka a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Vstupní oznámení 15. 12. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Věci nemovité (předchozí)
jiné kupní smlouva
byt jiné
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Komerční banka a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Vstupní oznámení 15. 12. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Věci nemovité (předchozí)
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Ostatní plocha dědění
byt jiné
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Komerční banka a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Vstupní oznámení 15. 12. 2018: 31. 10. 2018 - Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Věci nemovité (předchozí)
Ostatní plocha dědění
byt jiné
Ostatní plocha dědění
jiné kupní smlouva
Ostatní plocha kupní smlouva
Ostatní plocha dědění
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená (předchozí)
Komerční banka a.s.   akcie
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Průběžné oznámení 28. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
byt 0 kč jiné
jiné 68000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 20000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Komerční banka a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Průběžné oznámení 28. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 68000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
byt 0 kč jiné
Ostatní plocha 20000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Komerční banka a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Průběžné oznámení 28. 06. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Stavební bytové družstvo Družba Pardubice , IČO 00044997 Pardubice - Pardubický kraj, J.Potůčka 259, 530 09 kontrolní orgán
Vovovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631 Pardubice - Pardubický kraj, Teplého 2014, 530 02 řídící orgán
Věci nemovité
Ostatní plocha 0 kč dědění
Ostatní plocha 0 kč dědění
byt 0 kč jiné
Ostatní plocha 0 kč dědění
jiné 68000 kč kupní smlouva
Ostatní plocha 20000 kč kupní smlouva
Cenné papíry, zaknihované cenné papíry nebo práva s nimi spojená
Pivovar Pernštejn a.s.   akcie
Komerční banka a.s.   akcie
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.   akcie

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/cda0b828-f566-4420-8522-5e7e7f9f6d2b
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 021 723 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy