Centrální registr oznámení d471ef35-ae75-4965-a2bc-6a467488fee4


Osoba Mgr. Jiří Železný
Zdrojová data https://cro.justice.cz/verejnost/funkcionari/form/d471ef35-ae75-4965-a2bc-6a467488fee4
Vstupní oznámení 23. 10. 2017: 23. 02. 2017 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
Věci nemovité (předchozí)
 1. jednotka (byt a podíl na společných částech domu) (kupní smlouva)
 2. stavba, která není součástí pozemku, na němž je zřízena (jiné)
Jiné věci movité (předchozí)
podíl v bytovém družstvu 800000 kč kupní smlouva
Vstupní oznámení 23. 10. 2017: 23. 02. 2017 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (jiné)
 2. byt (kupní smlouva)
Vstupní oznámení 23. 10. 2017: 23. 02. 2017 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
Věci nemovité (předchozí)
 1. byt (kupní smlouva)
 2. jiné (jiné)
Vstupní oznámení 23. 10. 2017: 23. 02. 2017 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (jiné)
 2. byt (kupní smlouva)
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 307167 kč smlouva o výkonu funkce jednatele
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 307167 kč smlouva o výkonu funkce jednatele
Oznámení podle Čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona 25. 06. 2018: 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Veřejné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 307167 kč smlouva o výkonu funkce jednatele
Vstupní oznámení 05. 02. 2019: 05. 11. 2018 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (jiné)
 2. byt (kupní smlouva)
Výstupní oznámení 05. 02. 2019: 23. 02. 2017 - 02. 11. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
Věci nemovité
byt 1235000 kč kupní smlouva
jiné 105000 kč jiné
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
100000 kč nájemné z pronájmu bytu
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 600000 kč
Vstupní oznámení 05. 02. 2019: 05. 11. 2018 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (jiné)
 2. byt (kupní smlouva)
Výstupní oznámení 05. 02. 2019: 23. 02. 2017 - 02. 11. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
Věci nemovité
jiné 105000 kč jiné
byt 1235000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 600000 kč
100000 kč nájemné z pronájmu bytu
Vstupní oznámení 05. 02. 2019: 05. 11. 2018 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
Věci nemovité (předchozí)
 1. jiné (jiné)
 2. byt (kupní smlouva)
Výstupní oznámení 05. 02. 2019: 23. 02. 2017 - 02. 11. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
Věci nemovité
jiné 105000 kč jiné
byt 1235000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
100000 kč nájemné z pronájmu bytu
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 600000 kč
Výstupní oznámení 05. 02. 2019: 23. 02. 2017 - 02. 11. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
Věci nemovité
jiné 105000 kč jiné
byt 1235000 kč kupní smlouva
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 600000 kč
100000 kč nájemné z pronájmu bytu
Vstupní oznámení 05. 02. 2019: 05. 11. 2018 - Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
Věci nemovité (předchozí)
 1. byt (kupní smlouva)
 2. jiné (jiné)
Průběžné oznámení 03. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Cogita a.s., IČO 27341984 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
PRAGMA 2000 a.s., IČO 25411314 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 408790 kč
Průběžné oznámení 03. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
Cogita a.s., IČO 27341984 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
PRAGMA 2000 a.s., IČO 25411314 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 408790 kč
Průběžné oznámení 03. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
PRAGMA 2000 a.s., IČO 25411314 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
Cogita a.s., IČO 27341984 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 408790 kč
Průběžné oznámení 03. 07. 2019: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Veřejné
Společník nebo člen podnikající právnické osoby
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001
Člen statutárního orgánu, člen řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby
Noeta a.s., IČO 27341950 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
PRAGMA 2000 a.s., IČO 25411314 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
FVE Triangle a.s., IČO 27331547 Řehlovice - Ústecký kraj, Hliňany 18, 40002 statutární orgán
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Cogita a.s., IČO 27341984 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 statutární orgán
Další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 jednatel
TYRKON, s.r.o., IČO 25455648 Ústí nad Labem - Ústecký kraj, Velká Hradební 3122/52, 40001 investiční poradce
Peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody a dary
LASTA SUN, s.r.o., IČO 28712439 408790 kč

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/centralniregistroznameni/d471ef35-ae75-4965-a2bc-6a467488fee4
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 423 lidí darovalo 1 188 591 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy